Němci jsou vystrašení, že jim vláda radí mít krizové zásoby. Vyděšení bychom ale měli být především my! Němci nás znovu obsadí.

 30. 08. 2016      kategorie: ARMÁDA ČR    

Panika našich západních sousedů, o níž referují od minulého týdne naše média, není těmito zveličována, jak by se mohl někdo domnívat. To jsou prostě Němci a není vůbec snadné se do nich vžít. Jistě jste si už někdy položili otázku, jak mohli demokraticky zvolit Hitlera nebo proč nadále podporují Merkelovou (což je srovnatelné). Tento článek se vám tedy pokusí tak trochu poodhalit německou mentalitu a ulehčit cestu k nalezení odpovědi.

Ačkoli – nelze zažít německou mentalitu, pokud nejste od narození Němec. Přesnější je tedy říci, že se článek pokusí vysvětlit faktory, které mentalitu německého národa formují. Potom si taky budete schopni zodpovědět otázku, zda je pro nás Německo bezpečnostní hrozbou…

Mix tradic, loajality, oddanosti

Mírně řečeno, Němci jsou velice spořádaní. Součástí oné spořádanosti je pořádkumilovnost, která vás uhodí dodnes do očí při každém překročení naší společné hranice. Všude uklizeno, tráva i podél okresek zastřižena jak na golfovém hřišti, pelargonie ve všech oknech. Všichni skutečně brzdí před každou křižovatkou, kde je rychlost stáhnuta na sedmdesátku (a jestli vás někdo předjede, je SPZ obvykle česká).

Němci také velice dbají na tradice, zvláště pak v silně křesťanských oblastech jako Bavorsko. Takže každá restaurace zařadí na jídelníček během Velikonoc rybu a všichni místní, kteří tam přijdou na oběd, si dají právě tu rybu. Když dorazí do města pouť, vyrazí na ni v kožených kalhotách Lederhose a kostkovaných košilích. Uzříte tu i takový vrchol integrace, jako Vietnamky v tradičních krojích Dirndlech.

Němci jsou dále loajální, takže jen zlomek těch, kdo bydlí v pohraničí, si zajede koupit výrazně levnější cigarety do Česka. Když, tak potají. Většina si ale hrdě kupuje cigarety ve svých trafikách a vůbec dává zakázky zásadně svým firmám, protože rádi platí – sic vysoké – daně svému státu, který – jak všichni věří – s nimi hospodaří dobře (aspoň jim to pomocí propagandy tvrdí).

Stádnost a spirála mlčení

Jenže tihle naši mocní sousedé jsou k předchozím – v zásadě kladným – postojům a jednání vedeni ani ne tak vlastní šlechetností, morálkou a uvědomělostí, jako spíše stádností. Prostě neradi vyčuhují z řady. Jako by podvědomě věřili, že když něco dělají všichni, je to tak správné, patří se to, musí to být. „Jeden národ, jeden vůdce, jedna mysl,“ pravil Hitler, přičemž pouze popisoval mentalitu svého národa.

Samozřejmě, že když mluvíte s téměř libovolným Němcem soukromě, tak vám o Merkelové řekne, že je pí**. Nadává obecně na vládu jako my tady a uprchlíky by šmahem poslal zase zpátky. V současném Německu je neskutečně rozvinuta tzv. dvojí morálka, což byl termín, který dříve označoval stav v zemích bývalého východního bloku, tedy i Československa. Všichni doma u oběda nadávali na Jakeše, ale už od malička byly děti rodiči vedeny k tomu, že před spolužáky se říká pravý opak.

Současně jsou v Německu naplno roztočena kola tzv. spirály mlčení, což je sociologický koncept, s nímž přišla – jak jinak – německá výzkumnice Noelle-Neumannová na počátku 70. let. Snažila se najít vysvětlení nejen proto, proč Němci tolerovali nacismus, ale také proč mnohem později v předvolebních výzkumech deklarovali jinou volbu, než jakou pak skutečně učinili.

Došla k závěru, že lidé veřejně deklarují to, co si myslí, že je většinovým míněním. To potom jako ve spirále více a více umlčuje a marginalizuje menšinové názory (sic by klidně mohly být většinové). Je to princip, který se vyskytuje ve všech společnostech (jako když u nás jen zřídka narazíte na člověka, který přizná, že volil Zemana, ačkoli to musel být více než každý druhý). V Německu jde ale o systémové ovládání společnosti.

Propaganda jako za Goebbelse

Leckdo by si mohl myslet, že onen nacistický pohlavář byl nejlepší marketér, PíaRista a spin doctor všech dob, ale záhy byl překonán. Když americká okupační správa vyhlásila program 4D (demilitarizace, denacifikace, demokratizace a demonopolizace), bylo to snad i v pořádku. Ale měla to být záležitost pár poválečných let. Místo toho se tento program prohloubil a udržel dodnes.

Z této doby pochází i speciální německá vládní agentura, která zásobuje školy, knihovny i věrné občanské odběratele časopisem, který jim vysvětluje, jak rozumět politice i okolnímu světu. U nás – ať žije česká skepse k čemukoli státnímu – by se neudržel ani do třetího čísla. V Německu je to fenomén a téměř povinná četba.

Nově přinutila německá kancléřka Facebook, Youtube a Google cenzurovat jakékoli projevy nenávisti. Na jejich detekci zasílá obrovské peníze "neziskovce", kterou mimochodem vede bývalá agentka východoněmecké tajné policie Stassi. Je již spolehlivě prokázáno, že jsou blokovány facebookové profily a stránky i (z české optiky) korektních kritiků tamní vlády.

Pusťte si někdy o víkendu na ČT24 vysílání Deutsche Welle (dnes DW Focus on Europe), kde uvidíte, jak Němci sobě i zbytku světa přinášejí své vidění života a dění v EU. Obzvláště výživné bývají reportáže o barbarském světě východních států, nás nevyjímaje, kde se především ubližuje menšinám a přírodě a fetuje a pije. Opravdu srdceryvná byla i první reportáž po Brexitu, z níž vyplynulo, že k jakési zapadlé anglické rybářské vesnici nejspíše přestanou připlouvat ryby.

Kdybyste nevěděli, že se tam mluví o stávajících tématech, nenašli byste rozdíl oproti ČS. filmovým týdeníkům z 50. let. Opravdu si to pusťte a pochopíte, co dostávají Němci servírováno denně od státních televizí ZDF a ARD (od těch, které několik týdnů tutlali silvestrovské útoky imigrantů v Kolíně nad Rýnem). A předpokládá se, že co je obsahem tv zravodajství, budou si pak jeho diváci i myslet, nebo to aspoň na veřejnosti papouškovat. Což jim přijde žádoucí, tak to dělají.

Spasitelský komplex

To vše jde ruku v ruce s neutuchajícím pocitem viny za Holocaust a vůbec druhou světovou válku. Jako by se německý národ zmítal v očistci, který mu byl vyměřen navěky. Musí být tak ukázněný, pokorný až povolný tyranii svých nových vůdců, protože mu nic jiného nezbývá. Musí spořádaně a společně trpět za své předchozí generace, ale vlastně i za všechny budoucí hříšníky. Téměř jako Ježíš na kříži, který měl vykoupit nás všechny.

Jejich snaha odčinit tyto hříchy se transformuje do pocitu povinnosti jednat humánně, zodpovědně a spasit celý svět. To paradoxně vede k budování nové hegemonie německého národa. Okolním státům se Němci ve svém mindráku snaží tak moc ukázat, že už jsou lepší… Až dochází k projekci jejich historické viny do nás ostatních. Takže jsme jimi poučováni, vychováváni, šikanováni, vedeni, řízeni.

V rámci spasení je dovoleno vše. Nakonec se vlastně cítí vyvolení, tak jako ovšem ve 30. letech. Evropská unie nebo Tisíciletá Říše, je to totéž. Němci uzavírají svůj historický kruh. Jen tentokrát jejich propaganda nehlásá potlačit a vymýtit Židy, nýbrž "nacisty". "Nacisty", kterými označují straníky a voliče jediné racionální a svobodné partaje na svém území – AfD, jakož i většinovou populaci Česka, Polska, Maďarska a Slovenska, jež odmítá přijímat uprchlíky nebo plnit jiné nesmyslné direktivy národa, jenž se ve snaze o své vykoupení z očistce rovnou zbožštil a káže ostatním (opět).

Voda na 10 dnů

Takže, když se vrátíme k tématu, které lomcuje Němci nyní, a sice obnovení jakési civilní ochrany a doporučení, aby pro případ katastrof a terorismu měli tamní občané zásoby pitné vody a jídla na deset dní, tak se nemůžeme divit, že to a) všichni berou vážně jako rozkaz, b) jsou tím poněkud vylekáni, protože tuší, že je to příprava na něco většího. Ale na co? Z budoucí historické perspektivy nepotrvá zas tak dlouho, než nás ve jménu nové Evropy, nové Říše, našeho i svého spasení a vyššího dobra, přijdou zase obsadit. Alespoň my bychom neměli historii opakovat.

 PS: Rozhodně si pusťte film Už je tady zas!