Úloha armády ve společnosti: Rotace a loajalita

 01. 08. 2014      kategorie: plk. prof. MUDr. Jan Osterreicher, Ph.D.    

Každý voják by rád začal v mládí své curriculum ve větším městě s plnohodnotnou infrastrukturou, pořídil v tom samém městě bydlení, vychoval tam děti až do osamostatnění a nakonec by v tom samém městě a útvaru i dosloužil a šel do zaslouženého důchodu.

Pokud důstojník během své kariéry nerotuje po celém území státu, může být jeho loajalita „obohacena“ o sepětí s daným městem, okresem či krajem. A tato krajová loajalita pak může v krizových situacích eliminovat jeho naprostou poslušnost vůči zájmům státu jako celku.

Relativně mladým příkladem je zběhnutí představitelů ukrajinské černomořské flotily včetně jejího velitele na Krymu v roce 2014. Ano, Ukrajina nemá jiné pobřeží, než je to černomořské, ale právě sepětí důstojníků s krajem, hodnotová odlišnost od ukrajinských vládců v Kyjevě a nechuť bojovat proti bývalým spolubojovníkům sehrála svou roli.

Vazba ukrajinských vojáků na Krym usnadnila jeho zábor Rusy (zdroj IDNES.cz)Foto: Vazba ukrajinských vojáků na Krym usnadnila jeho zábor Rusy (zdroj IDNES.cz)

Vhodné příklady jsou z 20. století, kdy důstojníci i s celou rodinou měnili zpravidla v tříletých intervalech jednotlivé posádky a útvary. K tomu byly uzpůsobeny počty bytů vojenské správy a podmínky služby vojáků. Od roku 1989 do profesionalizace v roce 2004 se v důsledku neznalosti či ignorance civilního vedení rezortu obrany dosazovaného především podle stranického, nikoliv odborného klíče, tento systém rozpadl.

Služební byty jsou nahrazeny tzv. příspěvky na bydlení. Dnes není únosné, aby důstojník sloužil co tři roky na jiném útvaru v jiném městě, pokud jej neodsoudím k trvalému dojíždění za rodinou nebo neustálému a nevýhodnému prodeji a koupi bydliště v dalším městě.

Vojenská ubytovna v Rokycanech - mnoha kapacit se armáda zbavila a zbylé jsou drahé a ne vždy rekonsturované (zdroj Army.cz)Foto: Vojenská ubytovna v Rokycanech - mnoha kapacit se armáda zbavila a zbylé jsou drahé a ne vždy rekonsturované (zdroj Army.cz)

Navíc v dnešní společnosti si lze obtížně představit partnerku/partnera, kteří ochotně následují svého manžela či manželku s rizikem ztráty a nenalezení práce a zpřetrhání sociálních vazeb členů rodiny.Tedy, převelení důstojníka může efektivně rozvrátit jeho rodinu lépe než jakákoliv mise.

Samotný institut příspěvku na bydlení je velmi nešťastný. Na jednu stranu sice dostal vojáky z nižší střední třídy do střední třídy a umožnil mnohým dosáhnout na bydlení podle svých představ. Na druhou stranu byl mnohdy použit do spotřeby vojáka a jeho reálná hodnota léty devalvovala.

Tudíž dnes je představa rotace důstojnického sboru logicky scestná a lidsky neúnosná. Voják pak raději volí odchod z armády, než převelení do jiného města.

V USA je dodnes rotace vojáků samozřejmá a armáda na to také má kapacity (zdroj Shenknows.com)Foto: V USA je dodnes rotace vojáků samozřejmá a armáda na to také má kapacity (zdroj Shenknows.com)

Vládce má mít na paměti, že loajalita důstojníka musí patřit státu a jeho zájmům. Pokud přináleží komukoliv jinému, pak se důstojník stává nebezpečím pro stát. K tomu nám dopomáhá i rotace důstojnického sboru.

Když omezíme schopnost rotace důstojnického sboru, omezíme homogennost uplatňování hodnot státu. Zabráněním rotace důstojnického sboru dostáváme dnes důstojníka ústeckého, libereckého, hradeckého, brněnského či pražského. Každý bude i nadále svázán se svým krajem.

V případě velkého území a vystupňovaného lokálního patriotismu, pak síla státu nacházející se na odbojném území může být použita proti státu a jeho složkám samým. Tento jev pak může vést k rozštěpení státu.

Pokračování každé úterý a pátek na www.ozbrojeneslozky.cz!

J. Österreicher

V USA je dodnes rotace vojáků samozřejmá a armáda na to také má kapacity (zdroj Shenknows.com)
Vazba ukrajinských vojáků na Krym usnadnila jeho zábor Rusy (zdroj IDNES.cz)
Vojenská ubytovna v Rokycanech - mnoha kapacit se armáda zbavila a zbylé jsou drahé a ne vždy rekonsturované (zdroj Army.cz)