Spolek VLČÍ MÁKY připravuje ve spolupráci s Jobs.cz a Prace.cz projekt ARMYJOB pro bývalé vojáky hledající nové pracovní uplatnění.

 25. 06. 2015      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Že tu něco takového dosud chybí, je jasné. Kdežto v zahraničí najdete projektů typu Hire a Veteran opravdu velké množství. Není tedy důvod z nich nevzít to nejlepší, adaptovat to na tuzemské podmínky a prostě to zkusit rozjet. Co se tedy přesně připravuje?

Zaměstnání bývalých vojáků je problematické ve dvou rovinách: oni se neumí na pracovním trhu prodat a firmy je nehledají. Společným jmenovatelem jsou zkušenosti a dovednosti. Pokud veterán napíše do CV, že byl velitelem čety nebo náčelníkem pracoviště XY, co si z toho civilní personalista vezme? Pro něj je to voják a voják umí střílet, házet granátem a pochodovat.

Krok číslo 1 tedy spočívá v pomoci vytvořit bývalým vojákům životopis srozumitelný a atraktivní pro civilisty. To jsme nabízeli již dříve a i nadále bude dostupná individuální pomoc. Ale mnoho času se ušetří tím, že voják přijde na budoucí portál Armyjob.cz, vybere si z nabídky své ČVO a místo vojenského popisu pracovní náplně, podmínek a kvalifikačních předpokladů mu vyskočí „překlad“ do civilní řeči (zjednodušeně velitel čety jako vedoucí oddělení). Musíme přiznat, že tato funkce bude nabíhat postupně (min. půl roku a i pak se bude „překladač“ pořád zdokonalovat podle řeči personalistů), asi jako bychom v pár dobrovolnících dělali překlady téhož do angličtiny.

K čemu je to dobré a co je krok číslo 2? Portály Jobs.cz a Prace.cz mají formuláře k tvorbě CV. Na portálu Armyjob si díky „překládacímu“ formuláři pro ně vytvoříte ten správný obsah. A kdyby byl s něčím zádrhel, naši dobrovolníci Vám stále vždy individuálně poradí. Vaše hotové CV následně vložíte jak na zmíněné největší pracovní portály v ČR, tak uložíte na Armyjob. To už souvisí s tím, jak chceme pracovat s potenciálními zaměstnavateli.

Jobs_for_Heroes_Rotator_2_0

Máme zde v současnosti poskrovnu firem, které učinily tak dobrou zkušenost s bývalými vojáky a jejichž ředitelé jsou takovými fanoušky, že veřejně deklarují zájem přednostně je zaměstnávat. To je případ Východočeské dopravní a.s., jejíž nabídku jsme inzerovali již v samostatném článku. Jiným příkladem může být Amazon, který nyní v ČR otevírá expediční centra, jenž se dlouhodobě v USA a jinde ve světě profiluje sloganem, dokonce již přeloženým na nové stránky v češtině: „Amazon je zaměstnavatel rovných příležitostí a pozitivní diskriminace - zaměstnává menšiny, ženy, postižené, veterány (mimochodem, už teď je nám líto, jak na ně aktivisté ze všech stran uhodí, protože výraz „postižený“ je nekorektní a pozitivní diskriminace je diskriminace…)

Naším cílem je rozšířit řady takových zaměstnavatelů, a sice jejich kontaktován a jasnou nabídkou – totiž za možnost kontaktovat vhodné potenciální pracovníky, tj. získat po prohlédnutí jejich CV také kontaktní telefon či e-mail, se na pracovních portálech platí (asi stovka za osobu). Pokud si firmy budou vybírat přímo na Armyjob, nebudou platit nic. To je nezanedbatelnou motivací i v případě, že přednostní zaměstnávání vojáků ve svém programu nemají.

Jenže i to chceme změnit, a proto budeme těmto firmám nabízet další servis – zejména inzerci pracovních nabídek na portálu opět zdarma (pro srovnání – za měsíční vyvěšení nabídky pracovního místa na nástěnce nebo webu Fakulty strojní ČVUT tato inkasuje 5000 korun). Zpoplatněno ve prospěch Spolku VLČÍ MÁKY bude pouze umístění reklamního banneru, a to tak, že cenu budou mít firmy odstupňovanou v nepřímé úměře k počtu již zaměstnaných vojáků (stylem za každého jednoho sleva 5 %). Tím budeme firmy mimo jiné motivovat i k tomu, že nám poskytnou tyto údaje a my jim pak vždy jednou ročně budeme moci udělit čestnou plaketu.

hire a veteran

Tím se zase vracíme k samotným bývalým vojákům hledajícím uplatnění, kteří tedy nejen budou moci na Armyjob tvořit a vyvěsit svůj životopis, ale budou zde také procházet aktuální pracovní nabídky a aktivně na ně odpovídat. Nepůjde jen o nabídky zadané firmami přímo sem, budou rozšířeny o vhodné pozice zadané původně na portály Jobs.cz a Prace.cz. Takže opravdu široký výběr již od spuštění portálu Armyjob. Co zůstane zachováno a naopak bude díky spolupráci s Jobs.cz a Prace.cz rozšířeno, to budou přednášky na téma aktivního hledání zaměstnání a vystupování při pracovním pohovoru, rovněž pracovní pohovory nanečisto. Ideálně vedené přímo zapojenými firmami, které si i v rámci simulace už mohou vybrat.

Nakonec zbývají asi dvě otázky: kdo všechno bude moci portál Armyjob využít a kdy bude portál spuštěn. V prvním případě jde primárně o bývalé vojáky z povolání. Druzí v pořadí jsou příslušníci Aktivní zálohy, kteří se právě v důsledku vlasteneckého nasazení a kombinování civilní a vojenské kariéry dostávají mnohdy do nesnází, protože jejich dosavadní zaměstnavatel není tak „uvědomělý“ jako ti, kteří jdou již nyní příkladem.

Čas ukáže, zda vše funguje podle plánů a bude-li kapacita a vyšlapaná cesta, nebráníme se myšlence zařadit ex-policisty, hasiče, celníky, příslušníky vězeňské služby… však to znáte, všechny, kdo slouží. Těm ale nebude od počátku nic bránit v tom, aby nahlíželi na inzerované pozice – je zde přeci logický předpoklad, že pracovní místa inzerovaná pro bývalé vojáky budou stejně vhodná i pro bývalé příslušníky jiných složek.

Veterans-Banner_2

Nu a kdy to spustíme? Nyní definujeme všechny funkce portálu Armyjob a budeme opravdu moc vděční, když nám s tím pomůžete v komentářích pod tímto článkem na našem facebooku, kde ideálně rozvineme podnětnou diskusi. Portál chceme připravit během léta a spustit nejpozději na přelomu září a října.