Hrozí třetí světová válka s Ruskem nebo s Islámským státem? A zajímá to vůbec někoho?

 12. 11. 2014      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Ještě před pár měsíci se kvůli zeleným mužíkům překračujícím rusko-ukrajinskou hranici hlásalo zvyšování rozpočtu na obranu, čím více jich tam ale je, tím více se to přechází pouhým mávnutím ruky. Kvůli radikálním islamistům se u nás neděje vůbec nic, vyjma pohoršování nad ženami v burkách, což je už jakýsi evergreen. Nakonec se třeba budeme muset spojit v boji proti muslimům s těmi Rusáky. Anebo se to nějak zařídí.

Co Čech, to pacifista? Mnozí lidé předem hlásají, že pokud se tu něco semele, tak prostě odejdou do zahraničí. Obrana vlasti? Ale jděte, pořád rezonuje médii naprostá nevzdělanost obyvatelstva a z ní pramenící odpor k novele zákona umožňující provádět vojenské odvody ještě než vypukne válka. Že odvod je jen přezkoušení fyzické a psychické způsobilosti vůbec držet v rukou zbraň? To je pro mnohé stejné překvapení jako to, že se nikdy nezrušila branná povinnost. A to je co, prosím, ta branná...?

Foto: Část dnešní mládeže obléká uniformy dobrovolně (zdroj: PCAC a ACAC 2013)
Foto: Část dnešní mládeže obléká uniformy dobrovolně (zdroj: PCAC a ACAC 2013) 

Jak příznačné rovněž pro dobu uplynulého půl roku. Argumenty typu „přeci bych nebojoval za naší vládu“ zaznívají paradoxně od těch, kdo vládní strany volili, nebo naopak volby ignorovali. Jde o absolutní nepochopení termínu vlast a s ním souvisejících - časopis Týden citoval učitelku, které se žáci ptají na význam slova čest! Dnešní „pilní“ žáci se ovšem také ptají na význam slova pilný. Za to horlivě brojí proti státnímu přezkoušení v 9. třídách a proti maturitám – asi aby se nepřišlo na to, že jsou úplně...

K tomu je česká společnost neskutečně polarizovaná. Spustil to boj o prezidentské křeslo a stvrdila ukrajinská občanská (?) či ukrajinsko-ruská (?) válka. Kde se vzala ta masa rusofilů? Vytratil se z národní paměti rok 68? Asi ano, dnešní vysokoškoláci si jej pletou s koncem druhé světové války – přijeli Rusové, tak jako tak. Prezident vyjadřující se podobně obhrouble jako masa štamgastů se lísá k Moskvě i Pekingu. Proč? Peníze jsou až na první místě. To má něco do sebe i z hlediska bezpečnostní politiky – jak praví starý vtip...

Přijdou nás totiž ochránit:
Němci a jiní - neboť zde mají solární elektrárny,
Holanďané a Dáni - půdu,
Francouzi, Němci a Korejci - automobilky,
Američané - ocelárny,
Rusové - Karlovy Vary,
Rakušané - smetiště,
černí - své občany,
Vietnamci - majitele obchodů a tržišť,
Číňané - nejlepší zákazníky.
Pijeme francouzskou vodu z českého pramene. No řekněte - dovolí si někdo, aby ztratil takovou super kolonii?!

Dělící linii v rozpolcené společnosti bourá až Zemanovo fandění našim a spojeneckým vojákům v boji s islámským terorismem. Těžko vystopovat podle socio-ekonomických ukazatelů, která vrstva – resp. jde spíše o pelmel napříč vrstvami obyvatelstva – si vzala za své jeho dávný výrok: „Ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim.“ Samozřejmě není to pravda, teroristy je třeba řada španělských Basků a severních Irů, ti nás ale ve svém národně-osvobozeneckém boji nijak neohrožují, protože je nikdy nenapadlo kreslit mapu, na níž hranice chalífátu povedou až ke Švýcarsku.

Mapa znázorňující území, která mají islamisté z ISIL v plánu dobýt a spojit do islámského chalífátu (zdroj: TWITTER.COM)
Mapa znázorňující území, která mají islamisté z ISIS v plánu dobýt a spojit do islámského chalífátu
(zdroj: TWITTER.COM) 

Zpráva BIS nedávno varovala před etnickým napětím, u nás ztotožněným s antiromismem. Snad jí neuniklo (jen o tom zatím pomlčela), že se už mezi naše fotbalové rowdies přenesla vlna z Německa, kdy se protestuje pro muslimům. Tento odpor dokonce dokáže spojit fanoušky konkurenčních klubů. A proč ne? Pokud se pod článkem na Novinky.cz diskutuje o Ukrajině/Rusku, lidé se rozhádají. Pokud jde o muslimské studentky stěžující si na ředitelku školy kvůli zákazu šátků, jsme jednotní.

Z tak povrchních reakcí ovšem nelze odvozovat připravenost Čechů, Moravanů a Slezanů bránit euro-atlantickou civilizaci, jíž jsme součástí, proti případnému tažení ISIS, vyjma brblání u píva. Nelze si nevybavit Klusův hit, který si z jukeboxů paradoxně s oblibou pouštějí a prospěvují ti, o jejichž hlouposti pojednává. ...Švejkování. Inteligentní a vzdělaní vlastenci dodnes proklínají Haška, že zaškatulkoval národ do pozice, která je sebenaplňujícím se proroctvím – ta nálepka je nepříjemně reálná ve svých důsledcích.

Pokud se na nás vrhne Rusko, nevydržíme vzdorovat a raději se opět slovansky obejmeme. Představa, že se tím vymaníme z třetí světové války, je zcestná. Jen na nás spadnou bomby druhé strany, ale účinek je stejný, ať nesou na trupu jakoukoli vlajku. Nač ale strašit? Realista ví, že je nutné držet vzpamatovávající se východní velmoc, zastydlou v imperialistických ambicích, jaksi zkrátka a v mezích. Mnohem tvrději, než jsme tomu svědky. Započala Studená válka II a můžeme se těšit na opětovný pokrok ve výzkumu a vývoji – vojenském a z toho plynoucím i civilním.

Ostatně Rusko čelí už dlouho a bolestně jinému nepříteli, tomu národně-osvobozeneckému a nutno dodat: islámskému. Nikdy se nepřidá na jeho stranu, a tak se můžeme spolehnout na poučku, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Problém je, že pro náš prostor jsou útoky v září 2011, také v Londýně a Madridu, už pomalu vzdáleny stejně jako bitva na Piavě. Informační věk mimo jiné zrychluje subjektivní tok času. Žíjeme budoucností, očekáváme nový model iPhonu, to je, nač nám záleží. Lidem to třeba dojde, až se někdo odpálí pod Orlojem. Ale efekt to bude rovněž jen dočasný.

Foto: Zeman uvažuje v intencích tohoto článku (zdroj: EUROZPRAVY.CZ)
Foto: Zeman uvažuje v intencích tohoto článku (zdroj: EUROZPRAVY.CZ)

Nuže, Islámský stát je daleko, ale není pochyb o tom, že dříve či později spojíme síly v nové křížové výpravě. Jen aby se stihla vůbec ještě vypravit. Naprosto nepochopitelně EU nepřijímá žádná opatření, ba je v étosu multi-kulti (vzdor jeho přežití se) blokuje, vedoucí k prevenci neodvratné infitády desítek miliónů muslimů, kteří se sem převážně přistěhovali za ekonomickou prosperitou – nikoli vlastní, nýbrž sociálně štědrých států. A také připravených mobilizovat se ve prospěch šíření svého nábožensko-politicko-kulturního komplexu. Nepodceňujme je.

Zde je třaba podotknout, že zabedněnost, resp. zahleděnost do sebe sama, se netýká jen českých hlav, ale rovněž neměckých, francouzských, britských... Jak asi došlo k pádu Římské říše? No nic... Nakonec nás z toho bude, snad, tahat Amerika, k níž tak obdivně vzhlížíme a současně ji zatracujeme. Voláme ji vždy, když potřebujeme mezinárodního četníka a sami si nechceme umazat ruce nebo nám chybí kapacity. Zpětně její aktivity označíme za vměšování. Někdo nedávno nabídl srovnání: Jako by USA byly Praha, Británie Brno a Česko Horní Dolní. Kdepak, kdyby Amerika byla Praha, bude jí přeci zatáčka mezi ní a Vídní ukradená...

Nakonec jen logické shrnutí a vyústění předchozího hořekování... Třetí světová válka nebude. Rozhodně ne mezi dnešními mocnostmi, protože těm jde prvořadě o ekonomickou prosperitu. Studená válka se obnovila a nikomu to nevadí, protože přeci vede k ekonomické prospěritě. Na obrátkách také nabírá křižácká válka, v níž tentokrát nesou prapor saracéni. A protože ti ekonomicky neprosperují a (i proto) stále ještě berou víru v boha vážně, budeme to s nimi mít těžké, ačkoli nás snaha o zachování výdobytků moderní doby spojí. Proč? Protože my už víru nemáme a víc nám záleží na těch výdobytcích. Před 96 lety to byl národní stát, dnes je to iPhone. Rozhodující bude, zda v USA nadále převáží: In God we trust.   

medajlonek_paskova

Foto: Zeman uvažuje v intencích tohoto článku (zdroj: EUROZPRAVY.CZ)
Foto: Část dnešní mládeže obléká uniformy dobrovolně (zdroj: PCAC a ACAC 2013)
Mapa znázorňující území, která mají islamisté z ISIS v plánu dobýt a spojit do islámského chalífátu (zdroj: TWITTER.COM)