Ohlédnutí za letošním Dnem válečných veteránů. Kam se ubírat další rok?

 29. 11. 2017      kategorie: ARMÁDA ČR    

11. listopadu proběhl Den válečných veteránů a Spolek vlčí máky, jakož i řada dalších spřízněných organizací, u toho pochopitelně nemohl chybět. Pojďme se ohlédnout, jak se tento významný den letos v Česku připomínal, a zamyslet se nad tím, co více a lépe udělat zase za rok…

Veřejnost konečně reflektuje, že 11.11. patří do klopy mák

V prvé řadě je třeba uspokojivě konstatovat, že poprvé po letech neobnášel prodej vlčích máků veřejnosti břemeno 9 lidem z 10 vysvětlovat, co je to vůbec za den. Po zhodnocení našich dobrovolníků na různých místech republiky lze směle tvrdit, že aspoň základní povědomí měly dvě třetiny až polovina těch, kdo míjeli místa s prodejem vlčích máků...

K tomu velkou měrou přispěla kampaň společnosti Post Bellum k projektu Paměť národa. Ten už řadu let vytváří archiv vzpomínkových vyprávění pamětníků na dobu obou totalit a protože je třeba se zaměřit na druhoválečné veterány (je jich mezi námi již asi jen šest set), Post Bellum k financování rozhovorů s nimi rovněž prodávalo vlčí máky. Dodalo je na prodejní místa po celé zemi a prodej podpořilo masivní kampaní.

Jediný poněkud negativní následek jsme zaznamenali v tom, že se někteří lidé tudíž sháněli výlučně po máčku, který znali z televize a jenž v nabídce Spolku VLČÍ MÁKY logicky chyběl, protože my máme své tradiční máčky, které jsme letos rozšířili o další ručně vyráběné verze, které se mohou pro leckoho stát celosezónní ozdobou klopy kabátu.

Firmy a instituce jsou ochotné umožnit prodej máků ve svých prostorech

Oproti minulým letům se nám tento rok podařilo získat podporu společnosti DBK Praha a.s. a tím i jejich souhlas s prodejem máčků a informováním procházejících zákazníků na půdě jimi provozovaných nákupních center DBK Praha, Galerie Moritz Olomouc, Galerie Přerov a Zlatá Brána Prostějov (bývalo to mohlo být více center, kdybychom sehnali více dobrovolníků). Post Bellum volilo často veřejné provozy typu knihoven, ale rovněž získalo komerční lokality. Je to tedy dobrá zpráva, že povědomí o Dni válečných veteránů již mají instituce a firmy.

Zde bychom za nás rádi jmenovitě poděkovali těm, kteří nám umožnili prodej máčků v nákupních centrech a maximálně nám vyšli vstříc s organizací. Jedná se o Ing.Karolínu Pořízkovou, marketing managerku Galerie Moritz Olomouc a Zlatá Brána Prostějov, Lenku Volfovou, marketing managerku Galerie Přerov a Moniku Kasanovou, marketing managerku DBK Praha.

Náš spolek tak konečně rozšířil prodejní místa i na Moravu. Pro tamní nákupní centra se na naši výzvu přihlásili místní dobrovolníci, kteří se ujali osvěty a prodeje máčků v jejich cílových městech. Těmto dobrovolníkům patří náš velký dík, protože odvedli kus záslužné práce a všichni byli velice milí, ochotní a zodpovědní. Další dobrovolníci – pražští studenti – nabízeli naše vlčí máky na Strahově u partnerské restaurace Peklo a dokonce je ve svém článku zmínil a citoval časopis Reflex (zde).

Z moravských měst byl největší zájem o máčky v Olomouci, kde mnoho procházejících zákazníků o Dni veteránů vědělo. Tito lidé k nám sami přistupovali, kupovali si máčky, aktivně se zajímali o činnost Spolku VLČÍ MÁKY a především je zajímala problematika a osudy novodobých válečných veteránů. Samozřejmě i dobrovolníci v Přerově a Prostějově si vedli dobře a i v těchto městech se našli mnozí lidé, kteří o 11.11. již věděli a rozhodli se přispět na dobrou věc. Milým překvapením byl zájem Pražanů – stáli na máčky frontu, ještě než jsme je vybalili. Všem děkujeme.

Pojďme další rok konečně spojit síly 

Pokud se ohlédneme za dalšími akcemi 11. listopadu, jednalo se především o kladení věnců na pamětních místech. Ale nechyběly ani akce jako veteránský ples, výstavy, charitativně zaměřené turnaje a podobně. Pořadateli takových akcí byly tradiční organizace, zejména Československá obec legionářská, Sdružení válečných veteránů, armáda, potažmo Univerzita obrany, ale i některé kluby vojenské historie nebo pořadatel airsoftového turnaje… Protože jednotný rozcestník akcí dosud chyběl, vytvořili jsme www.spolekvlcimaky.cz/denveteranu.

Vezmeme-li v potaz, že letos konečně došlo k pomyslnému prolomení bariéry v povědomí veřejnosti, takže opravdu je možné na veřejných místech prodávat vlčí máky do klopy, aniž by se kolemjdoucí stanovišti vyhýbali, případně bylo nutné jim smysl máků zdlouhavě vysvětlovat, stojíme před logickou výzvou: POJĎME SE SPOJIT A PŘIPRAVIT NA 11.11.2018 MASOVÝ PRODEJ S JEDNOTNOU KAMPANÍ.

Tuto výzvu jsme v uplynulých letech vznášeli opakovaně, zatím zůstávala nevyslyšena. Přitom nejde o nic složitého. Nikdo neříká, že každá z organizací, které se objektivně věnují veteránům, musí sehnat a nasadit do ulic desítky prodejců. Pro začátek by stačil třeba tucet lidí z každé organizace, kteří se rozdělí do dvojic-trojic, aby se v souhrnu v každém kraji pokryla dvě největší města. Velmi pravděpodobně by se nabídli i dobrovolníci mimo tyto organizace, jako se to nyní poštěstilo nám.

Z vlastní zkušenosti víme, že o máky je zájem, ale mnoho lidí nám přes eshop píše už po datu reálného doručení objednávky, zda existují místa pro osobní odběr. Stačilo by je odkázat na společnou mapu. Podstatné je, aby mák sehnali a nosili připnutý (tím se sami podílejí na osvětě), nelze se snažit jim za každou cenu vnutit jen mák z vlastní nabídky.

Každá organizace by prodávala své máky ve svůj prospěch, síla společného postupu by spočívala v jednotné kampani a jednotném přehledu/mapě. Ty organizace, které se soustředí na pietní akty, by mohly u památníků aspoň na půl dne postavit stánek s nabídkou máků, tedy nezdržet se jen formální půl hodinu (vždyť beztak jejich lidé mají den už vyblokovaný). Společný postup by samozřejmě přinesl ještě snazší komunikaci s partnery, sponzory, úřady, samozřejmě přístup do médií. Pro všechny případy jsme koupili doménu www.denvalecnychveteranu.cz a jsme ochotni na ní připravit web k takovému projektu.

Pokud jste přečetli tento článek a chcete příští rok přiložit ruku k dílu, napište nám na podpora@spolekvlcimaky.cz.