Vojáci: Zbraně si vzít nenecháme! Udavač: Armádo, potrestej je!

 22. 03. 2017      kategorie: ARMÁDA ČR    

Že EU rozhodla o našem odzbrojení (naposledy před ní komanči a Hitler), to je něco, s čím se srovnáváme tak těžko, že i naši vojáci udělali kolektivní foto, kde v rukou drží cedule ZBRANĚ SI VZÍT NENECHÁME. Štěstí, že si rozmazali obličeje, samozřejmě už se našli „spoluobčané“, kterým to vadí a žádají prošetření…

Abychom uvedli vše, na těch cedulích je i odkaz na občanskou aktivitu Pro vlast. Není to politická strana, je to zcela neformální názorový proud. Definuje se takto: „Jsme skupina mladých občanů České republiky, kteří jsou již naprosto znechuceni společenským a politickým vývojem posledních let. Věříme ve zdravý rozum a úsudek, který je všemi formami útlaku snižován a znevažován. Věříme v činy a ne prázdná slova. Věříme v hrdost, čest a morálku českých lidí. Věříme, že mladí lidé mají v sobě víc, než nákupní centra a diskotéky… Máme dost politiků, chceme státníky. Státníky, kteří chápou, že jejich prací je služba lidem, ne vlastní kapse. Odmítáme však i posluhování Evropské unii, jakožto rozpadajícímu se korupčnímu molochu, pomalu okrádajícím nás o naše zvyky, tradice a suverenitu…“

Zřejmě – ač hlouběji jsme to nezkoumali – se jedná o nějakou odnož Identitářů (psali jsme o nich zde – shrnuto: v zahraničí měli sice i několik výjimečných excesů, ale obecně jsou jejich myšlenky zcela v pořádku a podepsal by se pod ně každý, kdo není zarytým sluníčkářem). Při pohledu na facebook Pro vlast a měřeno povahou přátel členů našich redaktorů, kteří jej lajkovali, nikterak nevybočuje z podobných opozičních aktivit, ale nechť si čtenář udělá obrázek sám.

Každopádně jistý pan Karel Dopil foto nasdílel na oficiální Facebook AČR a napsal: „Budete vyšetřovat toto foto? Podle uniforem se jedná o příslušníky AČR, jimž je, pokud se nepletu, ve službě (a uniformě), zakázáno politicky agitovat. Dost mě děsí, že podobná individua jsou vaší součástí a že se je navíc platím ze svých daní. Očekával bych nějakou protireakci.“   No, nás zase děsí pan Dopil.

EU zbrane AČR

Už delší dobu se čeští udavači, fízlové, domovníci, kádrováci a podobní probouzejí (vzpomeňme na udavačskou vlnu kvůli EET). I tak tiskoví pracovníci Generálního štábu AČR odepsali v tom smyslu, že děkují za podnět (příspěvek, zdá se, mezitím záhadně zmizel). Těžko se dohadovat, zda záležitost rozumně ztopí, nebo naopak vojáky dohledají a potopí. Že jsou schopni druhé varianty, ukázala v minulosti jiná kauza týkající se neprodlužování závazků kvalitním vojákům, o níž jsme psali zde.

…Navíc, máme indicie, že právě tato kauza neprodlužování závazků (vše o ní tady), dost možná souvisí právě s jejich občanskými postoji. Jako by si někdo snad procházel Facebooky vojáků, kterým končí závazek, a ledva tam narazil na nějaký sdílený příspěvek proti migraci, proti EU, proti ANO…, vydal pokyn závazek neprodloužit, i kdyby dotyční plnili služební povinnosti na 100 % a byli pro své útvary nepostradatelní. Snad jsou to jen fámy, ovšem na každém šprochu...

Zpět k tématu článku. Vojákům na oné fotografii bychom skoro doporučili pro sychr sjednat pojištění právní jistoty ;-) Podle zákona, jak jej čteme my normální, se sice ničeho nedopustili, ale dnes je legislativa běžně ohýbána a všelijak vykládána, zvláště vládními představiteli (a v resortech obrany a vnitra jde o jevy dlouhodobé). Konkrétně Zákon o Vojácích z povolání říká:

§ 44, Shromažďovací právo: Voják nesmí ve vojenských objektech pořádat politická shromáždění ani provádět politickou agitaci.

§ 45, Sdružovací právo: (1) Voják nesmí být členem politické strany, politického hnutí a odborové organizace.

Z toho snadno dovodíme, nač narážel ve svém udání pan Dopil. Dotyční vojáci sice nejsou členy strany nebo hnutí, mohli se však dopustit ve vojenském objektu politické agitace. Bylo by třeba zodpovědět zásadní otázky: Udělali fotku v kasárna nebo za jejich branami? Byl u toho někdo kromě nich? (poněvadž politicky agitovat je třeba pro publikum, sám pro sebe těžko). A povedzte Kefalín, čo je to tá politická agitácia? Kandiduje snad občanské fórum Pro vlast v nějakých volbách? Je to vůbec hnutí?

U slova "politický" se zastavme. Člověk je tvor společenský a politický. V češtině je slovo politika výrazem pro tři různé záležitosti, které krásně odlišuje angličtina. Policy = politické opatření (politika zaměstnanosti, rodinná politika), Polity = politicko-právní a správní řád, „hřiště“ vykolíkované ústavou, Politics = dělání politiky, politikaření (to, čemu říkáme „politika je svinstvo“).

Pokud někdo podporuje Polity (ústavní pořádek), o čemž zachování práva na zbraň rozhodně je (proto poslanci připravují takový ústavní dodatek), nemusí souběžně dělat Politics.

Nakonec se na celou záležitost podívejme optikou morálky a rozumu. Cožpak není naopak skvělé, že vojáci drží cedule s nápisem ZBRANĚ SI VZÍT NENECHÁME? Proboha, co jiného bychom měli od vojáků chtít více, než právě toto prohlášení?! Naše dědy a pradědy poslala Benešova vláda domů. Dodnes z toho máme kolektivní národní trauma. Chcete si snad historii někdo zopakovat? Chce to pan Dopil?

Ovšem skončeme pozitivně. Ačkoli proti nešťastné a nebezpečné směrnici EU, která nás odzbrojuje, chce vláda bojovat všelijak, důležité je, že chce. Ministr vnitra Chovanec navrhuje změnu ústavního zákona (na ten je EU krátká), ministr obrany Stropnický vznik branných spolků spolupracujících s armádou (více zde). Určitě by bylo lepší, kdyby táhli za jeden provaz (sic jde o největší rivaly). A bylo by velkým paradoxem, kdyby Stropnického ministerstvo šlapalo po vojácích, kteří vlastně stojí na stejné straně. ZBRANĚ SI VZÍT NENECHÁME je dnes a po dlouhé době heslo, které spojuje ty nahoře i dole.


PS: Sdílejte, zejména svým zahraničním přátelům, toto poselství.


 Autor: Redakce