Rozhovor s předsedou Unie bezpečnostních složek: Odboráře ze mě udělala Policie

 12. 04. 2017      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Zdeněk Drexler je policejní vyšetřovatel v Mostu. Do služby nastupoval plný ideálů, chtěl prostě chytat zločince. Postupem času se ale jeho agendou stala kritika neutěšené situace v tomto sboru a pomoc kolegům, kteří se ve službě i osobním životě dostali do potíží. Právě rok už stojí v čele jednoho z odborových svazů. Co to obnáší a na čem pracuje, jsme se vyptávali v následujícím interview…

Od kdy funguje Unie BS? Proč vznikla, koho sdružuje a kolik členů dnes má?

Unie BS vznikla oficiálně 6. února 2007 jako reakce na připravovaný zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003. S tímto zákonem prakticky bojujeme od okamžiku, kdy ještě nebyl ani účinný. Předchůdcem Unie BS byla tzv. Iniciativa 361. Sdružuje příslušníky a zaměstnance Policie ČR, HZS ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a strážníky městských a obecních policií. K dnešnímu dni máme bezmála 5000 členů s tím, že nejviditelnější jsou policisté.

Jak a kdy jste se začal v Unii BS angažovat Vy?

Já jsem vstoupil do Unie BS na podzim roku 2008 jako řadový člen a následně pak v roce 2011, po ukončení studia na VŠ, jsem založil základní organizaci „ZO UBS Most“, kde jsem se stal prvním předsedou. V roce 2012 jsem převzal post krajského koordinátora v Ústeckém kraji a v roce 2014 jsem uspěl ve volbách do výkonného výboru. Mám velkou radost z toho, že „ZO UBS Most“ dosud funguje a výrazně se rozrostla. Současný post předsedy Unie BS vykonávám od 31. března 2016.

Jak to zvládáte – věnujete se odborářské aktivitě při práci nebo ve volném čase?

Lidé ve vedení Unie BS jsou všichni sloužící příslušníci, tedy musí si plnit své služební povinnosti a odborovou činnost vykonávají ve volnu nebo čerpají tzv. služební volno. Za odborovou činnost nepobíráme žádnou mzdu. Všichni jsme placeni pouze svým bezpečnostním sborem. O osmihodinové směně nemůže být řeč. Pracujeme podle potřeby a já sám za sebe mohu říct, že jsem ještě nestihl vyčerpat loňskou dovolenou, a i když jsem měl řádnou dovolenou nahlášenou, věnoval jsem alespoň část z ní Unii BS.

Ale Vy už jste tzv. uvolněný, že?

Já čerpám služební volno, což znamená, že jsem prakticky neomezeně „uvolněný“ pro odborovou činnost, ale jsem stále veden na svém služebním místě, a tedy nejsem zbaven povinností policisty jako je služební příprava, střelby, testy na zbraň, školení řidičů, lékařské prohlídky a podobně.

Plat máte stejný?

Nižší. Můj plat je nyní vypočítáván z průměru, který např. při kratším měsíci, případně pokud jsou v daném měsíci svátky, klesne, a to ovlivní celé čtvrtletí. Nemám nárok na žádnou odměnu, nikdy se mi nezvýší osobní příplatek (jako vyšetřovatel mám 700,- Kč) a nikdy nebudu mít proplacen žádný přesčas. Argument, že vykonávám odborovou činnost pro peníze, tady určitě neobstojí. Můj služební příjem je mým jediným pravidelným zdrojem financí.

Nebojíte se, že když vystupujete proti vedení policie, bude Vám to oplaceno? A za druhé, nebojíte se, že když vlastně zabíráte tabulku, ale věnujete se už jen odborům, bude Vám to kolegy vyčítáno?

Už v minulosti jsem zažil, řekněme, nerovný přístup vůči mé osobě. Ale to je riziko, se kterým musím počítat a jsem si toho vědom.  Všem kolegům jsem toto řekl a můžu s úlevou říct, že všichni mi vyjádřili podporu.

Tedy k Unie BS pod Vaším vedením - jaká jsou hlavní témata, kterými se nyní zaobíráte? Liší se podle zastupovaných složek?

Některá témata se prolínají, některá se liší. Jak jsem již uvedl, nejviditelnější je Policie ČR, kde máme snad nekonečný řetězec témat. Policie je kriticky podfinancovaná, trpí personálním nedostatkem, služební funkcionáři mnohdy nedodržují zákonné normy, administrativa stále narůstá, uměle se ohýbají statistiky, veřejné zakázky jsou naprosto zoufalé. Jen výčtem témat bych zabral spoustu času. Dlouhodobě se věnujeme například balistické ochraně, která je nedořešená už několik let. Těch problémů je spousta a někdy se až divím, že Policie ČR jako celek ještě nezkolabovala. Nejbližší svými problémy je zřejmě Vězeňská služba ČR.

Zmínil jste vesty – můžete tuto problematiku přiblížit?

Balistická ochrana u Policie České republiky je v zoufalém stavu. Balistické vesty v rámci jednotlivých oddělení jsou po expiraci, mají nevyhovující velikosti a jsou i v nedostatečných počtech. Policie České republiky by měla být pro občany i pro policisty samotné tím nejviditelnějším nástrojem na dodržování práv a také vymahatelnost práva. Nechápu, jak je tedy možné, že jedna z firem dodá balistické vesty s pryskyřicovým okrajem, čímž tedy jednoznačně podvedla policii a vedení Policie ČR se s danou firmou schází, domlouval se postup, apod. Zde by měl následovat razantní postoj s razantním řešením s tím, že daná firma by neměla mít žádnou šanci se vůbec přihlásit do jakékoli státní veřejné zakázky.

Na téma balistických a protiúderových kompletů jsme jako Unie BS pořádali i odborné setkání „Balistika“, které proběhlo na Policejní akademii ČR. Zde byli někteří ze zúčastněných šokováni kvalitou této ochrany. Ze strany vedení Policie ČR (pan policejní prezident Tuhý i pan ekonomický náměstek Petřík) byla tato akce odsouzena jako nevhodná a byli jsme za její uspořádání kritizováni. Zajímavé však je, že samo vedení Policie ČR uspořádalo jakousi prezentaci firem zabývající balistickou a protiúderovou ochranou v březnu 2017. Kde se inspirovali? V současné době se rozjíždí koncepce, která by měla řešit balistickou ochranu každého policisty formou tzv. „podkošilové“ vesty. Nicméně vezmeme-li v potaz, jak probíhají veřejné zakázky a jak je na tom Policie ČR s financemi, mám jisté obavy o zdárný konec této koncepce.

Jakým způsobem komunikujete s nejvyšším vedením? Jsou tam nějaké pravidelné porady, odborné komise?

V rámci Policie ČR se jedná o Policejní prezidium. Zde máme zastoupení v různých komisích, kde máme možnost se podílet na zlepšování podmínek pro policisty. Se samotným policejním prezidentem je komunikace obtížnější. V rámci Vězeňské služby ČR se nám v současné době daří trochu pronikat a nastavovat dialog. V minulosti nebyl dialog vůbec žádný, tedy každý krok a každá dílčí změna je úspěchem.

Není v zákoně nějaká povinnosti jednat s odbory?

Ano, ta povinnost v zákoně je, ale některé povinnosti se v rámci bezpečnostních sborů ohýbají podle potřeby.

A co spolupráce s dalšími odbory, třeba NOS PČR?

V rámci spolupráce s jinými odborovými organizacemi se dokážeme v některých zásadních věcech podpořit, někde se názorově rozcházíme. Například v loňském roce v rámci otázky týkající se zlepšení personální, sociální a finanční situace u bezpečnostních sborů, která byla podpořena peticí, došlo k úzké spolupráci naší Unie BS s NOS PČR, OSH i OSSOO.

Jaká je reálně síla odborů? A nemyslím jen úměrně počtu členů? A za jakých okolností byste přistoupili třeba k nějaké akci typu demonstrace, petice?

Pokud by odborové organizace více táhly za jeden provaz a někteří jedinci se nebáli pojmenovávat problémy skutečnými jmény, mohla by být ta síla mnohem větší. Petici jsme předávali naposledy 1. prosince minulého roku, jak jsem již zmínil, když jsme nebyli spokojeni s aktuální situací v bezpečnostních sborech. Osobně si však nemyslím, že petice nebo demonstrace něco zásadně změní. Oboje tu už v minulosti bylo. Pokud by mělo dojít k nějakému protestu, volil bych radikálnější cestu, která by dala jasně pocítit, co a proč je v nepořádku a jakou chceme nápravu.

Jak jsou příslušníci bezpečnostních sborů v tomto směru omezeni? Stávkovat nesmějí, že?

Přesně tak. Když chtějí svých požadavků dosáhnout civilní odbory, vyhlásí stávku, čímž ochromí svou činnost a zaměstnavatel je přinucen jednat. Bezpečnostní sbory mohou přistoupit jen k takové formě protestu, která je v souladu se zákonem. A do té stávka nepatří.

Jaké všechny druhy služeb a podpůrných programů zajišťují odbory, konkrétně Unie BS? Myslím počínaje od právníka, po sbírky pro zraněné, pozůstalé, jinou katastrofou postižení členy…

V Unii BS tomu říkáme "benefity". Tím nejzásadnějším je určitě právní pomoc. Od jakési formy svépomoci, kdy máme ve svých řadách jedince schopné poradit, až samozřejmě po plnohodnotného advokáta. Dále to jsou různé speciální tarify na volání, pojištění, nákupy a podobně. Pokud se stane příslušník obětí nějaké nepříjemné události, snažíme se zpravidla zajistit finanční i jinou materiální pomoc formou finanční pomoci či sbírky. Pro nás je ale jednoznačně prioritou poskytnout pomoc příslušníkům po straně právní a ukázat, že naše organizace skutečně hájí zájmy řadových příslušníků. Nechci, aby byla naše odborová organizace vnímána jako benefitní spolek.

Máte teď nějaké případy, kde by se hodila pomoc kolegů nebo i veřejnosti?

Policistka přišla při požáru domu o veškerý majetek, bližší informace a sbírkové konto jsou uvedeny na webu.

Máte nějaký vzkaz na závěr našeho rozhovoru?

Snad jen, že za sebe mohu říct, že k Policii ČR jsem nastupoval plný ideálů a přesvědčení. Chtěl jsem pomáhat lidem a "lovit" zločince. Ani ve snu mě nenapadlo, že se budu věnovat odborům. Odboráře ze mě udělala Policie. Její problémy, nesmysly a absurdity, které se vymýšlí, ohýbání práva podle potřeby a tak podobně.

drexler štít

 

 Autor: Redakce