Editorial: Postavme se za Izrael a pojďme bojovat proti terorismu

 07. 08. 2014      kategorie: Izraelská škola proti terorismu    

Dne 5. srpna dokončil Izrael svoji misi s cílem zlikvidování všech 32 tunelů, kterými mimo jiné teroristé organizace Hamás pronikali do Izraele. Tato válka si vyžádala během jednoho měsíce zhruba 1 800 obětí a byla zajímavá z pohledu mezinárodních vztahů respektive přístupu jednotlivých aktérů, kteří se možná více vyhraněně než kdy předtím rozdělili do dvou táborů: pro-izraelského a proti-izraelského. 

Definice pojmu terorismus

Pro pochopení situace v Izraeli ale i v jiných konfliktech je důležité vůbec definovat pojem terorismus, který aktuálně patří mezi jednu z největších hrozeb 21. století. Mezi experty existují stovky definic terorismu. Velmi rozdílné chápání můžeme například pozorovat mezi experty ze západních zemí a experty z tzv. třetího světa.

To je také důvodem, proč mezinárodní společenství doposud nedošlo k jednotné definici. Přitom tento fenomén je problémem globálního charakteru a je zapotřebí proti němu patřičně na globální úrovni bojovat.

Pro naše účely a pochopení této problematiky jsem vybral definici izraelského experta Dr. Boaze Ganora a Bezpečnostní informační služby (BIS). Dr. Boaz Ganor definuje terorismus takto: „Terorismus je záměrné použité násilí zaměřené proti civilnímu obyvatelstvu v zájmu dosažení politických cílů“.[1]

BIS se shoduje v konstatování, že jde o „předem připravené a promyšlené násilí, směřované proti nezúčastněným osobám, jehož smyslem je vyvolat strach jako prostředek k dosažení a splnění politických, náboženských nebo ideologických požadavků a cílů“. [2]

Základní přehled konfliktu

Příčin konfliktů, sporů a nemožnosti zajistit mír v tomto regionu je samozřejmě celá řada – politické, historické, ideologické, ekonomické, sociální atd. V tomto konfliktu však bylo příčinou projevení nesouhlasu s vojenskou izraelskou přítomností na území Gazy či embargem na dovoz některého zboží, které by mohlo být využité pro vlastní potřeby teroristické organizace.

Zdroj: ISRAELUNDERFIRE.COMZdroj: ISRAELUNDERFIRE.COM

Nesmíme také opomenout samotný cíl Hamásu, a to je zničení státu Izrael. Ze strany Izraele je to však jednodušší – Izrael brání své území, obyvatelstvo a hodnoty.

Události, které předcházely aktuálnímu konfliktu a vyvolaly jej: (1) únos a posléze zabití tří izraelských studentů členy Hamásu; (2) den po pohřbu těchto chlapců (2. července) bylo nalezeno upálené tělo palestinského chlapce poblíž Jeruzaléma (pomsta za smrt izraelských studentů); (3) zásah Izraele na domy obývané teroristy, kteří spáchali vraždu unesených tří studentů (4) a raketové útoky ze strany teroristické organizace Hamás.

Ze strany Izraele respektive IDF tak 8. července oficiálně začala operace proti teroristickým útokům pocházející z Gazy (Operation Protective Edge). Monitoring jednotlivých událostí můžete naleznout zde.

Foto: IDF v průběhu operace (zdroj: IDFBLOG.COM)
Foto: IDF v průběhu operace (zdroj: IDFBLOG.COM)

Pojďme si však shrnout několik faktů z této války:
(1) Hamás využíval civilní obyvatelstvo, mešity, nemocnice, školy a další občanské vybavení jako štít pro ukrývání zbraní, raket a míst k útokům na Izrael.
(2) Izrael byl nesčetněkrát odsuzován za důsledky útoků na legitimní cíle. Tyto útoky bohužel udeřily i na civilní obyvatelstvo. Lidé v Gaze však byli důkladně písemně i telefonicky varováni před útokem na oblast, kde v danou chvíli pobývali.
(3) V Evropě a v dalších částech světa jsme mohli pozorovat protiizraelské a antisemitistické demonstrace. Na druhou stranu po celém světě zazněla i silná podpora státu Izrael. Můžeme tedy najít další oblast, která bude společnost rozdělovat.
(4) Egypt se stal velmi důležitým aktérem ve vyjednávání příměří.
(5) Na Izrael bylo apelováno, aby přiměřeně, respektive proporcionálně, využíval své ozbrojené síly.
(6) Celkem bylo usmrceno 64 členů IDF + 4 civilisté. Na druhé straně barikády to bylo zhruba 1 800 Palestinců.
(7) IDF doposud zaútočily celkem na 4 762 cílů a zabily více než 750 teroristů.
(8) Z Pásma Gazy bylo odpáleno celkem 3 360 raket, z nichž bylo 584 zničeno protiraketovým systémem Iron Dome a 475 z nich dopadly v Pásmu Gazy.
(9) USA patří mezi klíčové partnery státu Izrael, nicméně během konfliktu několikrát upozorňovaly na problém vysokého počtu civilních obětí v Pásmu Gazy.
(10) Česká republika se zdržela hlasování o rezoluci Rady OSN pro lidská práva zahajující mezinárodního vyšetřování izraelských útoků kvůli možnému porušování lidských práv. Za Izrael se postavily pouze Spojené státy.
(11) V průběhu konfliktů probíhala a stále bude probíhat silná mediální válka s fakty či ze strany Hamásu i lživé propagandy (viz fotogalerie pod článkem).
(12) Rakety byly vypáleny i z území Libanonu, kde působí šíitské hnutí Hizballách.
(13) V průběhu operace se uskutečnilo celkem 10 příměří. Hamás všechna porušil.

Foto: Izrael podporovali lidé z celého světa (zdroj: ISRAELUNDERFIRE.COM)
Foto: Izrael podporovali lidé z celého světa (zdroj: ISRAELUNDERFIRE.COM)

Závěr: co bude dál?

V tuto chvíli stále probíhá poslední 72 hodinové příměří (od 5. srpna), kdy IDF prohlásily, že dosáhly cíle likvidací všech tunelů směřujících z Pásma Gazy do Izraele. Je však důležité si uvědomit, že v tomto regionu klid a mír v dohledné době nenastane. Došlo pouze k částečnému oslabení a odzbrojení teroristických skupin v Pásmu Gazy a v budoucnu můžeme samozřejmě očekávat další konflikty. Možná již po ukončení 72 hodinového příměří.

Důvodů je mnoho. Především, na Blízkém východě se střetávají rozdílné civilizace, s různými hodnotami a odlišnými životními cíli. Izrael je vyspělý demokratický stát. Snaží se o zajištění vlastní bezpečnosti. Hámas je teroristickou organizací, která má za cíl zničit stát Izrael a nebojí se k tomu využít civilní obyvatelstvo jako ochranné a obranné štíty.

Války tu byly a vždy budou a Izrael si tuto situaci uvědomuje. Pokud však chceme bojovat proti terorismu a dalším hrozbám 21. století, je zapotřebí uvažovat racionálně a brát v úvahu všechny bezpečnostní aspekty a zároveň méně hovořit, více konat.

 


[1] GANOR, Boaz. The Definition of Terrorism: A Fundamental Counter-Terrorism Measure. [online]. [cit. 2014-08-6]. Dostupné z: http://www.ict.org.il/Article/717/The%20Definition%20of%20Terrorism%20A%20Fundamental%20Counter-Terrorism%20Measure.

[2] BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA. Terorismus. [online]. [cit. 2014-08-6]. Dostupné z: http://www.bis.cz/terorismus.html.

Další zdroje: www.israelnationalnews.comhttp://eretz.czwww.jpost.comwww.idfblog.com,
www.timesofisrael.comwww.israelunderfire.com

L. Jiráček

 Autor: Luděk Jiráček