Ať už je konečně jasno k odvodům: Ne, nebude vojna!

 11. 07. 2014      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Kdykoli se v Česku něco šustne o odvodech nebo branné povinnosti, zmocní se veřejnosti hysterie. Přesněji rozpoutají ji masová média, která velice dobře vědí, že titulky „Hurá na vojnu!“ čtenáře táhnou, jelikož děsí. 

Mimo snahu zaujmout za každou cenu ale i sami novináři prokazují mimořádnou nevzdělanost. Takový bulvární deník Blesk dokonce 13. července referoval, že nově mají mít brannou povinnosti i ženy. Autor článku byl patrně deset let v kómatu.

Média tedy místo osvěty přiživují u veřejnosti její nevědomost. Pojďme si protentokrát vážně říci, co se mění novelou branného zákona.

Ženy mají brannou povinnost v ČR už deset let (zdroj Army.cz)
Foto: Ženy mají brannou povinnost v ČR už deset let (zdroj: ARMY.CZ)

Byly, nebyly – budou, nebudou odvody…

Je to jednoduché – každý muž a žena od 18 do 60 let mají brannou povinnost - aby ji vykonali, musí k tomu být však povoláni nebo ji převzít dobrovolně (profesionální vojáci, aktivní záloha). Tomu musí předcházet, že budou tzv. odvedeni. Odvodní řízení je toliko odpovědí na otázku, zda jsou po zdravotní stránce služby schopni.

Nabízí se úvaha, že odvodnímu řízení by bylo záhodno podrobovat čas od času výběr z celé populace, aby stát disponoval informací o tom, kolik občanů je potenciálně schopno dostát své branné povinnosti a jak se proměňuje zdravotní stav obyvatelstva. Jenže Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. upravil odvodní řízení jen za stavu ohrožení státu, přičemž v této krizové situaci zdá se už pozdě začít teprve mapovat potenciální bojovníky.

V současné době procházejí novelizací Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, a Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti. Prvý nově zmocňuje vládu k zahájení odvodního řízení i za mírového stavu. Druhý vymezuje, že vláda „může nařídit zahájení odvodního řízení k posouzení zdravotní způsobilosti občanů, pokud se celkový počet vojáků v záloze sníží pod úroveň odpovídající počtu pěti nejmladších ročníků občanů povinných brannou povinností…“.

Tedy technicky vzato, dnešní mladí mohou být v klidu. Hrubým odhadem je celkově chlapců a dívek ve věku 18 až 23 let asi 600 tisíc. Kdežto vojáků v záloze stále ještě 1,4 miliónů, jakkoli jejich věkový průměr roste a bojeschopnost klesá. Roční úbytek záložáků je asi šedesát tisíc, odvody se tedy – pokud nebude hrozit válka – dotknout až dnešních prvňáků.

V novele branného zákona upněte zrak jinam…

Pokud se nám výše podařilo uvést věci na pravou míru a snad umožnit čtenářům vydechnout, je třeba upozornit, že novela branného zákona v sobě skrývá daleko zajímavější prvky, které se občanů týkají. Proto se nadechněte, než se začtete do článku o těchto legislativních novinkách, který redakce brzy vydá...

o autorovi Pašková

Cvičné odvody dle AČR
o autorovi článku - Miroslava Pašková