Návrh péče o české vysloužilce (díl 4): Podpora vlastního bydlení a zdravotní péče

 21. 11. 2014      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Pakliže se snažíme vybrat to nejlepší z americké praxe podpory vojáků, pak rozhodně nemůžeme přehlédnout dva programy. Jedním je bezplatná lékařská péče, ale to je dáno zámořským systémem zdravotního pojištění. U nás něco takového nemůže být benefitem - je to samozřejmostí. A druhým jsou garantované půjčky na bydlení, což už může být zajímavé také v ČR.

ZDRAVOTNÍ BENEFITY

Pokud bychom přeci jen věnovali přístupu veteránů ke zdravotní péči pár slov, pak je třeba vyzdvihnout relativně nový tuzemský program nazvaný Zelená cesta. Urychluje objednávání na lékařská vyšetření jak u vojáků z povolání, tak u veteránů. Nabízí jej Ústřední vojenská nemocnice a je úžasné, že podobný program zavedla zcela dobrovolně i nemocnice v Benešově.

Foto: Nadstandard ve zdravotní péči poskytuje veteránům kromě ÚVN i benešovská nemocnice (zdroj: JISKRA-BENESOV.CZ)
Foto: Nadstandard ve zdravotní péči poskytuje veteránům kromě ÚVN i benešovská nemocnice
(zdroj: JISKRA-BENESOV.CZ) 

Jinou stránkou je kombinovaná zdravotní a sociální péče, kterou nyní armáda zabezpečuje pro druhoválečné veterány a doufejme, že ji zachová pro stárnoucí veterány novodobé. Ostatně mnozí z těch, kdo absolvovali operaci Pouštní bouře, už se nyní dostávají na hranici seniorského věku. Nejedná se jen o domovy seniorů a lůžka pro dlouhodobě nemocné, ale také síť terénních pracovníků. Tu nechává v poslední době Ministerstvo obrany ČR realizovat prostřednictvím grantu Československou obec legionářskou. Tento systém bude nutné v budoucnu upravit, ale to by vydalo na samostatný článek.

GARANTOVANÉ HYPOTÉKY

Co se v USA ukázalo jako přelomové, a sice v souvislosti s navrátilci z Druhé světové války, byly státem garantované půjčky na vlastní bydlení, pozemky či byznys. Tento program spolu s podporou vysokoškolského studia po ukončení vojenské služby stál za hospodářským rozkvětem Spojených států v 50. letech 20. století. A pokračuje do dnešních dní, pomoc s bydlením je nabízena již vojákům v činné službě.

Foto: Jeden z nejpopulárnějších amerických veteránských benefitů - výhodná hypotéka (zdroj: NUVERA.COM)
Foto: Jeden z nejpopulárnějších amerických veteránských benefitů - výhodná hypotéka
(zdroj: NUVERA.COM) 

Proč je právě tento program hoden naší pozornosti? Už proto, že benefit nemíří na spotřebu (jako sociální dávky, které příjemci víceméně projí), nýbrž na produkci nových hodnot - kromě bydlení vojáků a jejich rodin totiž podporuje stavebnictví, potažmo vznik nových firem, zaměstnání nových pracovníků. Když se v české armádě zaváděl plošný přídavek na bydlení, ve skutečnosti spíše dorovnal tehdy žalostné platy vojáků na úroveň, jež dopomohla vojsku ke konkurenceschopnosti na pracovním trhu. A takto přidané peníze pak sloužily spíše k zajištění běžných životních nákladů.

Investice do vlastního bydlení má ještě další efekt, pro který by ji měl stát podporovat. A to zajištění na stáří – doplacením půjčky klesají výrazně náklady rodinného rozpočtu. A všichni víme, jak těžké je ze starobních důchodů hradit komerční nájem. Byt lze navíc prodat, pořídit si menší a z přebytku peněz si k důchodu ještě přilepšit.

Hypotéky americkým vojákům poskytují běžné banky, které se k projektu přihlásí. Stát jen dává záruky. Je to pravý opak než u nás, protože při extra krátkých služebních závazcích v délce tří let, k nimž se Armáda ČR v důsledku nejistých rozpočtových vyhlídek dopracovala, mají banky tendenci žádosti vojáků zamítnout. To by americký program pomohl při aplikaci v ČR odbourat a vzhledem k oblibě vlastního bydlení místo nájemního by byl i v našich podmínkách vřele přijat.

Foto: Zdravotní pojištění a bydlení - motivace vstoupit do americké armády (zdroj: BEACHSTONEPROPERTIES.COM)
Foto: Zdravotní pojištění a bydlení - motivace vstoupit do americké armády
(zdroj: BEACHSTONEPROPERTIES.COM) 

Stačí tedy, aby se armáda zaručila bance, že může hypotéku vojákovi, resp. i vysloužilci, poskytnout. Pokud by ji voják, resp. veterán, nebyl schopen splácet, přešly by platby na armádu, tedy stát, v roli ručitele. A proto by byl právě stát motivován k realizaci širokého spektra opatření, která jsme popsali už v minulých dílech. Zejména tedy takových, která efektivně podporují pracovní uplatnění bývalého vojáka v civilním sektoru. Jedině to je předpokladem, že zvládne hypotéku splácet až do jejího úplného umoření. Na straně jedince je „mít na krku hypotéku“ motivační samo o sobě.

Pokud by přeci jen nastala u vojáka či veterána dočasná insolvence, stát by splácel hypotéku za něj. Resp. pokud by šlo o stále sloužícího vojáka, nebylo by nic snazšího, než mu (klidně od počátku) strhávat splátky přímo z platu. U vysloužilce by se stát nemusel chovat tak tvrdě jako banka. Je přeci výhodnější pomoci dlužníkovi dopracovat se k opětovné schopnosti hradit své závazky, armáda by jej zařadila do některého ze svých k tomu ustavených programů typu „nová rekvalifikace“ či „stáž za splátky“. Nebo mu třeba dočasně splátky snížila...

Kdyby to nebylo co platné, případně by vysloužilec ztratil o vlastní bydlení zájem, nemovitost by si armáda jednoduše ponechala pro účely služebního bydlení, případně by ji odprodala. To už je jedno, podstatné je, že na nemovitostech se v dlouhodobém horizontu nedá prodělat, a proto armáda garantující půjčky na bydlení může být naprosto bezstarostná. (Tedy s výjimkou starosti o blaho těch, kdo v jejích řadách slouží a sloužili.)

BYZNYS PŮJČKY?

Co se týče jiných druhů půjček, za zvážení stojí ještě financování rozjezdu vlastního podnikání. Zavést za tímto účelem půjčky vysloužilcům ať už od armády nebo od bank s ručením státu, by znamenalo obrovskou administraci a kontrolu. Kdo by vybíral a na základě jakých kritérií, který podnikatelský záměr má šanci na úspěch? Kdo by kontroloval, zda jsou prostředky půjčky čerpány právě a jen na náklady přímo související s rozjezdem firmy? Mohlo by snad Ministerstvo obrany rozjíždět start-upy?

V USA si veterán může díky speciálním programům otevřít frenčízu oblíbené pizzerie (zdroj: LITTLECAESARSCAREERS.SILKROAD.COM)
V USA si veterán může díky speciálním programům otevřít frenčízu oblíbené pizzerie
(zdroj: LITTLECAESARSCAREERS.SILKROAD.COM) 

Nicméně, co by mohlo pomoci těm, kdo se rozhodnout po odchodu z armády podnikat, by mohly být „soft“ projekty, jako soutěž „Podnikající veterán roku“, webový portál s přehledem firem provozovaných bývalými vojáky, možná i zvýhodnění takových firem při zadávání zakázek resortu obrany a podobně. Pokud bychom šli tímto směrem, nebude stejně jako v předešlých záležitostech třeba vymýšlet něco extra českého – stačí se podívat na web US Odboru pro veterány – Veteran Enterpreneur Portal

Foto: Nadstandard ve zdravotní péči poskytuje veteránům kromě ÚVN i benešovská nemocnice (zdroj: JISKRA-BENESOV.CZ)
Foto: Jeden z nejpopulárnějších amerických veteránských benefitů - výhodná hypotéka (zdroj: NUVERA.COM)
Foto: Zdravotní pojištění a bydlení - motivace vstoupit do americké armády (zdroj: BEACHSTONEPROPERTIES.COM)
V USA si veterán může díky speciálním programům otevřít frenčízu oblíbené pizzerie (zdroj: LITTLECAESARSCAREERS.SILKROAD.COM)