Čeští a ukrajinští policisté posilují spolupráci v boji proti organizovanému zločinu a korupci

 30. 03. 2023      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Počátkem března proběhly dva důležité milníky ve spolupráci mezi českými a ukrajinskými bezpečnostními složkami. Policie ČR uspořádala studijní návštěvu ukrajinských kolegů a Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) podepsala memoranda o spolupráci s ukrajinskými partnery.

Navzdory složité situaci na Ukrajině pokračuje spolupráce mezi bezpečnostními složkami obou zemí. V rámci jedné iniciativy Policie ČR pořádala studijní návštěvu ukrajinských kolegů z různých bezpečnostních sborů. Stěžejním tématem návštěvy je příprava víceleté strategické analytické zprávy (SOCTA), která se zabývá závažnou a organizovanou trestnou činností.

Ve stejné době proběhla také návštěva týmu Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) na Ukrajině. Během návštěvy bylo ve Lvově podepsáno „memorandum o porozumění“ mezi ukrajinským Státním úřadem vyšetřování (SBI) a NCOZ. Memorandum navazuje na praktickou spolupráci v oblasti prevence a potírání korupce, organizovaného a přeshraničního zločinu. Cílem je výměna osvědčených postupů při vyšetřování trestných činů a rozvoj v oblasti využívání informačních technologií a dalších nástrojů.

Rovněž bylo podepsáno „memorandum o strategickém partnerství a spolupráci“ mezi Úřadem pro hospodářskou bezpečnost Ukrajiny (ESBU) a NCOZ. Na základě tohoto memoranda se obě strany soustředí na rozvoj další spolupráce v oblasti boje se závažnou ekonomickou kriminalitou. Kromě podpisu memorand proběhla jednání týmu NCOZ s dalšími bezpečnostními partnery na Ukrajině.

Tyto události představují důležité kroky v posilování spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou v oblasti boje proti organizovanému zločinu, korupci a ekonomické kriminalitě. Společná školení, konference, semináře a další výměna zkušeností a postupů mezi bezpečnostními sbory obou zemí přispívají k zajišťování bezpečnosti v Evropě a kvalitnějšímu řešení trestné činnosti na mezinárodní úrovni.

 Autor: Redakce