O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Strážník VRAH? Kdy už konečně pochopíme, proč policisté nosí zbraně?

 20. 02. 2015      9 komentářů

Média pečlivě sledují přerovský zásah strážníků z počátku ledna, protože při něm zemřel člověk, a sice po zásahu ze zbraně zasahujícího strážníka. Proti městskému policistovi je již vzneseno obvinění a nikdo prý nechápe, proč zbraň použil. Ona totiž česká veřejnost má vůbec problém chápat, že pistole nejsou jen dekorací opasku...

A to přitom naše země patří k několika málo státům, kde je držení zbraně chápáno jako občanské právo, které zde bez problémů uplatňuje 300 000 osob! Oproti většině jiných zemí nemáme dokonce regulováno držení chladných zbraní - ke spáchání zločinu jsou ostatně používány častěji - vzdor tomu to nikoho nepobořuje. Ale jak přijde na střílení, je v očích veřejnosti – a tou se nechává strhnout i justice – viníkem automaticky ten, kdo zmáčkl spoušť. Jako by předcházející situace nikdy nemohla být tak zlá, aby byl důvod vůbec tasit.

Když se podíváme blíže na to, co se stalo v Přerově, tak příběh začíná přivoláním hlídky ke rvačce asi desítky opilých hostů baru. Vyjíždějí k ní dva strážníci. Ti samozřejmě nemohou vědět, která skupina je ta „hodná" a která „zlá", spíše musí počítat, že jejich vstup do situace může agresory spojit. Ke všemu zjišťují, že na místě pobíhá zmatený, tudíž agresivní, ohař – a strážníkova obušku se rozhodně nezalekne. Jak jinak může vypadat situace, která vás opravňuje tasit zbraň?

vrah_00
Foto: Ilustrace možného průběhu přerovského incidentu v podání deníku Blesk

Pořád se skloňuje otázka, zda byl strážník v takovém ohrožení, aby tasil konkrétně proti psovi. Měl počkat, až se mu zakousne do krku? Dokázal by pak ještě efektivně použít zbraň? Kdo si zkusil někdy obléci rukáv a nechat na sebe psa skočit v rámci výcviku, tak ví, že by následně manipuloval se zbraní jen velmi těžko. A co teprve, kdyby rukáv neměl a musel bojovat nejen se sílou psa, ale také s bolestí... Až bude aktuální případ posuzovat soudce, neměl by to dělat od stolu, nýbrž po nabytí této zkušenosti.

Zeptejte se držitelů zbraní, zda a jak je už někdy museli použít – v případě kladné odpovědi budou kromě pohrození nějaké jim nebezpečné osobě jmenovat právě útok psa. A patrně dodají, že se naštěstí rychle objevil majitel a zpacifikoval si ho. Co když je ale zvíře už nebezpečně blízko, takže vystřelíte, bohužel však v tu samou chvíli, kdy se k němu skloní jeho majitel? A to se patrně stalo v Přerově. Z hlediska použití zbraně by mělo být úplně jedno, jak spor začal, kdo před tím barem koho napadal. Příběh o zbrani je adekvátní reakcí na ohrožení psem – aktérem je strážník a pes. Jedná se krajní nouzi. Do dráhy střely se připletl majitel psa, to je nešťastná náhoda a „collateral damage".

Je zapotřebí, aby se s tímto už konečně lidé mentálně vypořádali. Může vás srazit auto, můžete být postřeleni – a vůbec to nemusí záležet na vaší vůli a přičinění. Říká se tomu být ve špatný čas na špatném místě. Notabene ale přerovský případ je o tom, že ten zesnulý mladík učinil svobodně celou sérii rozhodnutí, které zpečetily jeho osud (rozhádal se s barovými hosty, nebyl schopen ze sporu vycouvat – odejít, nehlídal si svého psa a dopustil, aby ohrožoval jiné... tím to možná celé nejen skončilo, ale také začalo, když neuvázaný pes vadil ostatním hostům, jak se objevilo v médiích).

vrah_01
Foto: Strážníci nemají zbraně jen pro okrasu (zdroj MPUL.CZ)

Každý má právo učinit maximum pro ochranu svého zdraví. Skutečnost, že to neudělal ten zastřelený, nelze klást za vinu strážníkovi, který své právo uplatnil. Obvykle se veřejné mínění shoduje, že by mělo být v pořádku zastřelit osobu, která se vám vloupe do domu, nebo vás přepadne. Začala si, musí s tím počítat. Soudě podle aktuální kauzy jsou to ale jen silácké řeči, protože jakmile by se zde zákon a především jeho soudní aplikace posunuly tímto směrem, nevycházeli by všichni z údivu.

Přehodnocení používání zbraní u policistů (státních i obecních) je každopádně nezbytné. V jejich popisu práce je chránit. Kvůli tomu mají pistole. Kvůli tomu jsou placeni z našich daní. Pokud se na ně pokaždé sesype opovržení, inspekce a soud, když použijí zbraň nebo silnější donucovací prostředky,

budou se bát to udělat. Raději utrpí nějaké šrámy. Jak ale pak zranění na zemi budou chránit ty občany okolo, kteří zbraně nemají, a proto přivolali na pomoc právě muže zákona? Poznámka: Podobné problematice jsme se věnovali také zde.

 autor: Redakce

Komentáře

Nostromo

27. 04. 2015

Fotografii městských strážníků snad ani netřeba komentovat, hnus, fuj, hamba. Jen doufám, že takto výcvik neprobíhá standardně.

SE

24. 03. 2015

Pokud probíhá výcvik ve střelbě tak jak je vidět na obrázku pak je gramotnému střelci jasné, kde se stala chyba.Stačí se jen podívat na postoj, držení zbraně a prvky důležité ke zvládnutí dynamiky zbraně. Zajímavé by pak bylo zjištění obsahové stránky výcviku, četnost výcviku a roční oběm střeliva na výcvik. Policista musí být rovněž cvičen v jaké situaci a za jakých podmínek zákrok se zbraní zvládne úspěšně. Výcviky často postrádají rozvoj rychlosti. Až tam se však vyšetřování nikdy nedostane a tak se můžeme jen stále divit, proč.......!

Jarda

24. 03. 2015

Vážená redakce, k vaší obhajhobě střílejících policajtů jen tolik: potíž je v tom, že policajti střílí, když nemají. A naopak, kde by měli bez váhání použít zbraň, zbaběle utečou. Viz poslední případ v Brodu. Proto jsou terčem oprávněné kritiky občanů. Bezhlavě pálící policajt při zběsilé honičce za ujíždějícím autem nemá u policie co dělat!! Jednak tímto postupem záměrně zvyšují obecné ohrožení, kterým ve stresu ujíždějící řidič s policejním houkajícím autem v závěsu bezesporu je. Mnohdy následně vzniklá škoda je pak naprosto zbytečná, nemluvě o zraněných či zabitých policejní střelbou . Tyto případy plně naplňují skutkovou podstatu tr.činu těžkého ublížení na zdraví (případně s následkem smrti) a takto mají být také právně posuzovány. Je chybné, že na "společenskou objednávku" (policejní lobbing) se tak neděje. Fenomén ujíždějících řidičů se rozmohl po přijetí nového silničního zákona. Jeho příčinami se nikdo seriózně nezabývá, média pouze papouškují názory dopravní policie, za jejíž vydatného lobbingu ten právní paskvil vznikl. Halasně proklamované snížení dopravní nehodovosti se nekoná ani přes účelově upravované policejní statistiky. Statistiky pojišťoven oproti tomu hovoří jasně. Navíc zde v důsledku zpřísnění podmínek znovunabytí ŘP máme fenomén ježdění bez něj. To vše ukazuje, že cesta prolobovaná dopravními policajty je ze společenského hlediska chybná, slouží pouze k ospravedlnění existence této policejní složky, jejíž přínos k bezpečnosti silničního provozu je limitně nulový.. Zvážíme-li, že úkoly dopravní policie supluje zčásti policie pořádková, není důvod, aby policie platila ve svých řadách tolik nevytížených lidí, jejichž přítomnost ve formě posílení pořádkových hlídek by mohla výrazně napomoci zlepšení bezpečnostní situace v ulicích a snížení pouliční kriminality. Dalším faktorem, který ovlivňuje chování policajtů je systém jejich hodnocení. Ten současný umožňuje výběrem pokut kompenzovat nedostatky v jiné činnosti, např. objasňování kriminality. Je samozřejmé, že při absenci účinné kontroly ze strany nadřízených lze splněním či překročením uloženého plánu pokut (!) si udržet osobní ohodnocení nejjednodušeji. Tímto způsobem demotivovaný policajt nemá žádný zájem o objasňování či potírání kriminality. Pak se oprávněně pro občana stává pouze výběrčím pokut podle tržilovské mantry Buzerovat a kasírovat. A jako takový si nezaslouží žádnou shovívavost veřejnosti při spáchání trestného činu!!!

Aleš Jedlička

06. 03. 2015

Osobně bych toho městského strážníka vrahem klidně nazval, ač ne ve smyslu trestního zákoníku. Služba u ozbrojených složek má jednu velkou nevýhodu pro sloužící. Jsou z dálky vidět a musí si uvědomit, že jejich konání bude sledováno daleko pozorněji, než chování ostatních občanů. I proto by mělo být vždy v souladu se zákonem. Služební zákrok zmiňovaného strážníka, dle mého názoru, v soiuladu se zákonem nebyl. Samotné použití střelné zbraně proti psovi nevidím jako nějaký exces. Šlo by diskutovat o tom, zda nemohl použít nějakých donucovací prostřek jiného charakteru (slzný plyn, obušek, údery, kopy), on se však rozhodl pro použití střelné zbraně - měl na to právo, je jeho volbou, který z prostředků, jež má k dispozici, použije. Avšak má povinnost, při použití jakéhokoliv prostředku, dbát na to, aby nezpůsobil neoprávněnou újmu jinému. Pokud použil zbraň, byl srozumněn s tím, že v případě excesu za toto ponese zodpovědnost. On jednal dle § 28 tr. zákoníku, tedy v krajní nouzi, tudíž nesmí vybočit z mantinelů, které určuje tr. zákoník a způsobený následek nesmí být stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. Laicky řečeno, strážníkovi hrozilo, že bude pokousán, ano, může i použít zbraň, ale při jejím použití nesmí způsobit nic horšího, než mu hrozilo. Tím, že při použití zbraně došlo k usmrcení nezúčastněné osoby, došlo k vybočení z mezí krajní nouze, tudíž musí nést následky, za toto vybočení a to nejspíše trestně právního charakteru. Městský strážník se, dle mého názoru, dopustil trestného činu Usmrcení z nedbalosti, dle ust. § 143 odst. 2 tr. zákoníku, neboť porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. Z příspěvku vyplývá, že vedl výstřel směrem k nezúčastněným osobám, což je plně v rozporu s použitím střelné zbraně.

vosamrk

28. 02. 2015

vrahem je ten, kdo zabije s úmyslem. rozhodně toto nebyla vražda, ale zabití z nedbalosti. Velký rozdíl. Stejné jako mluvit o tom, že když někomu skočí pod kola vozu člověk a řidič ho zmasakruje. V tom případě je řidič také vrah. Městská policie má také profesionální přístup a rozhodně si za to policie sama nemůže, že nemá respekt. Je to český folklor hanit práci kohokoliv. Velice moderní je jim nadávat a ponižovat, protože občan je znalec problémů jakéhokoliv a vše ví mnohem lépe, než kdokoliv jiný. O tom, že ani dodržování zákonů u nás také není v módě rozhodně z policistů nedělá debily. Ruku na srdce všem. když jedete autem, kolik uděláte přestupků za pouze pouhou jednu jízdu. Min každý udělá jeden. Ať je to otáčení na semaforu, jízda na červenou, nebo nezastavení na stopce. Překročení rychlosti....kdyby tohle vše policie najednou začala řešit, tak jistě budou ještě populárnější. A to hovořím pouze o přestupcích a ještě jen v dopravě. O dalších deliktech nemluvě. Dementi, sáhněte si do svého svědomí a pak říkejte, že je policie dementní.

luckylouie

25. 02. 2015

to musela psát banda policajtů, jinak si nedovedu představit, kdo by zplodil takový obhajující blábol. ať tak či onak, policajt chybil a musí za to nést následky. Nemluvě o tom, že v ČR je policie spíše k smíchu než k respektu. A ruku na srdce, dělají si to sami.

jan

23. 02. 2015

Kdy take lide pochopi, ze policiste tu nejsou pouze od toho, aby "buzerovali" (i kdyz se to obcas deje) a ze musi take dodrzovat zakony a uposlechnout vyzvy, aby pak nedochazelo k podobnym pripadum jako je tento ttps://www.youtube.com/watch?v=-P8aB4IhphI policie vs. pani Reznickova. Nejsem policista, ale obdivuji trpelivost pritomnych strazniku. Me by asi "selhala" zbran po 5 minutach debaty s takovouhle kravou

jan

23. 02. 2015

Kdy atke lide pochopi, ze policiste tu nejsou pouze od toh, aby "buzerovali (i kdyz se to obcas deje)

Mireczech

21. 02. 2015

Kolik má průměrný měšťák nastříleno? Slyšel jsem, že 50 včel za rok. Takový policista je nebezpečný jeden všem ostatním, ale především sobě. Na ilustrační fotce je celkem dobře patrné, kolik má asi nastříleno 2. a možná 4. osoba. 2. osoba drží zbraně zbytečně nízko (daleko od závěru). Po výstřelu jí to pořádně kopne. V reálu, by mohla třeba střílet po psovi a po takovém kopnutí by střelila nad a trefila páníčka. Nechci spekulovat o tomto případě, chci pouze poukázat, že naše policie je svojí neprofesionalitou často k smíchu a měšťáci jsou na tom ještě hůře.

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací