Policie marně hledá ombudsmana. Vznikla petice za Lhotákovou. Ta má preventivně stopku na policejním Facebooku.

 28. 06. 2017      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

O ex-policistce Petře Lhotákové, která přiměla soud konstatovat, že policejní vedení je neschopné, jsme již psali. Po (zřejmě neoprávněném) vyhazovu od policie pracuje pro Mobbing Free Institut a zastupuje tři desítky policistů, kteří stejně jako ona zažívají ve službě šikanu. Zároveň se Policejnímu prezídiu už měsíce nedaří obsadit místo ombudsmana, a tak jiná policistka navrhuje na toto místo právě Lhotákovou a spustila k tomu petici. Policejní vedení pro jistotu oběma dalo zákaz lajkovat a komentovat nedávno zřízenou facebookovou stránku, Lhotákové dokonce dříve, než ji vůbec navštívila!

Resort vnitra uvádí už sedm měsíců nepravdivé informace o pozici ombudsmana

Místo policejního ombudsmana u PČR je zřejmě prokleté. Už v prosinci musela dosavadní ombudsmanka Besserová skončit, a to za nevyjasněných okolností. Podle policejní mluvčí totiž měla Besserová funkci zastávat do konce února, a sice na základě vlastní prosincové výpovědi. Přitom podle dostupných údajů byl její úřad k 31.12.2016 zrušen a nahrazen zcela novým (viz třeba zde), šlo tedy o reorganizaci bez vůle Besserové. Z interních zdrojů však koluje informace, že Besserová rozhodně nehájila zájmy řadových policistů a neplnila své povinnosti, z čehož byla usvědčena a policejnímu vedení nezbývalo, než se jí zbavit, ačkoli „kopala za něj“.

Ať tak či onak, uvolněné místo mělo být obsazeno od 1.1.2017. Respektive nově jde dokonce o tři místa – rozdělená pro policii, hasiče a občanské zaměstnance. Ministerstvo vnitra pak v únoru tvrdilo, že ombudsmany má vybrané, zatímco policie a hasiči oficiálně hlásili, že ombudsmany shánějí (viz třeba zde). Nyní je konec června a policejní ombudsman stále není.

„Vedení Policie České republiky Petru Lhotákovou na daný post nikdy, za žádných okolností, neustanoví.“

Čerstvou rovněž „ex“ policistku Ivetu Košnarovou proto napadlo navrhnout na volné místo Petru Lhotákovou, která je poslední roky jednoznačně největší veřejnou bojovnicí za práva policistů a policistek. Vytvořila petici a oslovila předsedu UBS, což je druhý největší odborový svaz po NOS PČR. Její apel uvádíme níže:

Vážený pane Drexlere.

Jsem sice bývalá členka NOS PČR, ale vzhledem k tomu, že se mi za celou dobu členství nedostalo žádné podpory i když jsem se díky služebnímu úrazu ocitla na pokraji fyzických a psychických sil, nemám žádný zájem NOS oslovovat.

Jedinou osobou, která mi skoro 2 roky pomáhala, byla Petra Lhotáková, konzultantka Mobbing Free Institut. Proto jsme se s dalšími oběťmi šikany v řadách policie rozhodli uspořádat akci na podporu právě této bývalé policistky, která svou činností stejně práci policejního ombudsmana zadarmo supluje.

V příloze zasílám vlastní petici a Vás žádám o stanovení několika prvních petičních míst po ČR ve spolupráci s předsedy Vašich ZO, které poté předám do médií, kam jsem již i tuto žádost o spolupráci zaslala.

Košnarové se však dostalo mrazivě upřímné odpovědi. Předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler (vyšel s ním zde rozhovor) se za sebe sice vyjádřil k osobě Lhotákové pozitivně, protože s ní za odbory spolupracuje, ale zapochyboval, zda by splňovala kritéria pro pozici ombudsmanky a především realisticky shrnul, jaké má podle odborářů šance:

Jsem také přesvědčen o tom, že vedení Policie České republiky Petru Lhotákovou na daný post nikdy, za žádných okolností, neustanoví. Aktivita formou Vámi navrhované petice, je dle mého názoru, plýtvaní časem i prostředky, protože nemá ani tu nejmenší šanci na úspěch.

V zásadě jsou iniciativa Košnarové i její pragmatické zamítnuté Drexlerem pochopitelné. Situace v PČR je dlouhodobě tristní – po stránce platů, výstroje a výzbroje, přebujelé byrokracie a samozřejmě i po stránce personální. Pokud by ji něco pomohlo řešit, tak obsadit některé pozice lidmi, kteří pro ně mají zkušenost, zápal, a nejsou korumpovatelní (zde ve smyslu „jít na ruku vedení výměnou za klid a zaručený služební postup“). Takoví lidé by neměli být diskriminováni formalistními požadavky třeba na hodnost a vzdělání (jakkoli to Lhotáková zřejmě má).

Současně podepisování petice za někoho, kdo nemá u současného vedení policie šanci na úspěch (právě proto, že by funkci 100% plnil), opravdu je svého druhu plýtvání časem a papírem. Navíc může při dnešních poměrech u policie signatáře poškodit, protože nelze dělat petici anonymně (snad jedině, kdyby se předkládala jinému než policejnímu orgánu, třeba do poslaneckého petičního výboru). Jediné, co petice reálně zmůže, je dalším způsobem upozornit na poměry u policie, na čemž by i odbory měly mít naopak zájem jako svého druhu propagační akci.  

Umlčte Lhotákovou!

O tom, kam až situace v policii zachází, nejlépe vypovídá aktuální kauza, kdy Lhotáková byla zavedena mezi osoby blokované na novém policejním Facebooku ještě dříve, než tam stihla cokoli lajkovat či komentovat. Televize Prima o tom ve zprávách informovala před pár dny (video zde). Když se Lhotákové zastala její kolegyně, byla rovněž zablokována. Policejní mluvčí jednoduše řekla, že blokují osoby vyjadřující se v rozporu s pravidly, a jelikož zde o porušení pravidel nešlo (ani jít nemohlo), tak že se k tomu prostě nevyjádří.

Zde si dovolím osobní poznámku, že jako hlavní správce sociálních sítí MO/AČR (2011-2014) jsem si nikdy nedovolila zablokovat vojáka ani civilistu kvůli kritice resortu. A vždy jsem i aktivně vystupovala proti tomu, aby si s dotyčnými cokoli vyřizovali jejich velitelé. Inu, jiný sbor, jiný mrav. Z hlediska občana je pak děsivé, co si policejní vedení dovolí – protože toto si bude klidně dovolovat i na nás občany (Lhotáková navíc je momentálně jen občankou). Už proto mi přijde smysluplné petici podepsat. Prostě jako vzkaz: Tak takhle ne, soudruzi, takhle ne!

PS: Petiční archy si lze vyžádat na K.Ivett@seznam.cz

petice Lhotáková