Jak se stát… dobrovolným hasičem?

 29. 04. 2015      kategorie: HZS    

Kdo by v dětském věku nesnil o tom, že až bude velký, stane se hasičem, policistou, vojákem…? Někomu to zůstane do dospělosti. Tak proč o tom jen snít? V našem mini seriálu vás provedeme požadavky na uchazeče, průběhem základní přípravy, nároky službu…

Minule jsme vám popsali, jak se stát profesionálním hasičem, ale dost možná nechcete opustit svou stávající práci, ovšem bude-li třeba, tak chcete přiložit ruku k dílu. Od toho jsou zde dobrovolní hasiči, vůbec největší dobrovolnická organizace v ČR, kterou ovšem vystihuje heslo: Dobrovolnictví není amatérismus.

Hned na počátku je třeba říci, že je dobrovolný hasič a „dobrovolný hasič“. Sdružení (podle nového občanského zákoníku spolky) jsou zájmovými organizacemi, které se obvykle starají nejen o hasičský výcvik mládeže, ale také společenský život v obci. Z jejich řad se pak rekrutují hasiči, kteří skutečně zasahují u požárů, což je ale obvykle menší část členů sdružení. (Pro militaristy – představte si, že by zde byla prvorepubliková Národní garda – vysvětleno v jiném článku – a z ní se rekrutovala Aktivní záloha).

Takže v rámci kulturní a volnočasové aktivity spolku jsou zde hlavně mladí hasiči, u nichž se můžete věnovat požárnímu sportu už od šesti let (inspirace, jaký kroužek zvolit dětem). A stejně tak se zde uplatní i senioři nebo prostě kdokoli – třeba pomocí s chodem organizace, s pořádáním hasičských soutěží a bálů. Naproti tomu, pokud chcete na výjezdy, musíte být člen jednotky zřizované obcí. Ta o vašem zařazení rozhodne na základě doporučení velitele jednotky.

Požární sport (zdroj KABRNAK.CZ)
Požární sport (zdroj KABRNAK.CZ)

„Zařazením člena do obecní jednotky vzniká oběma stranám mnoho povinností a závazků. Obci především finančních, členovi pracovních. Proto je žádoucí, aby tento vztah byl upraven smluvně (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Člen jednotky musí být zdravotně i odborně způsobilý. Různá odborná příprava, cvičení, pravidelné preventivní lékařské prohlídky, údržba techniky atd. zaberou spoustu volného času. O všem je vedena dokumentace, takže i administrativa velitele jednotky není malá. Když k tomu přidáme největší problém dnešní doby, a to uvolňování ze zaměstnání pro zásahy nebo odbornou přípravu, je až s podivem, jak dobře některé jednotky fungují.“ Toto napsal krajský preventista Jiří Sucharda a pokud vám to nápadně připomíná problematiku Aktivní zálohy, tak už rozumíte, proč jsme zvolili toto srovnání.

Na druhé straně, zatímco příslušníci AZ se připravují na stav ohrožení státu a válečný stav a povoláni jsou jen zřídka při povodních, členové SDH se mohou do ostrých akcí dostávat výrazně častěji. Jaké je jejich místo ve struktuře hasičského záchranného sboru? Existuje několik druhů jednotek požární ochrany, které se liší podle zřizovatele – vojenská, podniková, krajská (pozor, zřizovatelem je stát, nikoli kraj). Obecní jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje každá obec, a to ze zákona (pokud toho není schopna, musí se domluvit s jinou obcí tak, aby zkrátka odpovídaly počty a vybavení).

Dobrovolní hasiči Prahy 13 při montáži povodňových zábran (zdroj PRAVAPRAHA.CZ)Dobrovolní hasiči Prahy 13 při montáži povodňových zábran (zdroj PRAVAPRAHA.CZ)

Pro ještě lepší představu: JPO I je tvořena příslušníky HZS ČR a vyjíždí do dvou minut. Hned JPOII je ale jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, na zbrojnici drží část z nich 24 hodinovou službu, připraveni vyjet do pěti minut. Následuje JPO III, rovněž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, dobrovolníků („brigádníků“), kteří nicméně musí vyjet k zásahu do deseti minut! Nakonec jsou dobrovolní hasiči zařazeni ještě v JPO V, musí také vyjet do deseti minut, ale působí pouze na území obce.

Je to vůči dobrovolníkům drsné, přesto ale tento systém v ČR funguje - z hlediska občanů v nouzi pomoc vždy dorazí a obrovské popularitě se těší nejen profesionální (ve smyslu státní) hasiči, tak i ti dobrovolní (obecní). Zaměstnavatelé snad celkem ochotně pouštějí dobrovolné hasiče do ostrých zásahů (vždyť může hořet nebo být zatopena i jejich firma), horší je to ale s odbornými kurzy, kterých navíc ze zákona přibylo. To by ale vydalo na samostatný článek, stejně jako třeba problém zabezpečení dobrovolných a podnikových hasičů po ukončení jejich kariéry (výsluhy mají jen státní hasiči).

Pokud vás to neodradilo, zpět tedy k tomu, jak se stát dobrovolným hasičem… Nejlepší je informovat se přímo v hasičárně, do níž chcete patřit. Je téměř pravidlem, že nejprve budete i několik měsíců čekatelem. Seznámíte se s tím, jak jednotka funguje, potom teprve následuje definitivní rozhodnutí o členství. Po nasbírání základních znalostí se můžete dostat i na specializovaná školení profesionálních hasičů a při současném splnění zdravotních předpokladů se ucházet o zařazení do JPO obce. Takže vzhůru do hasičárny!

PS: Tímto vyzýváme dobrovolné hasiče, aby nám pomohli připravit články, v nichž čtenářům přiblížíme problematiku více.

První díl seriálu Jak se stát… hasičem? naleznete zde.

 Autor: redakce