Úloha armády ve společnosti: Neporozumění a nezájem

 22. 08. 2014      kategorie: plk. prof. MUDr. Jan Osterreicher, Ph.D.    

Neporozumění civilistů řízení a velení silových složek je vysvětlitelné. Nezajímají se o něj. S bezpečností je to jako se zdravím nebo s úklidem. Pokud jste zdrávi nebo máte uklizeno, pak pro Vás správné funkce Vašeho organizmu nebo problematika úklidu nemá tak vysokou důležitost.

Přitom například armádní způsob velení je velmi efektivní. Máte-li prapor o síle zhruba 300 lidí, pak administrativním centrem, štábem, je pouhých 24 lidí. Máte-li divizi o síle 10-20 tisíc vojáků, pak ta má štáb o 400 lidech. A štáb není jen centrem administrativy, nýbrž zajišťuje chod jednotky ve všech jejích aspektech, života a smrti jejích vojáků.

Tedy srovnání s administrativním řízením podniku pokulhává, neboť velení a řízení jednotky obsahuje větší počet mechanizmů a koordinace. Tento vysoce efektivní styl řízení je natolik velmi funkční, že jej například přebraly mafiánské organizace. A u těch můžeme očekávat, že si své náklady drží na minimu.

Foto: Vojenské velení je velmi efektivní a přejímají jej i mafie hlídající si efektivitu (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Vojenské velení je velmi efektivní a přejímají jej i mafie hlídající si efektivitu (zdroj: ARMY.CZ)

Společnost se o své profesionální armádě dozví jen tehdy, když si přečte v novinách a na novinkách (www.novinky.cz) o předražených obchodech s armádní technikou a o padlých vojácích v exotické zemi. Dochází někomu, že rozhodnutí o armádních nákupech je plně v rukou civilních politiků? A že armádní velení může pouze říci: „Pokud ráčíte nakupovat tento typ techniky, rádi bychom měli takové a makové technické schopnosti“?

A uvědomuje si každý daňový poplatník, že v dnešním globalizovaném světě, každá vojenská operace je schválena civilní vládou a parlamentem, má svůj i ekonomický dopad a že zabráněním proudu zdrojů do společného ekonomického evropského prostoru (dovoz surovin představuje cca. 50% spotřeby a export ČR dosahuje cca. 80% celkové produkce) vystoupají ceny surovin a tudíž i běžných komodit?

Státy EU si mohou uložit neposílat nikam své vojáky, ale chce za to daňový poplatník platit 50, 60 nebo 70 korun za litr benzínu u své pumpy nebo 100 či 200 korun za bochník chleba? Ne, daňový poplatník a volič si tato fakta neuvědomuje. Vojáci Armády ČR každodenně nasazují své životy za klidnější, bezpečnější a lacinější život.

Foto: Za nečinnost armády mohou občané zaplatit třeba u benzinových pump (zdroj: IDNES.CZ)
Foto: Za nečinnost armády mohou občané zaplatit třeba u benzinových pump (zdroj: IDNES.CZ) 

A jste to Vy, občané a voliči tohoto státu, kdo rozhoduje při každých volbách o podobě svých silových složek. Svým hlasem preferujete jednotlivé politické proudy, jejichž politická zadání se odrazí v charakteru a akceschopnosti sil, to znamená v kvalitě Vašeho reálného bezpečí. Proto, prosím, volte zodpovědně.

A kdo to dočetl až sem, má u pana profesora kávičku. S úctou Jan Österreicher

J. Österreicher

Foto: Vojenské velení je velmi efektivní a přejímají jej i mafie hlídající si efektivitu (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Za nečinnost armády mohou občané zaplatit třeba u benzinových pump (zdroj: IDNES.CZ)