Petice za zrušení zdanění výsluh: Prosíme, podepište!

 26. 05. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

V roce 2010 tehdejší ministr financí Kalousek nevybíravým způsobem uplatnil právo státu zdanit „cokoli si umane", s odvoláním na světovou finanční krizi, takže mimo jiné tak výrazně zkrátil výsluhy bývalých vojáků, policistů, hasičů a dalších. Je třeba tlačit na dnešní zákonodárce, aby toto ohnutí zákona a plivnutí do tváře těm, kdo nasazovali život za vlast a své spoluobčany, v další novele zákona napravili.

pet
Foto: Zrušení zdanění výsluh bývalých vojáků, policistů, hasičů a dalších by bylo více než logické

Aspekty zdanění výsluh:

1. Režim zdanění neodpovídá výkladu, co je výsluha a co není - dle výkladu soudů jde nepochybně o sociální dávku důchodového charakteru, kterou účelovými posuny ve výkladu Kalouskovi lidé dotlačili proti logice do kategorie příjmů. (Výpis rozhodnutí soudů zde.)

2. Je absurdní, že vojenští vysloužilci v důchodovém věku, tedy důchodci, mají jako jediní zdaněnu tu část důchodu, kterou jim vyplácí vojenská správa sociálního zabezpečení, a to bez ohledu na absolutní výši důchodu a bez možnosti odpisu jakékoli částky ze základu daně - jsou to jediní důchodci, kteří jsou takto nevybíravě daněni.

3. U vysloužilců, kteří nejsou v důchodovém věku, je daněn příspěvek celý a opět nemají možnost jakkoli zohlednit svoji životní situaci a to i v případě, kdy je jejich příjmem pouze výsluha např. ve výši 8 tisíc. Na Úřadu práce nic nedostanou a jsou tak jedinou skupinou obyvatel s takovým režimem.

4. Je nabourána důvěra ve stát, protože jde o systém zásluhový, plynoucí z dlouhodobé pracovní smlouvy. Lidé ve služebním poměru se vzdávají určité části ústavních práv a zavazují se k mnohému. Tito lidé uzavírají smlouvu se státem v okamžiku, kdy do služby vstoupí a smlouva je naplněna odchodem do výsluhy až po více jak 15 letech plnění povinností, které na ně klade stát. Proto je zdanění vnímáno jako nepřímé snížení jejich zákonného nároku.

... Z pohledu definice daně nikdy nemůže být označeno jako daň, ale jako snížení plnění ze strany státu. Zde je charakterem zdanění popřen princip legitimního očekávání. Dnes, kdy je prolomen obecný princip, může vysloužilec dostat třeba jen polovinu nároku, který mu stát slibuje, pokud se bude chovat v souladu se zákony. Povinnosti vojáka nebyly v průběhu služby o 15 % menší, není logický důvod mu jeho nárokovou částku po x letech služby o 15 % snižovat. Zákonodárce může zcela v souladu se zákony výsluhu snížit, ořezat, změnit pravidla jejího vyplacení, ale pouze pro vztah – služební závazek, který vznikne po nabytí účinnosti daného zákona. To Kalousek neudělal a jsme jediná země v NATO a možná i ve světě, která se takto nečitelně až arogantně chová k ozbrojeným a bezpečnostním sborům a výsluhy daní retroaktivně.

PROSÍME, PODEPISUJTE PETICI ZA ZRUŠENÍ ZDANĚNÍ VÝSLUH!

1. Petici mohou podepsat občané ČR.

To znamená, že ji může podepsat každý kdo vlastní občanský průkaz, nikoli jen ti, kteří pobírají výsluhové náležitosti. Jméno a adresu prosím uvádějte čitelně, ať zbytečně nepřicházíme o započtené hlasy.

2. Petiční arch a další info je možno získat na:

FB: https://www.facebook.com/groups/vysluha/

WWW: http://vysluhy.cz/petice/

E-Mail pro žádosti o zaslání petice: peticevvps@outlook.cz

3. Petiční archy zasílejte na adresy (pokud je adresa označena i jako sběrné místo lze petici na dané adrese odevzdat osobně):

Sběrné místo - Ing. Jiří Kohout, Přerov, 75002, Na hrázi 15, Mobil: +420 777 688 899

Sběrné místo - Lahůdky, Ostrov 363 01, Staré náměstí 21

(Další adresy budeme doplňovat)

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na Vaše petiční archy.

Za petiční výbor

Jiří Kohout

 Autor: Jiří Kohout