Vězeňský dozorce - extrémní a nedoceněné povolání

 10. 01. 2016      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

„Bachař“ – tak spousta lidí označuje příslušníky Vězeňské služby. Vždyť spousta filmů líčí vězně jako hrdiny vzdorující hloupým a sadistickým věznitelům. Realita je ale opačná – to dozorci čelí nevzdělaným, morálně zvráceným psychopatům. Je to jedno z nejnáročnějších povolání vůbec, pokusíme se jej trochu představit…

S ohledem na náročnost služby ve vězeňství jsou již na její uchazeče kladeny přísné požadavky. Musí být fyzicky zdatní (a každý rok jsou pak přezkušováni), především ale musí vykazovat nadprůměrné výsledky v psychologických charakteristikách. Emoční stabilita, osobní vyzrálost, zvládání stresu, ovládání vlastní agresivity… to vše je u adeptů této služby pečlivě zkoumáno. Během přijímacího procesu polovina uchazečů odpadne právě proto, že je psycholog nedoporučí.

Když naopak splní všechna přísná kritéria a absolvují základní odbornou přípravu, přicházejí konečně na pracoviště, o němž lze jen sotva tvrdit, že je „vysněné“. Vězeňská zařízení jsou spíše noční můrou. Samozřejmě, že mladí dozorci nastupují plni entuziasmu a ideálů. A tehdy taky poprvé narazí, protože oproti jiným povoláním nevidí výsledky své práce záhy, dokonce tyto výsledky nemohou zdaleka ovlivnit. Recidiva u českých kriminálníků je zhruba poloviční – představte si, že jako čerstvý absolvent medicíny nastoupíte na oddělení nemocnice, v němž je polovina pacientů nevyléčitelně nemocná.

Dozorce musí být schopen komunikace, důstojného zacházení a koordinace odsouzených, z nichž v našich věznicích jen asi polovina dosáhla vyššího vzdělání než základního, mnohdy trpí poruchami osobnosti, neuznává většinový žebříček hodnot, leckdy ale třeba nemá ani základní hygienické návyky – to potom jakýkoli bližší kontakt s vězněm (třeba osobní prohlídka) může být nejen nebezpečný, ale také velice nepříjemný až odpudivý. Vězni navíc využívají příležitosti k manipulaci s dozorcem - stejnou měrou jako podlézat ovšem mohou i vulgárně nadávat. Agresivně se chovají také vůči sobě navzájem, v takovém případě musí dozorci zakročit i za cenu rizika zranění.

V kontrastu s tím se další specifika služby jeví jako jednoduchá, ačkoli samozřejmě nejsou. Dozorci slouží ve dvanáctihodinových směnách, vždy dvě denní, dvě noční, čtyři dny volno – do něho se ovšem mohou vloudit školení, záskoky za kolegy apod. Vězeňská služba je uspořádána přísně hyerarchicky, „po vojensku“, na což je třeba si zvyknout směrem k nadřízeným i podřízeným. Návyky z tak specifického prostředí si dozorci „nosí domů“, ať jde o jisté zhrubnutí mluvy nebo direktivní jednání, takže je pak jejich polovičky upozorňují „tady nejsi v kriminále!“. Je veřejným tajemstvím, že se dozorci dožívají nižšího věku, stres často kompenzují nikotinem a alkoholem, manželství se jim častěji rozpadá…

Co je asi ze všeho nejhorší, to je nízká společenská prestiž povolání. Pramení z nevědomosti o tom, co služba dozorce obnáší a jak probíhá. Do etiky dozorce samozřejmě patří, že informace z práce nevynáší, toto mlčení pak ovšem nahrává spekulacím a mýtům. Dalším důvodem je činnost lidskoprávních organizací, které sice legitimně kritizují materiální podmínky českých věznic, aniž by však bylo zdůrazněno, že kolikrát se vězni mohou sprchovat, není v moci dozorců. Nesmíme zapomenout na akční filmy o útěcích z vězení, kde jsou vězni hrdiny a dozorci zloduchy. Velmi výrazně se na české společnosti podepsala doba totality, kdy se do vězení dostávali politicky nepohodlní a kdy s nimi bylo hrubě zacházeno (nutno podotknout, že ani ne tak ze strany dozorců, jako vyšetřovatelů a politruků). Aktuální jsou naopak zprávy o tom, jak ve věznicích bují korupce – samozřejmě se to děje a Vězeňské službě závadoví dozorci obrovsky škodí. Nakonec někde v pozadí může za opatrným až negativním postojem veřejnost stát iracionální strach z kontaktu s lidmi, kteří jsou ve styku s těmi nejodpornějšími zločinci – z toho důvodu bydleli dříve kati za městem… Přitom ale  v západních zemích se dozorci těší společenské úctě, takže ani u nás není situace nezvratná.

V následujícím videu se můžete velice podrobně seznámit s fungováním Vězeňské služby ČR.

 Autor: Redakce