František Matějka: Je skvělé pozorovat solidaritu mezi střelci i nestřeleckou veřejností

 30. 10. 2021      kategorie: Obranné akvizice - výstroj, výzbroj, technika    

Národní střelecké centrum je tak trochu jako Národní divadlo – jednak se na něj lidé skládají, pročež má být „lidově“ dostupné, jednak jím Česká republika vystavuje světu na odiv, v čem je dobrá – střelectví. To nám nezajišťuje jen medailové zisky na olympiádě, ale stalo se také kolbištěm, kde se Česko zatím úspěšně utkává o svou suverenitu s EU. Za projektem v hodnotě 330 miliónů korun stojí František Matějka, který vypráví, jak se projekt otřepal z lockdownů a probíhá stavba.

Vaším aktuálním, dost možná životním, projektem je Národní střelecké centrum. Můžete jej stručně představit?
Jedno z bezkonkurenčně nejhorších slovních spojení, které mě naším projektem provází, je „stručně představit“. (smích) Nemůžu. Omlouvám se, ale nemůžu. Celý projekt je od začátku mozaikou jednoho příběhu vedle druhého, které na sebe navazují a v čase se vyvíjejí. Mám před sebou šanony s důležitými okamžiky, písemnými podporami a memorandy o spolupráci, tisíce fotografií, hodiny videí. A to jsme stále na cestě.

Ano, je to opravdu životní projekt a obětoval jsem mu víc než čemukoliv jinému. Jestli ale mohu zdvořile poprosit, využijme toho, že jste elektronické médium a společně pozvěme vaše čtenáře na streleckecentrum.cz. Ať si uvaří kávu nebo čaj, ať si nalijí víno nebo pivo, a v klidu a bez zkratek se sami podívají. Děkuju.

Národní střelecké centrum stavba 1

Takový projekt je nákladný. Jaký jste zvolili způsob financování?
Celkový rozpočet výstavby a vybavení Národního střeleckého centra je cca 330 milionů korun. Jedním ze základních cílů realizace je, aby sloužilo co nejdéle co největšímu počtu lidí bez ohledu na jejich sociální postavení. Rádi bychom se významnou měrou podíleli na zachování a zlepšování úrovně bezpečí v této zemi a střeleckého sportu a výchovy. Obecná konzistentní úroveň bezpečí ve společnosti je ve finále postavena na rovnoměrné schopnosti obyvatelstva se o toto bezpečí starat.

Považujeme za klíčové, aby naše centrum nebylo místem jen pro lépe situované. Proto jsme se rozhodli pro kombinované financování prostřednictvím bankovního úvěru, bezúročných půjček podporovatelů a darů veřejnosti a firem. Jedině tak se Národní střelecké centrum nestane exkluzivním klubem jen pro některé a bude dlouho sloužit široké veřejnosti.

Byly přípravy realizace projektu nějak negativně ovlivněny v důsledku pandemie?
Bezpochyby. Proticovidová opatření vlády se zásadní měrou podílela a podílí na zdržení výstavby. Mezi našimi podporovateli z řad střelců jsou na přátelské bázi například provozovatelé restaurací, hotelů a zábavního průmyslu. Ti všichni měli zavřené provozovny a jejich možnosti průběžné podpory se tak snížily a zbrzdily.

Ale jak říkávám, všechny věci jsou vždy, jak mají být, jenom někdy v tu chvíli nevíme proč. V podstatě jsme i v důsledku tohoto stavu nakonec otevřeli možnost pro širokou veřejnost podpořit nás. Zrodil se plán na online dárcovské smlouvy na adrese streleckecentrum.cz/podpora a musím říct, že je skvělé každý den pozorovat tu míru solidarity mezi střelci i nestřeleckou veřejností. Lidé se v této zemi umí složit nejen na sanaci škod, které vznikly například přírodní katastrofou, nýbrž i na zrod něčeho úplně nového, co nemá ve světě obdoby. A to je skvělá zpráva, která se jednou zapíše do historie našeho projektu, a třeba se stane i příkladem pro jiné. Moc za to děkujeme.

V jaké fázi je výstavba nyní? Podle zveřejněných fotografií se zdá, že na místě už pracují těžké stroje, takže stavba začala.
Letos v říjnu jsme konečně začali s pozemkovými úpravami a přípravnými pracemi před výstavbou. Stavební firma provedla kompletní vymýcení takové náletové džungle na cca 2,5 hektarech. Geodeti zaměřili a vytýčili budoucí objekt v prostoru. Mimochodem je zajímavý pocit, když stojíte s autem na místě mezi dřevěnými kolíky a víte, že jednou budete stát na stejném místě, jen o několik metrů níže ve střeleckém úseku.

Do několika z těch dvanácti u nás totiž půjde vjet vlastním vozem. Máme za sebou v rámci inženýrsko-geologického průzkumu i sérii vrtů do hloubky 15 metrů a čekáme na výsledky z laboratoří. Lidé z Metrostavu jsou si hodně jistí tím, že máme naddimenzované základy ve stavební dokumentaci, a že výsledky z laboratoří nám umožní ještě do projektu zasáhnout a zlevnit zakládání stavby. Symbolicky jsme také u vjezdu vztyčili dva vysoké osvětlené stožáry a umístili na ně prapory České republiky a Národního střeleckého centra. Aby každý na první dobrou věděl, kde se má nejvíc těšit, když jede okolo. (úsměv)

národní střelecké centrum stožáry

Na kdy momentálně odhadujete otevření centra a jaké máte ohlasy střelecké veřejnosti?
Přáli bychom si hodně, ale při realistickém zhodnocení vývoje otevřeme v průběhu roku 2023. Samotná výstavba potrvá cca 17 měsíců. Kombinace speciální balisticky odolné železobetonové stavby, vybavené inteligentními systémy a zejména na míru vyrobenou americkou terčovou technologií od společnosti Action Target, dá všem ještě zabrat. Action Target nemá ve světě konkurenci a jako jediná splnila naše požadavky na možnost nácviku interaktivní dynamické střelby v prostoru. Všechno ostatní pro nás dělají lidé a firmy z České republiky. Zakládáme si na tom, aby české Národní střelecké centrum realizovali, zejména v těžké době různých opatření, české firmy.

Jaká by měla být dostupnost – časová i cenová – pro širokou veřejnost? Máte potvrzen velký zájem ze strany sportovních střelců a profesionálních bezpečnostních složek?
Budeme mít otevřeno pro veřejnost 12 hodin denně 365 dní v roce. Ceny u nás se nebudu příliš lišit od toho, na co jsou lidé zvyklí, ale nabídneme opravdu velkou kapacitu, velkorysé zázemí, terčovou a doprovodnou technologii, která jinde není, a možnost přijet bez objednání. Na základě této kombinace počítáme s přirozenou stálou vyšší návštěvností. Naše průzkumy mezi střeleckou veřejností u nás i v zahraničí nás utvrzují v tom, že rozhodnutí o takové koncepci bylo správné a přišlo v časoprostoru v ten nejlepší okamžik. 

V jakém horizontu počítáte s návratností investice? Nezasáhlo vám do plánů také zdražení cen stavebních materiálů, z hlediska provozu pak energií?
Návratnost bude maximálně 10 let. A to v tom počítáme s konzervativními hodnotami, ovlivněnými různými vnějšími vlivy. Musím smeknout před našimi podporovateli a dodavateli, že k nám a našemu projektu přistoupili i v těžké době s velikým pochopením přesahu takového projektu v České republice. Museli jsme optimalizovat některé dílčí věci a vztahy na cestě, ale v základu si nesmírně ceníme, že k našemu zapsanému spolku přistupují všichni opravdu nad rámec běžných zvyklostí. Je to opravdu silný příběh.

Národní střelecké centrum stavba 2

Vnímáte jako potenciální hrozbu zbraňové regulace ze strany EU? Česká republika je aspoň na tomto poli poměrně úspěšná, ale jistě jste i tento faktor musel pečlivě zvážit.
Regulace ze strany EU paradoxně iniciovaly možnost konstruovat a vystavět takovou implementaci, ze které čeští střelci vytěžili v mnoha ohledech více, než měli před tím. Jsme si jistí tím, že pomůžeme střelecké i nestřelecké veřejnosti v České republice tyto nové pozice nejen udržet a posilovat, a že dokážeme lidsky pozitivně infiltrovat naši míru střelecké svobody i za naše hranice. V podstatě je to tak, že střelci ze zahraničí jezdí do České republiky jako do země krále Miroslava zatančit si a zazpívat. Čím více takto spokojených přijede a do své země se vrátí, tím lépe v EU i pro hájení pozic střelců u nás.

Máte nějakou vnitřní motivaci, slíbil jste si nějakou symbolickou odměnu, až se vám podaří projekt dotáhnout a přestřihnout otevírací pásku?
Některým připadám jako blázen (smích), ale já se fakt nejvíc těším na to, až si stoupnu před pamětní desku u vchodu do Národního střeleckého centra, na které budou ve stejné velikosti všechny jména lidí a názvy firem, protože i díky jejich darům a práci to celé stavíme. Je to obrovsky silné, motivující a zavazující, když vidíte, kolik lidí a firem, které jste do té doby většinou neznal, stojí u projektu Národního střeleckého centra společně s vámi a vedle vás.  

Děkuji za rozhovor.

O Národním střeleckém centru jsme psali také zde.

 Autor: Arnošt Zeman