Třaskavý plán rozvoje policie 2016-2020: Momentálně občany nijak nechrání... (2. část)

 11. 05. 2016      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Je tu avizovaná druhá část představení koncepce, kterou by rádo naplnilo Policejní prezidium ČR. Přesněji rádo by naplnilo potřebné počty policistů, a to adekvátně vyškolených a vybavených technikou 21. století, aby kriminalitu odhalovali a nejen sotva řešili pouze tu, kterou jim někdo ohlásí.

Ad. tedy obsah zprávy od strany 19, kde odkud jsou popisovány nejpodfinancovanější složky policie…

Mezi nimi je dokonce i ta dopravní, protože nebyla dimenzována na nárůst intenzity automobilové dopravy. Natož kulišárnu ministerstva dopravy, které šmahem udělalo z rychlostních komunikací dálnice, na nichž ovšem nejsou žádná dálniční oddělení policie. Ostatně každý při cestování po některé z přetížených dopravních tepen, kdykoli (a to je často) mu zkříží cestu kamion nebo nějaký pirát v BMW, povzdechne si, že by na takové měli číhat policajti. Aby PČR takové přání aspoň trochu naplnila, potřebuje 430 nových dopraváků!

Ještě závažnější je stav Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV): „Vyhledávání trestné činnosti jako jedna ze základních forem operativní práce služby však nemá, s ohledem na personální stavy policistů, dán téměř žádný prostor pro svůj potřebný rozvoj. Současný stav je možno pojmenovat jako stav zpracování nápadu trestné činnosti, tedy přijetí podání od občanů a organizací… Tento aspekt je pak, paradoxně, i jednou z příčin poklesu registrované kriminality.“

Takže ještě jednou – policie je pasivní, plně vytížena vyšetřováním trestných činů, které se už staly a byly ohlášeny. Páchání dalších, budoucích, nijak nepředchází. Ať už vám někdo vybílí byt, oloupí vás na ulici, ukradne vám auto…, nebylo v silách policie vás ochránit, je zahlcena tím, že to musí ex post vyšetřit. Kdyby to bylo ve válce a bavili jsme se o armádě, znamenalo by to, že je tak vytížena, že nemůže současně zaujmout obrané pozice a chránit vaši obec. Bude vás mstít, teprve až vaši obec nepřítel vypálí.

Vzdor tomu, že tahle situace je naprosto hrozivá, někteří politici mají žaludek prohlašovat v televizi, že policie více peněz nepotřebuje, neboť kriminalita klesá. Ve skutečnosti klesá objem kriminality, který je policie schopna řešit, tedy evidovat. Opět přirovnáno k válce – politici by prohlašovali, že vítězíme, neboť klesá počet obětí – ten by přitom rostl, ale protože by armáda už neměla ani kapacitu dobývat území zpět, nemohla by spočítat mrtvoly, které tam leží.

Vraťme se ale ke zprávě, která dodává: „Současně personální a technické vybavení neumožňuje dodržovat zákonem stanovené lhůty  znaleckého zkoumání, což je terčem oprávněné kritiky účastníků trestního řízení, stejně jako soustavy státního zastupitelství či soudů.“ Dovedeno do důsledků, nevinní mohou být popotahování zbytečně dlouho, vinní se velmi dlouho poflakovat po svobodě a ještě pak pro průtahy žádat nižší trest, oběti čekají léta na odškodnění. Policie spočítala, že minimálně(!) potřebuje SKPV posílit o 1083 profesionálů!

Kvůli jejich nedostatku navíc klesá i jejich odborná úroveň: „Byla setřena specializace na jednotlivé druhy trestné činnosti z důvodu nutnosti zajistit zpracování registrované (nahlášené) kriminality.“ A následuje poznámka pod čarou, velkými písmeny, aby ta předešlá věta byla všem jasná: „VŠICHNI ZPRACOVÁVAJÍ VŠECHNO.“ Takže náborové plakáty k policii by mohly lákat „Ferda Mravenc - práce všeho druhu“ nebo zcela doslovně „jeden za všechny, všichni za jednoho“.

Dále zpráva řeší vybrané druhy trestné činnosti. Například k bezprecedentnímu nárůstu drogové kriminality uvádí: „Reakcí orgánů vymáhajících právo v této oblasti je naopak snižování počtu příslušníků Policie ČR a Celní správy ČR, kteří se na rozkrývání této výlučně latentní trestné činnosti podílejí.“ Zkrátka policisté a celníci nemají kapacitu vyhledávat pěstírny, laboratoře, dealery – leda by se jim přišli aktivně udat.

Nárůst zaznamenává i kyberkriminalita, ostatně „v ČR se od roku 2010 zvýšil počet uživatelů mobilního internetu ze 700 tis. na 2,5 mil.“ Podle Norton Cybercrime Report roční náklady spojené s kybernetickou kriminalitou činily v roce 2013 celosvětově 113 mld. USD, což je více než obchod s marihuanou, kokainem a heroinem dohromady. Zapotřebí je nejméně 195 nových specialistů.

Problémem je i rostoucí extremismus, zejména ten levicový, zatímco pravicová scéna stagnuje. Na vzestupuj je také hospodářská kriminalita, kterou by policie ráda řešili zřízení regionálních týmů KOBRA. I zde platí, že v současné době policie nic neodhaluje, nerozkrývá, pouze řeší ohlášená podání, a to ještě po termínech stanovených trestním řádem. Aby mohlo vyšetřování odsýpat, bylo by žádoucí mít 1 analytika na 10 operativců. Z celkového počtu 8 930 příslušníků SKPV je ale k dispozici jen 328 analytiků (3,67 %).

V první části článku vydané včera bylo citováno, že zásahové jednotky nejsou schopny se dopravit zdaleka do všech míst země do dvou hodin. Policie proto navrhuje koupit dva velkokapacitní vrtulníky (k dispozici všem složkám IZS) a také zřídit základny pohotovostních vrtulníků v Ostravě a Českých Budějovicích.

Když si představíme, že by si vláda vzala vše k srdci a začala policii adekvátně posilovat, narazí se záhy na další problém – v roce 2013 byla kapacita policejních škol snížena z 2800 na 1860 studijních míst. Chybí v nich nejméně 72 pedagogů.

Přitom tedy PČR potřebuje posílit minimálně o 4000 osob (včera bylo pozdě, přesto tento požadavek hodlá prezidium naplňovat čtyři roky, pokud tedy vláda svolí). Uživit ročně takový počet nových policistů může stát asi 1,7 miliardy korun, s dalším zabezpečením pak lehce přes 2 miliardy. …Nevím, jak vy, ale já bych byla docela ráda, kdyby mé daně putovaly tímto směrem (místo třeba tříleté renty osm tisíc měsíčně pro horníky z OKD).