Pondělní pro info: Izraelská strategie v boji proti palestinskému terorismu po roce 1993: Reaktivní nebo preventivní?

 18. 11. 2018      kategorie: ARMÁDA ČR    

Boj proti mezinárodnímu terorismu je jednou z klíčových bezpečnostních výzev dneška. Světové organizace stejně jako státní aktéři se snaží najít účinné a efektivní nástroje, jak touto hrozbou bojovat a eliminovat její dopady. Jedním ze států, který má s terorismem zkušenosti v podstatě od svého vzniku je nepochybně Izrael.

Centrum pro bezpečnostní analýzy přináší sérii článků, které mapují proti-teroristickou strategii Izraele po roce 1993, po uzavření dohod v Oslu. Dohody měly odstartovat mírovou spolupráci mezi Izraelem a Palestinou, ovšem realita byla jiná.

Palestinský terorismus se stal mnohem násilnějším a krvavějším, proto se jednotlivé bezpečnostní složky Izraele musely přizpůsobit nové situaci, kdy se očekávalo, že Palestinci budou více spolupracovat, zatímco řada z nich tajně, ale i zcela otevřeně podporovala a stále podporuje palestinský terorismus zaměřený na Izrael.

Uvedená situace představovala pro Izrael novou výzvu v podobě nové strategie boje proti terorismu, tzv. reactive strategy, která se soustředila především na opatření po teroristickém útoku, zejména vyhledávání pachatelů a jejich postavení před zákon.

Druhým aspektem strategie byla tzv pre-emptive opatření. Snahou bylo předejít teroristickým útokům. Cílem bylo vyhledat a eliminovat útočníky ještě před samotným teroristickým aktem. Uvedená strategie vyžaduje nejenom zpravodajskou činnost a aktivity speciálních sil, ale i spolupráci s lokálními komunitami.

Izraelské zkušenosti ukazují, že boj proti mezinárodnímu terorismu si vyžaduje dlouhodobé úsilí a kombinaci zpravodajských operacích, operací speciálních sil a v neposlední řadě a spolupráci s lokálními autoritami. Jinými slovy nejde pouze o opatření a akce vojenské povahy, ale i o aktivity v širším společenském kontextu.

Podrobnou analýzu izraelské strategie boje proti terorismu najdete na stránkách CBAP:

http://www.cbap.cz/archiv/3763

http://www.cbap.cz/archiv/3771

http://www.cbap.cz/archiv/3786

http://www.cbap.cz/archiv/3804 

 Autor: CBAP