Historie a současnost péče o veterány v USA (díl 6): Aktuální stav

 15. 11. 2014      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Historie péče o americké veterány má vskutku úctyhodnou tradici. A také kontinualitu. Poslední veterán Občanské války zemřel v roce 1911. Sirotci po padlém v téže válce těžili z veteránských benefitů ještě v roce 2006. Stejně jako pětadvacet miliónů veteránů válek pozdějších.

Potenciálně celá čtvrtina americké populace v pozici vojáků, veteránů a jejich rodinných příslušníků, může mít nárok na státní benefity. V roce 2005 putovalo na zdravotní péči o ně přes sedmdesát miliard dolarů, z toho třetina na dávky, třetina na zdravotní péči. Na výplatní listině bylo mimo veteránů přes půl miliónu vdov, sirotků a rodičů vojáků, kteří padli ve službě. Stejně tak v daném roce skoro půl miliónu osob obdrželo příspěvky na studium. Vojenskými nemocnicemi prošlo přes pět miliónů lidí.

 Foto: Válečná zmrzačení dnes kompenzuje pokročilá protetika (zdroj: OPERATIONWARD57.ORG)
Foto: Válečná zmrzačení dnes kompenzuje pokročilá protetika (zdroj: OPERATIONWARD57.ORG) 

Zároveň se v tomto unikátním americkém systému ročně vzdělává přes osmdesát tisíc profesionálů ve zdravotnických oborech. Celá polovina dnes praktikujících lékařů v USA prošla alespoň dílčím kurzem organizovaným tamním ministerstvem obrany. Ostatně zdravotní systém Veteránské agentury slouží jako záloha pro hromadná neštěstí. Je lídrem výzkumu, vývoje protetických končetin, provozu spinálních jednotek a dominuje dokonce na poli léčby vysokého tlaku, schizofrenie a tuberkulózy. Z amerických poznatků těží zdravotnictví na celém světě.

Další součástí je poskytování půjček na bydlení, kterých bylo do roku 2006 poskytnuto osmnáct miliónů. Pak správa šesti programů životního pojištění, v jejichž rámci bylo roku 2005 vyplaceno přes dvě miliardy dolarů pozůstalým. V provozu je 123 vojenských hřbitovů. Od roku 1973 bylo vyrobeno deset miliónů náhrobních kamenů. O to vše se stará skoro čtvrt miliónu zaměstnanců, každý devátý jako zdravotník nebo pečovatel. A současně sto tisíc dobrovolníků.


Video: For Our Veterans (zdroj: YOUTUBE.COM)

Od roku 2006 se tento systém intenzivně orientuje na veterány Války s terorismem. Pomáhá veteránům vyrovnat se s bojovým stresem, začlenit se zpět do civilního života. Tak jako vždy v minulosti (a českému publiku jsou známy třeba filmy Rambo I či Narozen 4. července) tento americký systém nedokáže pokrýt 100% všechny. Řádově se jedná nicméně o úctyhodných 80 %, a to v parametrech vysoké životní úrovně v USA a v kontextu násobně většího počtu bojově nasazených vojáků. Vztáhnuto na naše podmínky, neměl by být problém pokrýt všechny snad s výjimkou těch, kdo sami nechtějí.

Foto: Válka s terorismem chrlí skoro 15 let novou vlnu veteránů (zdroj: GAZETTENET.COM)
Foto: Válka s terorismem chrlí skoro 15 let novou vlnu veteránů (zdroj: GAZETTENET.COM) 

Text vznikl překladem a krácením materiálu VA History in Brief dostupného v originálu zde.

Foto: Válečná zmrzačení dnes kompenzuje pokročilá protetika (zdroj: OPERATIONWARD57.ORG)
Foto: Válka s terorismem chrlí skoro 15 let novou vlnu veteránů (zdroj: GAZETTENET.COM)