Výsluhy konečně opět nepodléhají dani z příjmů. Nespravedlnost ale zůstává.

 02. 02. 2017      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Dne 1. ledna 2017 nabyla účinnosti tolik očekávaná novela zákona o daních z příjmů, v důsledku jíž jsou výsluhy bývalých vojáků z povolání, policistů a jiných příslušníků bezpečnostních sborů znovu osvobozeny od daně. Ale bylo zákonné jim vůbec příspěvek danit? Dorovná jim někdo těch šest let, kdy byli obíráni?

Pozitivní část příběhu – zrušení zdanění výsluh

Globální finanční krize, respektive jí motivované Kalouskovy rozpočtové škrty, dopadly před lety na kdekoho. U státních zaměstnanců se snížily platy a některým skupinám nebyly dorovnány na reálnou hodnotu dosud. Krajně nemorálním způsobem, jak šetřit, bylo zdanění výsluhového příspěvku bývalých vojáků, policistů, hasičů a dalších.

Dalo by se srovnat s hypotetickou možností, že by se seniorům zdanily starobní důchody. To by ovšem důchodci asi umlátili tehdejší politickou reprezentaci svými holemi, a tak to odnesla relativně nepočetná skupina spoluobčanů, kteří po většinu života nasazovali krk, aby ostatní byli v bezpečí.

Nenechali si to líbit a složili se na právní bitvu v rámci akce „Výsluha versus právní stát“. Soudy se vlekly a přinášely rozporuplné výsledky, nakonec pomohla spíše petice a přesvědčení potřebného množství poslanců, aby při nejbližší novelizaci zákona o daních z příjmů vrátili výjimku vztahující se na výsluhy.

Konkrétně se jedná o úpravu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bylo zákonem č. 454/2016 Sb. zakotveno nově formulované písmeno o), které stanoví, že od daně se osvobozují výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů.

Výsluhové náležitosti tedy znovu nepodléhají 15% zdanění, které bylo přijato v roce 2011. Nezbývá než doufat, že uvedená změna přispěje k personální stabilizaci v ozbrojených silách i bezpečnostních sborech (protože výsluha je pro zájemce o službu motivační faktor) a povede k tomu, aby se do jejich řad hlásilo více schopných lidí, kteří mají zájem sloužit naší zemi s vědomím, že po skončení jejich služby o ně bude důstojně postaráno.

Nespravedlnost zůstává: Kdo vrátí zdaněné peníze?

Je sice potěšující, že poslanci vrátili zákonnou úpravu před rok 2011, ale bohužel se tím maskuje podstata problému, totiž že „sahat“ na výsluhy je dost možná protiústavní.

Jednak si představte, že sloužíte v ozbrojených silách či bezpečnostních sborech (což přináší řadu omezení, specifických nároků a rizik) a činíte tak s vědomím, že vám za to podle přede známých pravidel bude náležet zvláštní odměna, potažmo odložený plat či kompenzace poté, kdy službu ukončíte. Pokud byste věděli, že bude „přepočítána“, třeba byste v té službě nepokračovali. Stát by býval mohl zdanit budoucí výsluhy až pro ty, kdo teprve do služebního poměru vstupují.

Zadruhé si představte, že výsluha je důchodovou dávkou – výsluhovým důchodem. V tom se odborníci přeli – někteří starší vojenští důchodci předložili dokumenty, v nichž to právě takto „stát“ označuje. Například Slovensko v této terminologii pokračuje, v Česku převážilo označení příjem. A ten je zdanitelný (v tom případě hrozí, že i z invalidních, sirotčích a starobních důchodů by mohl být učiněn příjem a ten někdy v budoucnu zdaněn). Přechod zpět bude velice těžký.

DAS_POBS_banner

Jak donutit stát, aby uznal, že byl v kolizi s ústavou, čímž by se zabránilo svévolnému nakládání s výjimkou, jednou danit – jednou nedanit? Ve všech okolních zemích se nedaní.  Náš Ústavní soud ani na jedny argumenty příliš neslyší. A u Evropského soudu pro lidská práva nelze řešit daňové otázky.

Úvahu může podpořit teoretická situace, kdy by na výsluhy byla uvalena 100% daň, alias by byly zrušeny. Vtip je v tom, že pokud by je stát zrušil těm, kdo už na ně mají nárok, následný soudní spor by jednoznačně prohrál. Ale zdanit 100 % by bylo možné? Jak by se to lišilo od toho, kdy by si stát usmyslel, že vám 100% zdaní mzdy? Listina základních práv a svobod sice říká, že máte nárok dostat za práci odměnu, ale tu Vám nikdo nebere, jen vám ji 100% daní, což je výsostné právo státu. To je takový zajímavý paradox a varování, kam by to tu jednou mohlo zajít…

I tak, vlastně i proto, je nyní akce „Výsluha versus právní stát“ na rozcestí a není jasné, zda bude dál bojovat.