Svědci sami sebe často podceňují, klíčový může být sebemenší detail

 02. 02. 2023      kategorie: Výstroj, výzbroj, technika a výcvik    

Policie občas poskytne médiím videozáznamy trestných činů a vyzývá svědky, aby se jí ozvali. Přináší to kýžené ovoce? Zeptali jsme se mluvčího policie kapitána Davida Schöna. Objasňuje výběr materiálů ke zveřejnění, a proč si s některými dává policie načas. Také prozrazuje, že svědek si často ani není vědom, že sehrál rozhodující roli v objasnění případu.

Často vídáme v médiích výzvy, aby se ozvali svědci k nějaké události. Za tímto účelem bývají médiím poskytnuty třeba i videozáznamy z bezpečnostních kamer. Pomáhá to?

Při vyšetřování trestné činnosti využíváme všechny dostupné možnosti, včetně pátrání v mediích a samozřejmě i na sociálních sítích. Všechny tyto způsoby jsou velmi efektivní a často nám dokážou při pátrání pomoci.

Kdo a na základě jakých kritérií rozhoduje, jaké informace, fotografie a videa z probíhajícího pátrání či vyšetřování se medializují?

Každý zveřejňovaný případ posuzujeme individuálně, podnět ke zveřejnění fotografií či videa přichází přímo od policistů, kteří se případem zabývají. Obecně platí, že při zveřejňování pátrání v mediích a sociálních sítích musíme rozlišovat závažnost případu, osobu pachatele a v některých případech také osobu poškozeného.

Jaká kritéria určují, jestli se PČR obrátí o pomoc k veřejnosti co nejrychleji, nebo až za delší dobu?

V případě vyšetřování trestné činnosti lze říci, že kriminalisté vždy určují směr vyšetřování i různé cesty, které vedou k dopadení pachatelů. V některých případech vyhodnotí jako nejefektivnější okamžité zveřejnění žádosti směrem k veřejnosti a v jiných je zveřejnění pátrání například v návaznosti na další trestnou činnost a potřebu získávání dalších důkazů provedeno až s časovým odstupem.

Pokud se policie obrátí o pomoc k veřejnosti později, má to pak ještě kýžený efekt?

Jak jsem již uvedl, tak o zveřejnění žádosti o pomoc při pátrání se rozhoduje s ohledem na všechny okolnosti případu a někdy i pozdější zveřejnění některých materiálů má svůj efekt a pomůže vyšetřované případy posunout.

V této souvislosti bych rád zmínil například náš Kalendář nevyřešených případů 2022, který se zaměřil primárně na odsouzené ve věznicích, ale také širokou veřejnost (díky zveřejnění na sociálních sítích) a přinesl nám poznatky k některým nevyřešeným závažným trestným činům, ke kterým došlo v minulosti. Velký časový odstup, změny ve společnosti či jiné pohnutky umožňují po letech podat svědectví a posunout tak i staré případy. 

Jak rychle nebo pomalu začnou reagovat svědci na zveřejněnou zprávu, foto či video k případu v mediích či na sociálních sítích?

Reakce na zveřejněné materiály je většinou velmi rychlá. V některých případech dochází i k tomu, že se po zveřejnění rozhodne na policisty obrátit přímo pachatel. V tomto směru je velmi důležité uvést, že svědectví očitých svědků mohou mít rozhodující roli pro dopadení pachatele a ač si osoba může myslet, že k věci nemá žádné poznatky, tak platí, že někdy sebemenší detail, který si možná svědek ani neuvědomí, může rozhodujícím způsobem pomoci.

Na mnoha zveřejněných záběrech z průmyslových kamer toho moc vidět není. Obnovují města své kamerové systémy dostatečně?

Nemám přehled o parametrech používaných kamerových systémů, ale domnívám se, že v rámci prevence kriminality se města v rámci celé České republiky snaží přijímat účinná opatření a jejich součástí může být i budování kamerových systémů, které samozřejmě kromě preventivního účelu mohou pomoci při vyšetřování trestné činnosti.

V rámci vyšetřování shromažďujeme vždy veškeré dostupné materiály, které mohou být pro dopadení pachatelů důležité. V tomto směru se nepracuje pouze se záběry bezpečnostních kamer, které někdy mohou, ale také nemusí poskytnout vysoce kvalitní obraz. Zároveň není žádným tajemstvím, že díky moderním technologiím se dá i s méně kvalitním záběrem pracovat a vytěžit z něj maximum možného.

 Autor: Arnošt Zeman