Propouštění před výsluhou (2) – MO se naváží do vojáka, který na problém upozornil.

 07. 06. 2016      kategorie: ARMÁDA ČR    

Článek „Dopis vojáka: O mém ne-setrvání v armádě rozhodl státní tajemník ignorující vůli velitele“, vidělo přes 50 tisíc lidí. Není divu, že to úředníky ministerstva nenechalo klidné, takže reagovali ve své rubrice „Na pravou míru“. Jenže hodně přes míru a vůbec ne k věci… Nezapomeňte sdílet svým kolegům.

Původní článek – dopis vojáka s komentářem redakce - jsme vydali 12. května. Ministerstvo na svém webu reagovalo 25. května. Oněch 13 dnů zřejmě věnovalo pátrání po identitě dotyčného vojáka, (kterou my jsme samozřejmě neuvedli) a lustrování jeho osobního spisu tak, aby se za každou cenu našla nějaká skvrnka.

Předně musíme uvést, že tento voják není nějaký plašan, který by se okamžitě obracel na média. Svoji situaci již před tím konzultoval na Interním komunikačním portálu, kontaktoval ombudsmanku i státního tajemníka. Přesto se kloudné odpovědi k jádru věci – tzn. z armády jsou proti vůli velitelů propouštěni zkušení vojáci – nikdo z oslovených nevyjádřil.

Vždyť při jedné reorganizaci i povýšil a při jiné mu hodnost zůstala, tak co chce?

Na úvod taková zajímavost - zatímco nám Odbor komunikace MO poodhaluje identitu vojáka, autor této reakce „na pravou míru“ z řad ministerských úředníků zůstává anonymní, což je v dané rubrice naprostá anomálie, neboť jindy se ten, kdo reakci vypracuje, vždy podepisuje. Ale budiž, je to totiž taková podpásová slátanina, zřejmě nadiktovaná „shora“, že je absence podpisu pochopitelná.

Co se týče vlastní argumentace MO, tak se snaží dokázat, že za stagnující až klesající kariéru dotyčného vojáka může on sám, nikoli jen skutečnost, že mu byly rušeny útvary:

„Není však pravdou, že v tomto konkrétním případě reorganizace dotyčného znamenaly pouze služební sestup, jak uvádí. Při reorganizaci v roce 2008 byl jmenován do vyšší hodnosti (rotmistr) při přeložení z místa řidiče na místo staršího řidiče a při následné reorganizaci v témže roce mu byla hodnost zachována. Nikde následně neuvádí, že v roce 2011 musel být zařazen do dispozice a následně na jiné služební místo ne z důvodu reorganizace, ale z důvodu neudělení osvědčení pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi ze strany Národního bezpečnostního úřadu… V roce 2013 skutečně D. U. ve vojenské hodnosti výrazně klesl. Šlo o rozhodnutí jeho přímého nadřízeného, a to „na základě splněných kvalifikačních předpokladů, zhodnocení dosavadního průběhu služby a dosavadní praxe“.“

Tolik praví MO a krom toho, že je to argumentace, která plýtvání resortu lidským potenciálem nijak nemírní, je také velice nepřesná. Svobodník D. U. tedy zpřesňuje:

Průběh vojenské služby D. U.:

2002 – pozice výkonný rotmistr, pprap. – útvar zrušen

2005 – reorganizace, pozice střelec, svob. – útvar zrušen

2006 – reorganizace, pozice řidič, svob. – útvar zrušen

2007 – reorganizace, pozice starší řidič, des. – opravdu jsem povýšil

2011 – reorganizace pozice mladší technik – opravdu jsem povýšil

2012 – reorganizace a v jejím důsledku požadavek na zvýšení prověrky, kterou NBÚ neudělilo, odchod na pozici velitel družstva zabezpečení oprav, rtn.

2013 – reorganizace, zrušení tabulkového místa velitele družstva-místo řidiče (svob.) – z naší jednotky odchází cca 10 lidí, pro mě a kolegy nabídka „ber svobodníka, nebo civil“

A svobodník D. U. dodává: „Je už jedno, jak se to jmenuje, jestli zrušení útvaru, OMDZ, reorganizace… Opravdu nevím, jestli jsou na tiskovém odboru lháři nebo diletanti nebo nováčci, kteří si nepamatují, že i v roce 2013 byla reorganizace a propouštělo se 2 000 lidí a místa opravdu nebyla. Rozhodně se nejednalo o žádné rozhodnutí mého přímého nadřízeného. Byla to jen zeštíhlení a přejmenování útvaru. Byli jsme čtyři velitelé družstev a naše místa se zrušila, jeden odešel do civilu, dva šli na desátníka a já na svobodník.“

Za rušení útvarů, reorganizace a snižování hodností zodpovídá velitel, v tom MO nejede!

A pojďme k další perle z pera tiskového úředníka MO, který se snaží svést průběh „kariéry“ dotyčného vojáka na jeho velitele: „K tomuto rozhodnutí/návrhu tak musel mít jeho přímý nadřízený své důvody. Nestalo se tak rozhodnutím „ouřadů sedících v kancelářích v pražských Dejvicích“, jak píše…“.

Je to samozřejmě nesmysl, protože velitel neměl svoje důvody, nýbrž důvody Vlády ČR provádět škrty v armádě – tj. i ve svém útvaru. Dotčený voják navíc ve svém dopisu zmínil dejvické ouřady právě až v souvislosti s dnešní praxí, kdy – a znovu tím opakujeme podstatu problému – tito úředníci rozhodli o jeho konci v armádě, zatímco jeho velitel doporučil setrvání a povýšení.

Ať je rád, že když během služby onemocněl, tak jsme ho nevyhodili!

Autorovi reakce MO muselo být zřejmé, že napsal nepravdivé a protiřečící si první odstavce, takže si v rámci uvedení věci „na pravou míru“ dohledal ve vojákových papírech, že „…i přes zdravotní způsobilost „bez omezení“, se zmiňovaný „ze zdravotních důvodů“ neúčastnil v posledních dvou letech výročního přezkoušení z tělesné přípravy. Přesto mu byl v té době (2013) prodloužen služební poměr o další 3 roky.“

Jistě panuje široká shoda na tom, že pokud voják nevyhoví fyzickým předpokladům, nemůže v armádě setrvávat. Jenže to se netýká případu, kdy je řádně omluven. Konkrétně svobodník D. U. za 14 let v armádě propásl přezkoušení z tělocviku asi třikrát. Pokaždé měl řádnou omluvenku od vojenského lékaře!

Ono totiž s angínou, zablokovanými zády nebo dokonce zánětem plic, vás na běžecký ovál nikdo nepustí, i kdybyste dokonce chtěli. Ke všemu dotyčný marodil poté, co onemocnění přecházel, aby vyhověl veliteli, kterému se kvůli podstavu nehodilo nechat jej vyležet – pro dobrotu na žebrotu, však to všichni známe, ovšem jen MO toho dokáže tak briskně využít proti zaměstnanci.

Naopak velice trefně si náš svobodník povzdechl: „Proč se tedy spíš nebavíme o důstojnících se 120 kily a s hodnocením zdravotní klasifikace „C“, u nichž si naopak pro mě nepochopitelně najde armáda vždy důvod, aby sloužili? Až mi ty rozdíly někdo vysvětlí, zamyslím se, proč jsem na to přezkoušení nešel i s tím zánětem plic.“

A ještě si v pseudo-argumentaci MO povšimněte, že na adresu vojáka snažícího se všemi cestami upozornit na systémový problém poškozující armádu, dodalo, že: „…přesto mu byl prodloužen závazek…“ Co se tím snaží vlastně říci? Že to bylo omylem? Že velitel udělal něco navzdory nebo špatně?

Nevyplývá z toho naopak, že voják byl pro armádu potřebný a plnil své povinnosti natolik dobře, že právě proto mu byl závazek prodloužen? A to právě i přes další vlnu masového propouštění a nemoc, která mu znemožnila jít na přezkoušení z tělocviku? Armáda vyhodila 2000 jiných a jeho ne, tak asi naopak byl co platný, nikoli naopak, do prkýnka dubovýho! 

Nějaké peníze mu na rozloučenou dáme, tak nemá co prudit!

A pojďme do finiše ministerského paskvilu: „Od roku 2013 tak svobodník D. U. zná termín vypršení svého závazku. Závazku, který má končit po 15 letech jeho služby vojáka z povolání. Nebude tedy „odkopnutý jak pes“, jak uvádí. Z armády odejde s výsluhovým příspěvkem až do konce života a s odchodným ve výši 4 průměrných hrubých platů, nebo odbytným ve výši 12,5 průměrných hrubých služebních platů.“ (pozn. to se nesčítá s výsluhou, buď jedno, nebo druhé!)

A realita? Předně ta druhá věta zní jako freudovské podřeknutí – voják má nově počítat, že buď vyfičí z armády ještě dříve, nebo za oněch patnáct let – tehdy má definitivně končit jeho závazek. V praxi to pro vojáky z řadových funkcí znamená, že si odnesou výsluhu kolem 800 Kč. Hoši, zapomeňte na nějaké sny o tom, že nasloužíte 20 až 25 let, aby to hodilo několik tisíc, s nimiž se lépe poperete s diskriminací na pracovním trhu, s podlomeným zdravím atd., to jsou jen výsady těch, kdo o vašich osudech rozhodují (a i po zcivilnění, s tučnou výsluhou, sedí dál v teplých kancelářích ministerstva, aby si tam dělali dobrý den z vás i vašich velitelů).

Kdybychom vás vyhodili dřív, tak si nemusíme vymýšlet blbosti, proč vás vyhazujeme teď!

Závěrem rozboru zavádějícího textu, který je MO schopno umístit do rubriky „Na pravou míru“, dodáváme, že účelově zkreslené polopravdy, které mají svobodníka očernit, zcela jasně ignorují aktuální fakta – má čerstvou prověrku z tělesné zdatnosti a jeho velitel ve služebním hodnocení uvedl:

„…(svěřené) úkoly plní na dobré úrovni, o svěřenou techniku se stará v souladu s požadavky. Aktivně se podílí na zabezpečení akcí na veřejnosti… Vzhledem k předchozím zastávaným funkcím doporučuji dokončit vysokou školu a zařadit na vyšší funkci. Na základě pohovoru s hodnoceným doporučuji prodloužit závazek do 30. 6. 2019.“

Takže znovu se ptáme, proč by zrovna svobodník D. U. měl armádu opustit? K čemu má vést pátrání ministerských ouřadů v archivech, aby vojáka pošpinili a nemuseli odpovídat na otázku, proč se na ministerstvu rozhoduje o budoucnosti vojáků v rozporu s doporučeními jejich velitelů? Je to spíše dokladem, že problém je systémový a nikdo (státní tajemník) se nechce přiznat, že poškozuje armádu. Možná je to dokonce problém chtěný, aby MO redukovalo vyplácené výsluhy, že?

Co na to říká odvážný svobodník? „Pořád jsem nedostal odpověď, proč se mě a dalších zkušených vojáků MO zbavuje. Proč utrácí za nábor 4000 lidí, když si je vyhazuje? Speciálně řidičů je setrvalý nedostatek, ale i jinde mají vojáci tři i více funkcí. Od vydání novely 1.7.2015 a kýženého zavedení kariérního řádu jsme měli všichni začínat ze stejné startovací čáry. Čekal jsem narovnáni systému, povýšení, proto jsem studoval vysokou školu. Nikdy jsem nechtěl ani nezavdal skákání na řidiče a občas rotmistra, povyšování z řidiče na staršího řidiče. To je přeci pro absolventa vojenské střední školy, kovaného vojáka, srdcaře, naprostý výsměch a potupa, které jsem trpělivě snášel, protože jsem celé ty roky věřil slibům, že se to zlepší, a protože jsem chtěl sloužit vlasti. Místo hledání, na kterém nástupu jsem náhodou kýchl při pozoru, by ministerstvo mělo hledat, kde je skutečná chyba.“

Když ptáčka lapají… aneb co tvrdí MO novým rekrutům

Na náborovém webu AČR kariera.army.cz se mladým ptáčkům zpívá vskutku jiná písnička:

Délka trvání služebního poměru vojáka z povolání je vždy stanovena na dobu určitou, a to dle tzv. doby rozhodné na základě zařazení na konkrétní pozici (v rozmezí 4–7 let) + 3 měsíce, které představuje kurz základní přípravy ve Vyškově. K prodloužení služebního poměru může dojít pouze se souhlasem vojáka a ve shodě obou zúčastněných stran, a to v rámci personálního pohovoru, který se provádí s dostatečným časovým předstihem před zánikem služebního poměru.“

Co dodat? Vážení, vy nebudete váhat, zda souhlasit po sedmi letech, vy budete škemrat co dva roky…

PS: Ještě tento týden na tento článek naváže třetí, kde odhalíme další a zcela zásadní nesrovnalosti v proklamacích ministerstva a skutečné praxi.

PS2: Úvodníkové foto článku pochází z úvodní stránky www.kariera.army.cz - AČR nadále úpěnlivě shání řidiče náhradou za ty, které vyhazuje.

PS3: Shodujeme se celá redakce, ale abychom nebyli anonymní, podepisuji jako šéfeditorka. Jelikož jsem bývalá kolegyně pánů a dam z odboru komunikace MO, házím jim tímto rukavici, aby se příště, až to zase budou uvádět „na pravou míru“, také podepsali.