Novinky v branné legislativě. E-government a dobrovolné předurčení

 29. 03. 2023      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Výbor pro obranu v Poslanecké sněmovně podporuje návrh nové branné legislativy, který by měl mimo jiné zajistit efektivnější přípravu občanů k zapojení do obrany a zatraktivnit službu v aktivní záloze. Generálmajor Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová představili balík změn, který počítá i s dlouho avizovaným zafixováním výdajů na obranu ve výši 2 % HDP.

Jednou z hlavních motivací pro nové návrhy je válka na Ukrajině a potřeba zvýšit připravenost státu k obraně a zajistit stabilní financování armády. ČR se v rámci NATO zavázala k vydání dvou procent HDP na obranu a Fialova vláda plánuje tento cíl splnit do roku 2025. Hlásily se k němu i předchozí vlády, ale vždy pod tíhou rozpočtových deficitů cukly. Tímto krokem by měly být vytvořeny lepší podmínky pro modernizaci armády.

Armáda získá přehled, kdo by zemi bránil

Balíček zákonů zahrnuje několik klíčových změn, které mají umožnit rychlejší a efektivnější přípravu na obranu státu. Jednou z novinek je využití e-governmentu, díky kterému bude rezort obrany moci využívat data a údaje občanů s brannou povinností z informačních systémů jiných úřadů pro obranné plánování a přípravu na krizové situace.

Další novinkou je tzv. dobrovolné předurčení, které umožní občanům dobrovolně převzít výkon branné povinnosti v době mimo ohrožení státu a válečného stavu. Stát by je tak mohl povolat v případě krize na mimořádné cvičení, přičemž tato vládní pravomoc by podléhala parlamentní kontrole.

Po letech se zvýší odměna pro aktivní záložáky

Kromě nového institutu dobrovolného předurčení je součástí plánu zvýšení odměn pro vojáky aktivní zálohy. Stávajícím vojákům v aktivní záloze by měl být nabídnut stabilizační příspěvek 24 tisíc ročně a nově příchozím vojákům stejná částka jako náborový příspěvek.

Připomeňme, že dobrovolníci v AZ mohou být povoláni na cvičení na několik týdnů ročně, zaměstnavatelé jsou povinni je uvolnit, ale ne vždy tak ochotně činí. Aktivní záložáci si někdy raději vybírají dovolenou. Jsou rovněž zvyklí investovat z vlastních prostředků do kvalitnější výstroje. Navýšení roční odměny tedy jistě ocení.

Nová branná legislativa představuje významný krok směrem ke zlepšení připravenosti České republiky na obranu a modernizaci armády. Se silnou podporou ze strany výboru pro obranu a vlády by měly být změny úspěšně implementovány, a zajistit tak efektivnější ochranu státu a jeho občanů v budoucnu.

 Autor: Redakce