K ostraze pobřeží Schengenského prostoru je třeba 100.000 osob! Uvědomují si to politici?

 05. 05. 2016      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Dosud platí, že státy s vnější hranicí Schengenu mají tuto zabezpečit. Druhým rokem vidíme, že na to absolutně nestačí. Pomáhá jim Frontex jako mezinárodní sbor – de facto pohraniční stráž EU. Bohužel i tato organizace je slabá. Europolitici totiž mají naprosto špatné představy o tom, kolik lidí a techniky je k takovému úkolu třeba. Třeba jim napoví čísla, která uvádíme v článku.

Co se týče myšlenky společné ochrany vnějších hranic, je „něco takového“ na místě. Trestuhodné selhání pobřežních států ochránit společné hranice má negativní dopady nejen na ně samé, ale též na všechny ostatní, kterými se teď promenáduje asi milión a půl neprověřených migrantů, mezi nimi nejméně stovky teroristů a tisíce jiných zločinců. Takže pokud třeba ČR nechce postavit znovu ploty a hlídky na své hranice, musí obnovit pohraniční stráž, kterou pošle k pobřeží Řecka a Itálie (jimž se to přirozeně nelíbí).

Do podoby společné pohraniční stráže se má přetavit agentura Frontex, a sice už od srpna. Těžko říci, zda se to stihne, protože spousta zemí protestuje kvůli obavám, že mezinárodní stráž by mohla zasahovat i na jejich území (výsostných vodách). Těžko představitelné je také skloubení činností národních pobřežních stráží s onou evropskou.

I proto ale hlavním problémem bude, dohodnout se na počtech, výzbroji a financování schengenské hraniční stráže. Stačí se podívat, s jakými čísly operoval šéf Frontexu v prosinci, kdy uvedl, že ve (víceméně stále zhrouceném a na připlouvající migranty nereagujícím) Řecku působí 260 příslušníků tohoto sboru a je jich třeba 600. To jako vážně, jenom 600?

Pro srovnání – v letech 1945-1948 střežilo československé hranice 5000 příslušníků Finanční stráže a 5000 příslušníků Pohraničních útvarů SNB. Později, když se z politických důvodů hranice uzavřely, jejich neprůchodnost zabezpečovalo už 18000 mužů. I pokud se přidržíme předúnorových počtů, je zkrátka jasné, že na střežení hranice Řecka nemůže stačit 600 příslušníků Frontexu!

Před rokem Česká republika nabídla, že do Frontexu přispěje až(!) 60 experty, jedním letounem CASA a deseti miliony korun. Velká Británie nabídla tři lodě a tři vrtulníky. Německo dvě plavidla… Pokud si tyto počty zachovají při naplňování aktuálního plánu, tak to můžou rovnou zabalit...

frontex

Pro srovnání – United States Coast Guard disponuje 204 letouny a vrtulníky umístěnými na 24 základnách. Dále má 1400 plavidel různých velikostí. Je vyzbrojena útočnými puškami a kulomety. A především ji tvoří 42000 osob ve služebním poměru, 8000 civilních zaměstnanců, v záloze je stejný počet rezervistů (aktivní zálohy) a dalších 32000 čekatelů a externích pomocníků.

Vezmeme-li v potaz, že délka pobřeží USA činí 20000 kilometrů, tak na jednoho profesionálního pracovníka připadá ostraha 400 metrů.

Schengen udává 42673 km námořních hranic a 7721 km pozemních. V poměru k US Coast Guard by se (jen) ostrahou pobřeží mělo zabývat 100000 profesionálů! Dále 400 letadel na 50 základnách a 3000 plavidel.

ČR by měla dodat (v poměru k počtu obyvatel Schengenského prostoru) asi 2500 osob, 10 letadel a 75 plavidel… (prezident Zeman, velký fanoušek společné obrany, by možná přispěl svým člunem). Je to svým způsobem výhodné, protože k počtům pohraničníků z roku 1948, natož z let pozdějších, se to ani náhodou nevyrovná. Na druhou stranu, absolutně nemáme na něco takového vyčleněny peníze a především lidské zdroje (vždyť jak je těžké doplňovat armádu a policii).

Opravdu si tedy někdo vážně myslí, že ten nápad se společnou ochranou hranic Schengenu bude realizovatelný a ještě tak, aby ta ochrana byla skutečně funkční?