Když mluvil Zeman o samopalu a Sobotkovi, odkazoval na americkou ústavu. Aneb, proč nás chce EU odzbrojit.

 31. 08. 2016      kategorie: ARMÁDA ČR    

Oním výrokem prezidenta jsem onehdy nebyla znepokojena a necítila potřebu jej komentovat. Jenže o posledním víkendu na to přišla řeč s přítelem a on mi nechtěl věřit, dokud jsem mu to nevygooglovala. Co? No přeci druhý dodatek americké ústavy. Asi není tak znám, jak jsem si myslela, takže si dovolím jej představit…

Druhé přikázání: Občane, ozbroj se

Podepsal jej Thomas Jefferson v roce 1791 a zní: „A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Formální český překlad tedy jest: „Dobře udržované milice jsou nezbytné k zabezpečení svobodného státu, právo lidu vlastnit a nosit zbraně nebude porušeno.“

second_amendment

Mít i v Evropě takové přikázání, nacisté a komunisté by byli odstřeleni včas.

Leckomu to může připadat absurdní, protože v našem Absurdistánu jsme naučeni, že stát se vyznačuje monopolem na moc a formalizované násilí, tj. zřizování ozbrojených složek. Jak by, proboha, mohl nechat občany, aby si zřizovali sami „paramilitantní“ organizace souběžně s policií a armádou?!

Pravdou také je, že jsme v historii zakusili, jakou sílu milice mají, když je (ovšem nelegálně) zřídili komunisti a milice byly „ozbrojenou pěstí dělnické třídy“. Lidové milice ustanovil ÚV KSČ v únoru 1948 pár dnů před pučem. Jejich vznik ani pozdější existenci neupravoval žádný zákon. Podobnost s SA – milicemi Hitlerovy NSDAP – je zřejmá.

Nicméně, o 157 let dříve tuhle možnost zakotvily do své základní listiny Spojené státy. A vzdor zahraničním zkušenostem ji tam mají dosud. Proč v jejich případě ke zneužití nedošlo, vyplyne dále. Nyní se věnujme tomu, co je duchem a smyslem onoho druhého dodatku…

Ten jasně a stručně říká, že každý občan má právo nosit zbraň a sdružovat se s dalšími. Proč? No přeci k ochraně práva, sebeobraně, odvrácení nepřátelské invaze, potlačení domácího povstání a v neposlední řadě ke svržení tyranské vlády.

Už z tohoto výčtu je zřejmé, že právě absence takového dodatku vedla v Německu či Československu k nastolení diktatury, nikoli naopak. Konkrétně LM byly v Praze vyzbrojeny 6000 puškami až 25. února 1948.

Komunisté už v té době byli infiltrováni v armádě a policii, takže pro ně nebyl problém výzbroj nelegálně uzmout. Problém naopak byl, že v té době bylo těžké získat zbraň legálně. Demokraticky smýšlející občané, kteří šli podpořit prezidenta Beneše, měli holé ruce. Samozřejmě tehdejší politická reprezentace se vůbec zalekla kontroly KSČ nad bezpečnostními složkami a celkově to bylo složitější, takže Únor 48 si nechme na nějaký jiný článek.

Coming-out EU: Chceme pro Evropu diktaturu

Co je příznačné pro jakékoli diktatury, ať nacistickou či komunistickou, je zkrátka rychlé odzbrojení do té doby svobodných občanů, naopak vyzbrojení vlastních úderných oddílů. Proti tomu právě už od roku 1791 USA staví koncept, že budou-li mít možnost ozbrojit se všichni občané, nějaká extremisty zřízená bojůvka pak nebude mít šanci.  

Svobodní ozbrojení občané jsou nejlepší zárukou, že se ubrání buď proti rodícímu se povstání totalitářů, nebo proti již nastolené tyranské vládě. Zcela logicky se tak nabízí otázka: Proč chce nyní vedení EU odzbrojit své občany?

Samozřejmě za tím nestojí nic jiného, nebezpečnějšího a podlejšího, než připravit nás o schopnost vzdorovat bruselskému / berlínskému diktátu. Zatímco se mezi sebou (neo-marxističtí = socdem) politici domluví, jak blahodárné je zaplavit nás migranty (těm cpát sociální dávky a pojistit si tak znovuzvolení) a nás zotročit v pouhé dělníky a plátce daní (rozdělované novým voličům).

Koupí si a zcela ovládnou (zvýšením mezd, pravomocí i vnitroresortním terorem) resorty obrany a vnitra, skrze „veřejnoprávní“ (a dokonce vlastní – Babiš) média zcenzurují i naše myšlenky (Orwell, 1984). A my budeme mít jen ty holé ruce. Tak nám nezbude, než se nechat „germanizovat“ (40. léta) nebo „znormalizovat“ (70. léta).

Nekopejte do Zemana, když on kope za nás

Nechrání nás žádný druhý dodatek. Nás, občany ČR, chrání dosud jen zdravý rozum, zkušenost (z níž se aspoň část poučila) a skutečný smysl pro demokratičnost (sic by jeho pojistkou mělo být to nadávání na vše a naprostá nedůvěra ve vládu a parlament). A také fakt, že zde máme asi 300 000 legálních držitelů střených zbraní.

Pokaždé, když se kope do Zemana, že pronesl něco nepatřičného, tak obvykle jen bez zábran smetl nějaké uměle (médii, kavárenskou elitou) vytvořené společenské tabu. Plní svoji roli stejně dobře jako před ním Klaus i Havel. Slyšeli jste snad, že by někdy podpořil upozaděné mínění občanů (pronesl něco proti Merkelové) německý prezident? Kdo to je? Existuje vůbec? Proč si ho platí, když mlčí?!

My se tady díky Zemanovi pořád ještě bavíme o politice, ba hádáme o politice. Zdravá výměna názorů. Nebojíme se je proklamovat veřejně, na rozdíl třeba právě od Němců. Sice tu pak takzvaní sluníčkáři nejednomu nadávají do nácka, ale jsou v menšině, kdežto ta většina se nebojí ozvat.

Zastřelit tyrany (momentálně latentní)?

Dost možná, kdyby Lee Harvey Oswalda nezastřelil dva dny po atentátu na JFK Jack Leon Rubinstein, hájil by se Oswald u soudu právě druhým dodatkem. Asi by mu to ale neprošlo, protože byl sám příznivcem komunismu, takže i při vědomí, co vše JFK zvoral, byla Oswaldova ideologie zlověstnější.

Současně se ale jistě shodneme, že je škoda, že nikdo nezabil Hitlera. Že to nevyšlo Stauffenbergovi, nebo se nevzepřel celý říšský národ, hlavně ale že to někoho nenapadlo už v polovině 30. let… Když se prostě z „miláčků národa“ stanou diktátoři, bývá už pozdě. I proto, že v mezidobí ten národ více či méně dobrovolně své zbraně odevzdal, takže už se nemá jak bránit.

Naopak ti, kdo jej odzbrojili, pak teprve odhalí svoji tyranskou tvář a utáhnou šrouby. Jestli předákům EU vyjde jejich plán sešrotovat nám i pušky z muzeí a položit naše zbrojovky, tak počítejme s tím, že za účelem vynucení plnění jejich dalších direktiv sem klidně napochodují jejich armády.

Nevěříte? Tak si vzpomeňte, co právě před rokem prohlásil předseda Evropského parlamentu Martin Schulze na adresu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska (protože chtěly hlídat hranice a nepřerozdělovat si migranty):

„Evropa ultranacionalistů — když oni zvítězí — budeme mít takovou Evropu, nejen v této věci, ale také v každé jiné. Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynucené silou. Nemůže být — a já patřím k lidem, kteří to říkají —, abychom v XXI. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba zabojovat a nutno říci, že v případě nutnosti dosáhneme svého cíle válkou proti jiným.“

Proč si asi myslíte, že pak přišli s tím návrhem na odzbrojení celého evropského obyvatelstva? Kvůli teroristickým útokům nelegálními zbraněmi to fakt nebylo, jakkoli se to tak snažili podat.