Ta fyzička se dá nabrat 2: US Army rozdělí vojáky podle toho, nač stačí (už víme, kde to AČR vzala).

 25. 04. 2016      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Tohle je třetí článek věnovaný problému, jak zvýšit počty vojáků navzdory špatnému zdravotnímu, fyzickému a psychickému stavu mladé populace. Probrali jsme možnost ubrat ze zdravotních kritérií (zde) a z požadavků na kondici (zde). S touto druhou variantou koketuje Generální štáb AČR zjevně inspirován zámořskou zkušeností...

Potřebě upravit požadavky na fyzičku vojenských rekrutů zcela logicky čelí i Spojené státy (jedno z nejtlustších obyvatelstev planety), a tak právě zavádějí nový systém "OPAT" (Occupational Physical Assessment Test). Má pomoci klasifikovat zájemce o službu a správně je přiřadit na takové funkce, na které budou stačit!

Všichni se asi shodneme, že za válečného stavu, kdy se plošně uplatní branná povinnost, by takové rychlé rozdělení branců mohlo být krátkodobě efektivní. Není možnost si vybírat, není čas je cvičit, dejte pušky těm, kdo je unesou, ty zbylé mezitím cvičte o něco déle. Ale u profesionální armády v době míru? Tak to už opravdu musí být doplňování personálu naprosto kritické.

OPAT mil test

Test "OPAT" zahrnuje čtyři cviky: skok snožmo z místa, hod medicimbalem ze sedu, zvednutí ze dřepu s činkou a aerobní cvičení. De facto zjišťuje, zda je voják schopen vstát, pochodovat, případně táhnout zraněného parťáka s plnou polní na zádech - aspoň tak to vysvětlují "američtí vědci", kteří test sestavili. (Pro srovnání v AČR jde o cviky skok snožmo z místa, leh-sedy, shyby a aerobní cvičení). Na první pohled je zjevné, že dostat se do US Army je o něco snazší.

Americká armáda na jedné straně tvrdí, že "OPAT" testuje, zda kadet zvládne základní výcvik, který je z velké části zaměřen na to, aby úroveň fyzičky zvedl. Pokud by tedy česká armáda chtěla jít toutéž cestou snížení vstupních kritérií, musela by pak kurz základní přípravy zaměřit více na tělocvik (což bylo probráno v minulém článku).

Druhým dechem a poněkud v protikladu Američané uvádějí, že nepředpokládají, že na konci základního výcviku budou mít všichni kadeti výbornou a stejnou úroveň, takže i poté platí, že jim vybere funkční zařazení odpovídající jejich zdatnosti. To je ovšem velice problematické z hlediska další kariéry vojáka... (leda že by ho armáda vzala právě a jen jako pizza boye na snímku)

OPATuvod

V jakékoli armádě vždycky platilo a platí, že si vojáka zařadí na místo, kde jej právě potřebuje. Na jeho osobní přání, předešlé vzdělání, záliby a rovněž kondici může, ale nemusí brát zřetel. Čím jsou vojáci univerzálnější, tím větší mají vzájemnou zastupitelnost, tím déle i při vysokých válečných ztrátách udrží vojsko bojeschopnost.

Vracíme se tak k tomu, co bylo předmětem kritiky již v prvním článku - pokud budeme vojáky od samého počátku škatulkovat, méně výkonné rovnou posílat do kanceláří nebo podpůrných sil, tak se z nich bojovníci nikdy nestanou. A co budeme dělat, až v prvních liniích bojovníci dojdou? Ti méně zdatní vyvěsí z kanceláří a skladů bílé vlajky? No, asi jo.

PS: Na webu Reflexu nyní najdete článek o tom, že USA by další světovou válku už nevyhrály. Důvody jsou tam uváděny především ekonomické, nicméně lepení armády podle hesla "každý podle svých možností" je dalším hřebíčkem do rakve obranyschopnosti euro-atlantické civilizace. Přes oceán k nám sice mnohdy přichází skvělé nápady a trendy, ale "OPAT" prosím nepřebírat.  

Nakonec zde je video o přijímacích fyzických testech do US Army, posuďte sami...