Otázky bezpečnosti jsou stále naléhavější – najděte jistotu uplatnění díky bezpečnostním studiím.

 16. 09. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

Akreditovaný tříletý bakalářský obor je konstruován jako obor s právním základem. Bezpečnostně právní studia se soustřeďují na širokou oblast bezpečnosti a poskytnou absolventovi odpovídající znalosti z teorie a metodologie boje proti negativním společenským jevům. Na obor je možné ještě se přihlásit, výuka bude zahájena v tomto akademickém roce, tedy od října 2015.

Absolvent získá systematické znalosti relevantních právních konceptů, principů a pravidel vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva, jejich vzájemných vazeb a mechanismu jejich aplikace. Je komplexně a na odpovídající úrovni obeznámen i s aktuální úpravou příslušných právních odvětví, přičemž důraz je kladen na trestní právo, dále na ucelené znalosti z teorie a základů praxe kriminalistiky, forenzních disciplín a bezpečnostní problematiky.

VŠFS1

Získané znalosti z ekonomických disciplín umožňují současně aplikaci při řešení a ovlivňování konkrétních bezpečnostních jevů např. v podnikání, státní správě apod. Absolvent má zároveň kromě kvalitních znalostí z trestního práva potřebné znalosti z kriminologie a kriminalistiky, nutné pro stanovení účinných strategií ochrany veřejného pořádku a prosazování práva. Tím má současně odpovídající znalosti z teorie a metodologie boje proti negativním společenským jevům.

VŠFS2

Vysoká škola finanční a správní VŠFS nabízí individuální přístup, kvalitní vzdělání a mimořádné zázemí. Poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (Bc.), navazující magisterské (Mgr. a Ing.) a od roku 2009, kdy se škola stala univerzitou, i doktorské (Ph.D.). Student si může vybrat prezenční i kombinovanou formu studia. Vysoká škola finanční a správní klade důraz na mezinárodní charakter, vždyť jedna čtvrtina studentů přichází ze zahraničí, VŠFS podporuje zahraniční výměnné pobyty a posiluje jazykové kompetence svých studentů i pedagogů. VŠFS je jako jediná soukromá vysoká škola držitelem prestižního certifikátu ECTS Label, nejvýznamnějšího evropského ocenění v oblasti kvality terciárního vzdělávání.

Více naleznete na www.vsfs.cz

bannerVŠFS