Mluvčí Islámského státu: Výkupné plaťte, proto přeci lidi unášíme.

 22. 02. 2016      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Na pultech je od minulého týdne knižní reportáž „10 dnů v Islámském státě“. Mimo jiné dokládá, že tajným službám je minimálně od konce roku 2014 dostupné pohlížení radikálů na výměnu či vykoupení rukojmích. To staví Respekt, jeho informátory a ministra Stropnického do nového světla... nebo ne? Udělejte si názor sami.

Proč platit výkupné a jaké?

Pan Todenhöfer, německý odborník na rozvojovou pomoc a kontrolu zbrojení, komunikoval (aby se do IS dostal jako reportér – a taky se vrátil s hlavou stále na krku) na sklonku roku 2014 s jedním z mluvčích IS, původně rodilým německým protestantem, a pochopitelně přišlo na přetřes podříznutí amerického novináře Foleyho, které tehdy přesvědčilo celý svět o brutalitě Islámského státu. K tomuto aktu mluvčí Abú Katada bez obalu vysvětloval:

Měli jsme tu i jiné novináře. Francouzi svoje lidi vykoupili. Nevím, jestli se to k vám doneslo. Měli jsme i jednoho Němce. Toho vykoupila jeho vlastní rodina, protože německé vládě na něm prd záleželo. Německá rodina za něj zaplatila milion eur. Tihle cizinci byli spolu s těmi třemi vězni, kteří byli popraveni. Obama řekl, že první nálety podnikl, aby ochránil americký personál v Erbilu. Dali jsme mu šanci na záchranu jejich zajatých státních občanů. Ale Obama se o to vůbec nezajímal. Kvůli nějakým principům, jako že „s teroristy se nevyjednává“ a tak…

…Co řekl ten Brit…? (pozn. rovněž v té době popraven) „Činím tě osobně zodpovědným, Davide Camerone,“ řekl. „Jsi odpovědný za mou smrt.“ Proč? Protože ministerský předseda měl šanci ho vykoupit. Pro britský stát by bývalo snadné začít jednat s jiným státem. Spojeným států jsme řekli, že chceme Áfíju Siddíkíovou. Ženu za mužského zajatce. Oni na to nepřistoupili.“

Tolik upřímné pragmatické osvětlení jednoho z mluvčích IS. Je velice pravděpodobné, že s reportážemi a rozhovory učiněnými autorem knihy se měla možnost nejpozději počátkem roku 2015 seznámit i naše vláda a tajné služby (ostatně rozhovor výše proběhl po skypu a bezesporu byl monitorován přinejmenším německou rozvědkou).

Teď takový poznatek vztáhněme k situaci, do níž se dostala ČR. Dovedete si jistě představit, co by nastalo, pokud by TV Nova jednoho dne odvysílala prohlášení třeba rozvědčíka Psíka, těsně před uříznutím hlavy, které by znělo: „Za moji smrt zodpovídají Sobotka a Babiš, protože mě nevyměnili za Fajáda.“ No, česká společnost už je rozdělena na dva tábory, ale přeci jen riskovat její reakce a přeskupení táborů, se nikomu nechce.

Takže po této stránce je přistupování na dohody s teroristy ze strany naší vlády pochopitelné, má rozhodně politické motivace, snad i morální. Prostě potud OK, s tím by se i Babišovi špatně spalo. Poněkud zavádějící jsou už výmluvy, že přeci platí všichni. Výše jasně vyplynulo, že někteří naši spojenci (terorista jmenoval USA a UK) neplatí. To je asi otázka tradic a schopnosti získat si veřejnost na svoji stranu tím či oním.

Sporný je případ Německa, kdy neplatila vláda, ale umožnila zaplatit rodinám. Nebo jim na to rovnou přispěla? Kdyby byly naše tajné služby a vláda jen trochu zorientované, mohly klidně při jednání o Hanče&Tonče říct, že vláda nezaplatí, ale mají o to zájem rodiny. Tím by se cena stlačila dolů a samozřejmě by se rodiny mohly tvářit, že sbírají peníze po známých a sponzorech, zatímco by jim je poskytla vláda. Ale x krát méně a ještě by z toho vyšla čistá. Když to umí Němci, tak proč my ne?

U nás se netaktizovalo, ale cálovalo. To se pořád dá ještě omluvit. Co se omluvit už opravdu nedá - islámským teroristům nečiní problém o byznysu s výkupným otevřeně pohovořit, tím více je ale kolosální prů***, že si pustí hubu na špacír naše vláda. Ten mluvčí IS a jeho „kolegové“ se takové české perličky samozřejmě dočtou v německém tisku. Takže poslední dva týdny se popadají za břicho smíchem nad naší stupiditou a dychtivě vyhlížejí české novináře, humanitární pracovníky či jen cestovatele, které by mohli zajmout.

"Někdo" (a musel to být člověk z vlády nebo tajné sužby nebo jejich důvěrník) klidně vypustí, že platí napřímo nejen vláda, ale kolik platí a o kolik více by ještě byla ochotna zaplatit. Jaképak smlouvání? Až teroristé unesou další Čechy, nepodříznou je proto, že nedostanou peníze vůbec, ale proto, že by se vláda mohla bránit vysolení avizované maximální částky, pokud možno hned (protože nač to zdržovat, když je cena předem známa?).

To je příšerné! Člověk, který tu informaci poskytl Respektu, musí být vypátrán a souzen za obecné ohrožení. Ale také ten novinář, který informaci vydal, resp. šéfredaktor, by měli být souzeni. Co předvedl Respekt a jeho zdroje, pak také v bledě modrém Stropnický. To není svoboda slova, leda že hájili právo na informace pro teroristy. Spolupachatelství to je!

Poslední, co by na omluvu informátora Respektu přicházelo v úvahu je, že šlo o vzkaz pro únosce Pavla Hrůzy. Ostatně v lednu vyplynulo, že se jej tajné služby pokusily získat, ale omylem osvobodily nějakého Srba. Možná teď únosci nekomunikují, tak tohle je cenová nabídka učiněná přes média. Sice neskonale nebezpečná pro všechny další občany ČR, ale třeba si vláda život onoho kuchaře z nějakého neznámého důvodu cení na tak obrovskou sumu, riziko a mezinárodí ponížení.

Jenže co ten Stropnický, který médiím potvrdil, že Fajád a jeho druh byli směněni za české rukojmí, konkrétně v poměru dva za pět. Cožpak my tu máme nějaké další směnitelné osoby ve vazbě? Stropnický s pravděpodobností blížící se stoprocentní jistotě prostě jen ohromoval svou upřímností, jak to ostatně často činí na svém facebooku (upozorňovala jsem na to už zde). A podstatu obecného ohrožení s nesnesitelnou lehkostí naplnil.

Přitom někteří ještě možná vylovíte z paměti případ jiných Čechů zadržovaných v zahraničí – v roce 2011 si tři turisté fotili letoun čs. výroby L-29 před kasárnami v Zambii, která je obvinila ze špionáže. Nevrátili se domů díky tomu, že by si zambijský prokurátor uvědomil, jak absurdní obvinění proti nim vznesl, soud pak pokračoval v jejich nepřítomnosti. Ale cožpak celá republika ví, jak se tedy podařilo je dostat zpět? Vykřikovali to snad ministři Schwarzenberg a Vondra do médií? Nikoli a nutno podotknout, že to tenkrát byla naopak velice solidní práce našich tajných služeb.

Je děsivé, co se dnes, jen o čtyři roky později, děje s tímto státem – právě tohle by byl konečně adekvátní důvod pro vtrhnutí Šlachtových hochů do vládních úřadů. Copak, pořád je pro vás, ostří zakuklení hoši, větší zločin, že premiérova domina nechá sledovat svou sokyni a nezdaní kabelky? Ona tím snad ohrožovala všechny občany ČR? Pravda, poškodila pověst Vojenského zpravodajství, ale co to je ve srovnání s tím, co se děje dnes? Vojenské zpravodajství i další tuzemské tajné služby jsou na pět až deset let odrovnané. Proč padla vláda tenkrát a nepadne nyní?

Obecné ohrožení

(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.