O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Profesní organizace vojáků mohou s MO jednat jako odbory. Chystá se Zákon o službě vojáka.

 13. 12. 2017      0 komentářů

Před dvěma měsíci jsme informovali, že Mobbing Free Institut se zástupci dalších spolků vznesli na různá místa dotaz, proč čeští vojáci nesmějí ze zákona založit odbory, zatímco policisté mohou a v řadě zemí EU i právě vojáci. Reakce Ministerstva obrany a ombudsmanky překvapila: Svým způsobem to možné je. A měl by to řešit nový Zákon o službě vojáka. Také vás to překvapuje? Přinášíme podrobnosti…

Toho času ještě ministr obrany Martin Stropnický sdělil ombudsmance Anně Šabatové:

„…nijak není vojákům omezeno právo sdružovat se v profesních sdruženích, což také hojně využívají především v oblasti sportovní a kulturní. Ustanovení § 45 odst. 2 zákona dokonce umožňuje vojákům z povolání sdruženým v profesním sdružení navrhnout uzavření dohody o spolupráci s Ministerstvem obrany. Jejím uzavřením by mohlo profesní sdružení získat práva velmi podobná odborové organizaci (spolupráce v oblastech výkonu služby vojáků, prosazování společenské vážnosti ozbrojených sil a vážnosti vojenského povolání, vojenských tradic, sportovních a kulturních aktivit a překonávání potíží vojáků a jejich rodin při vyslání a po návratu ze zahraničních misí). Přes zakotvení této možnosti v zákoně i vnitřních předpisech Ministerstva obrany žádné profesní sdružení vojáků dosud o uzavření takové dohody nepožádalo.

Také byste to četli tak, že Ministerstvo obrany se nejen nebrání jednat s profesními organizacemi vojáků, ale že předmětem jednání mohou být podmínky služby?

Ombudsmanka se dále zeptala, zda MO připravuje novelu Zákona o vojácích z povolání, která by vojákům povolila členství v odborech i napřímo. A zde je odpověď:

„Seznámil jsem se se závěry Evropského soudu pro lidská práva v rozsudku ve věci Matelly proti Francii již po jeho vydání. Jsem si vědom toho, že by současné znění zákona bylo uvedeným soudem podrobeno kritice. Úprava potřebná k naplnění rozsudku v současném zákoně by však byla poměrně rozsáhlá z důvodu komplexnosti této otázky. Počítám tedy s úpravou současného právního stavu v novém zákoně, který má pracovní název ‚zákon o službě vojáka‘. Jeho návrh předpokládám předložit do připomínkového řízení v průběhu příštího roku. Věřím, že se podaří najít dostatečnou shodu ke komplexní změně právní úpravy služebních poměrů souvisejících s brannou povinností a v rámci diskuze k ní dojde i k nalezení potřebnérovnováhy mezi zabezpečením akceschopnosti ozbrojených sil a právem vojáků na ochranujejich sociálních práv.“

Jelikož štafetu po Stropnickém přebírá Šlechtová, rovněž z ANO, lze předpokládat, že na novém zákoně s pracovním názvem Zákon o službě vojáka bude pracovat dál. Nebude to asi žádný drobný „přílepek“ k existující legislativě, když Stropnický psal o „komplexní změně právní úpravy služebních poměrů“. Je poněkud zvláštní dosavadní utajení tak velkého záměru před veřejností, zvláště když má jít o úpravu branné povinnosti, která se týká každého občana.

V závěru svého dopisu Mobbing Free Institutu ombudsmanka shrnula:

„Budu sledovat přípravu návrhu zákona o službě vojáka a zvážím, zda v rámci mezirezortního připomínkového řízení vůči němu uplatním své připomínky.“

Dodejme, že jistě nebude jediná, kdo by rád přípravu sledoval a vznášel své připomínky.

 autor: Redakce

zákon o službě vojáka odbory v armádě
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací