Lék na terorismus? Odvaha, všímavost a národní hrdost

 25. 07. 2016      kategorie: ARMÁDA ČR    

Minulé týdny otřásly Evropou další teroristické útoky. Každý z nich jiný, s různým počtem obětí a různým motivem, přesto měly všechny jednoho stejného jmenovatele. Nedostatečnou reakci politických lídrů.

Návrhy řešení na předcházení podobným útokům jsou ve většině atributů stejné. Zesílení bezpečnostních opatření, zvýšení represe, kontrol, hlídek v ulicích. Jistě, bez toho se v moderním státě neobejdeme. Je ale třeba si přiznat, že toto samotné všem útokům v budoucnu nedokáže zabránit. Prostě proto, že vojáci a policisté nemůžou být ve všech okamžicích všude, kde se něco děje.

Dosud aplikovaný koncept „státní represe vyřeší vše“ vychází z mylné představy, že naše bezpečnost je pouze úlohou státu. Veškerou zodpovědnost dobrovolně předáváme do státních rukou s vírou, že o nás bude vždy a všude postaráno. Jak jsem ale ukázal výše, toto řešení z podstaty věci nemůže být stoprocentní.

Co ale dělat, když bezpečnostní složky selžou, nebo prostě nemají dostatek kapacit být tam, kde se něco děje? Nevyhnutelně se pak musíme dostat k tomu, že určitou část zodpovědnosti musíme mít každý z nás. A zodpovědný politik by se neměl bát říct, že se musíme umět bránit i sami. A něco pro to udělat.

Existují tři základní předpoklady, jak zvýšit vlastní bezpečnost, aniž by byl na blízku policista či voják. Prvním je odvaha. Nebát se riskovat a nastavit vlastní život odvrácení katastrofy. Jsme svědky hrdinských činů, ale i zbabělosti, kdy netknutě pozorujeme napadení, a nic proti němu neuděláme (jako například "Agresor v autobuse zmlátil těhotnou ženu, nechtěla mu půjčit telefon").

Asi si ještě chvíli počkáme, než zažijeme podobnou scénu jako v Izraeli, kde místní občané vlastními silami a odvahou přemohli palestinského teroristu ještě před příjezdem policie - například "Ozbrojeného teroristu zneškodnil kytarou" a následující videa...

Druhý recept spočívá ve všímavosti k okolí. Krédem dnešní doby je starat se jen o sebe samého, nasadit klapky na oči a nevnímat dění kolem sebe. Tento nedostatek pozornosti je však prvním předpokladem úspěšného útoku. Pokud nezpozorníme, když kolem nás projde podezřelá osoba, je to první předpoklad, že se něco stane. Recept tedy zní: dívat se více kolem sebe a být všímavější ke svému okolí.

Oba předchozí recepty však nemohou existovat bez něčeho, čemu se říká „národní hrdost“. Pokud si nebudeme sebe navzájem více vážit a ochotni se jeden za druhého postavit, znamená to, že mezi námi neexistuje žádné pouto, že jsme odcizeni. Právě příslušnost k národu, soudržnost a sounáležitost a ochota bránit vlastní zemi i vlastním tělem, je dalším lékem proti cizím teroristům.

Jistěže uvedené tři recepty na úrovni každého z nás na vyřešení problému terorismu nestačí. Předpokladem úspěchu jsou i moderní a úderné bezpečnostní složky, jejich kvalitní vybavení a odpovídající bezpečnostní opatření. Sami o sobě jsou však pouze oním pověstným B za mnohem důležitějším A, které musí zvládnout každý z nás…

Autor je vrchní ministerský rada odboru legislativy a práva Ministerstva obrany.

Názory autora na těchto stránkách vyjadřují výhradně jeho osobní postoje, které nejsou nijak ovlivňovány ani nereprezentují zájmy a názory organizace, v níž vykonává službu.

 Autor: Zbyněk Klíč