Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013

 08. 11. 2014      kategorie: Hlavní menu    

Varování před „antiromismem“ po zveřejnění zprávy BIS rezonovalo ve všech velkých médiích. Poněkud tím byly zatlačeny do pozadí další další informace, které zpráva přinesla. Pojďme si je připomenout.

Zpráva se na základě zákona č. 153/1994 Sb. věnuje informacím o:
- záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, 
- zpravodajských službách cizí moci,
- činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
- činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky,
- týkající se organizovaného zločinu a terorismu.

V rámci ochrany významných ekonomických zájmů BIS konstatuje, že se stát trvale potýká s nedbalým nebo neefektivním přístupem k potírání nelegální činnosti (korupce, klientelismus, vydírání, manipulace veřejných zakázek atd.), s obchodními aktivitami soukromých subjektů nebo cizí moci směřujícími proti dlouhodobým hospodářským a strategickým cílům státu (např. akvizice strategických firem, snahy o monopolizaci) a s lobbingem, často prováděným skrytě a s nejasnými cíli nebo s využitím nepravdivých, zmanipulovaných argumentů.

 Ilustrační foto (zdroj CESKATELEVIZE.CZ)
Ilustrační foto (zdroj CESKATELEVIZE.CZ) 

V oblasti organizovaného zločinu se BIS soustředila na prvky moderního organizovaného zločinu, tedy na dysfunkci orgánů veřejné správy, potažmo problematiku klientelismu a korupce. Příčiny dysfunkce veřejné správy jsou ve Zprávě BIS popsány jako netransparentní rozhodovací procesy, neprůhledné obchodní vztahy, nízká odpovědnost úředníků, outsourcing služeb a nedostatečná koordinace subjektů veřejného sektoru.

V souladu se situací a mírou rizik pro zájmy ČR a jejích občanů byly hlavními cíli sledování BIS aktivity ruské a čínské moci na našem území. Zpráva uvádí, že prioritou Ruské federace a Čínské lidové republiky a jejich zpravodajských služeb bylo upevňování a další rozšiřování jejich vlivových kapacit v ČR. V případě Ruska snaha politického, mediálního a společenského vlivu k podpoře ruských ekonomických zájmů v Česku. V případě Číny šlo zejména o využití ekonomických argumentů k podpoře čínských politických zájmů v ČR.

V oblasti terorismu měl vliv na situaci v ČR konflikt v Sýrii a dramatický vývoj v Egyptě. Negativně se odrazil ve vyšším počtu dobrovolníků odcházejících bojovat do Sýrie, mezi nimi také radikálů ze zemí Evropské unie. Někteří z těchto válečníků se ještě v roce 2013 stihli vrátit do Evropy. Tyto osoby jsou vzhledem k získané zkušenosti vážným bezpečnostním rizikem v celém schengenském prostoru.

V zahraničním obchodu je podle BIS třeba dbát na vojenský materiál, zbraně a výbušniny, o které měly zájem rizikové země ze subsaharské Afriky, jihovýchodní Asie a ze zemí Blízkého a Středního východu. Důležité je průběžné vyhodnocování i dílčích poznatků o změnách ve společnostech a jejich obchodních partnerech, způsobech příprav a realizace obchodů, které z hlediska zahraničních závazků ČR indikují vznik neúnosných rizik.

Foto: BIS varuje před mobily Huawei - firma spolupracuje s čínskou rozvědkou (zdroj: FOREIGNPOLICY.COM)
Foto: BIS varuje před mobily Huawei - firma spolupracuje s čínskou rozvědkou
(zdroj: FOREIGNPOLICY.COM) 

V oblasti kybernetické bezpečnosti je potenciálním nebezpečím rostoucí podíl čínských společností Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu. Obě společnosti jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách.

 Autor: Tomáš Toušek

Foto: BIS varuje před mobily Huawei - firma spolupracuje s čínskou rozvědkou (zdroj: FOREIGNPOLICY.COM)
Ilustrační foto (zdroj CESKATELEVIZE.CZ)