Protidronová obrana: Jak detekovat a eliminovat nebezpečný dron?

 12. 01. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

V článku o ne/konvenční budoucnosti bojových dronů jsme okrajově zmínili téma obrany proti nim, které jsme slíbili více rozebrat samostatně. Nyní si tedy přiblížíme, proč je tato problematika navýsost aktuální, a představíme, jak se její řešení vyvíjí – a to ve dvou podoblastech: identifikace nebezpečných dronů a jejich eliminace.

Proč je třeba současně s drony vyvíjet prostředky proti nim?

Ponechme zatím stranou vzdálenou budoucnost (drony kradoucí dámám na ulici kabelky) nebo sci-fi (vzpoura strojů) nebo přízemní , ač již přítomné, problémy typu dronu z modelářství, jímž nás soused špehuje na zahradě. Níže se zaměříme drony v rukou teroristů a jiných zlosynů. Bohužel, toto je reálná hrozba. Vlastně se ale neliší od zneužití jiných technických prostředků – úmyslně útočit se dá autem i letadlem (9/11/2001)...

Nedělejme si proto iluze o vynalezení stoprocentní obrany. Ani proti důvěrně známým dopravním prostředkům jsme ji dosud nenalezli. Jistě, můžeme zpřísňovat kontroly na letištích nebo silničních zátarasech, můžeme v krajním případě řidiče rozstřílet a letadlo sestřelit. A obojí také aplikovat na dron, pokud na to přijde. Tedy na ten velký, typu Predator. Vůči těm malým, široce dostupným, a tudíž nejnebezpečnějším, to zas tak jednoduché není a nebude...

dron_III_00
Obrázek: Sestřelený či havarovaný dron USA v Pákistánu (zdroj PAKISTANTV.TV)

Hledá se detektor nebezpečných dronů

Na konci října 2014, tedy teprve nedávno, vyhlásil Pentagon soutěž na prostředky proti civilním verzím dronů, které by nesly chemické, biologické nebo vysoce destruktivní zbraně. Přičemž – přiznejme si - toto zvládnou modely volně a cenově dostupné, na jejichž řízení stačí pouze jedna osoba. Co americké Ministerstvo obrany poptává, jsou systémy, které takové drony, resp. tedy jakékoli drony s nebezpečným nákladem, dokážou detekovat a nejlépe i eliminovat.

Pentagon poptává mimo jiné drony, které by nesly detektory nebezpečných látek (např. Sarinu) a dokázaly odhalit nepřátelský dron, jehož náklad právě tvoří nějaký bojový plyn. To je samozřejmě, při vší úctě k americké armádě, bláhové - zvlášť vezmeme-li v potaz, že senzory by měly fungovat podle poptávky na tisíc stop. Ne, že by to nešlo. Ale kolik dronů by pak muselo být ve vzduchu nad hlídaným místem? To už je jednoduší instalovat čidla na stožáry. A jen pokud se bavíme o ochraně vymezeného území.

Jak vůbec zaměřit průlet dronu?

Výchozí obava je každopádně velmi reálná. Přibližme si to na příkladu ochrany zdrojů pitné vody nebo třeba v ČR nyní aktuální ochrany muničních skladů. Areál sice může být obehnán plotem, kamerami, co sto metrů může stát ozbrojená stráž – to vše minimalizuje riziko pozemního vniknutí. V širším perimetru může být pozemní protiletadlová obrana a ke vzletu připravena ta vzdušná – ale jak rychle (zda vůbec) zachytí malý dron? A pokud ano, je možné půlmetrový objekt, kličkující rychlostí 40 km/h, včas sestřelit?

Samozřejmě to lze řešit, ale jak? Instalovat pohybová čidla a citlivé radary? Ty ale naladit tak, že nespustí poplach kvůli každé vráně? Odlišením teploty objektu? Nebo instalovat detektory radiosignálu, resp. rovnou rušičky – jak pro rádiově řízený signál, tak pro mobilní, protože drony lze řídit tak i tak? A i to může být k ničemu, protože trasu dronu naprogramujete do jeho řídící jednotky. Zajímavou variantou je použití kamer analyzujících každou změnu mezi předchozím a nově zachyceným obrazem (tak funguje vyspělé řízení semaforů)...

dron_III_01
Obrázek: Zákaz letu? A to zastaví zlosyna s dronem? (zdroj DAILYMAIL.CO.UK) 

To se ale stále pohybujeme v dohledu nad nějakým perimetrem, kdežto množství teroristických cílů je nepřeberné. Monitorovat by bylo (a bude) zapotřebí stadióny, nádraží, letiště, náměstí atd. Už nikoli jen pozemními zátarasy, jako byla dosud policie zvyklá. Ostatně o „zabijáka dronů" už projevil zájem Útvar pro ochranu ústavních činitelů PČR (ale o tom více zase v jiném článku).

Jak zlikvidovat dron?

U klasických bojových dronů, které vyšly z výrobní linky už v polovině 90. let, technologickým překážkám a výzvám popsaným výše prakticky nečelíme. Nejznámější MQ-1 Predator (nese dvě střely Hellfire) s délkou přes 8 metrů a rozpětím skoro 15 metrů, je prakticky stejně velký jako JAS-39 Gripen, takže jej bezpečně zachytí radar. Když přičteme, že se pohybuje sotva desetinovou rychlostí, tak vskutku není problém sundat jej z oblohy (ačkoli drony častěji padají pro poruchu elektroniky, ztrátu spojení nebo chybu pilota, viz např. tento přehled).

U malých, komerčně vyráběných, resp. modelářských dronů – a právě ty mohou putovat do nepovolaných rukou – je detekce (jak bylo výše popsáno) nesmírně složitá. A likvidace? Počátkem listopadu 2014 oznámila Čína úspěšný test laserového systému, jenž je schopen eliminovat malý dron letící i pod hladinou 500 metrů. Bohužel tuto informaci nedoprovázely podrobnosti o technickém řešení a nasaditelnosti takového systému.


Video: Američané chtějí právo sestřelovat drony nad svým pozemkem 

Často skloňovanou variantou je „hacknutí řízení" dronu. Některé řídící jednotky, pokud se do nich trasa nahraje ještě před startem, ale nejsou schopny přijímat za letu nové souřadnice. Dá se říci, že hacknutí lze předcházet maximální jednoduchostí. Nicméně jinak je myšlenka odklonit dron z jeho původní trasy docela důležitá – pokud jej totiž pouze shodíte, riskujete zdraví lidí a škody na majetku v místě pádu.

A to možná i na majetku vlastním, protože s rozmachem levných modelů nehrozí nutně jen jejich využití k teroristickým akcím, ale „jen" narušování vašeho soukromí – špehování. Jistá firma z amerického Oregonu s příznačným názvem Domestic Drone Countermeasures oznámila, že vyvíjí osobní systém pro detekci dronů (Personal Drone Detection System) a pokusila se sehnat 8500 dolarů prostřednictvím Kickstarteru. Bohužel už neprozradila, jak přesně by její systém fungoval, a proto také nejspíš neuspěla - v časovém limitu vybrala pouze 1435 dolarů (zde).

Závěrem...

Co z toho všeho tedy plyne? Že pokud vymyslíte spolehlivý systém pro zaměření a ovládnutí nepřátelských dronů, budete velice slavní a bohatí. Pokouší se o to ty nejlepší vědecké týmy a tisíce nadšenců na celém světě. Je to výzva roku 2015 a možná zůstane výzvou i v letech nadcházejících.

Budeme přinášet důležité novinky k této problematice a v jednom z dalších článků se zaměříme také na boj dron proti dronu, protože zatím jsme nastínili hlavně „pozemní protidronovou ochranu", zatímco „vzdušná protidronová ochrana" zůstala poněkud stranou našeho zájmu.

medajlonek_paskova