Vojákyně? Jak být ženou v mužském prostředí

 20. 11. 2017      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Armáda je prostředí, ve kterém silně dominuje mužská energie a pro mnohé ženy je takové prostředí náročné. Se ženami intenzivně pracuji, ať již prostřednictvím individuálních konzultací, tak při workshopech a seminářích. Hned v úvodu chci podotknout, že tento článek není o tom, že ženy nepatří do armády. Své místo v ní mají a přinášejí rovnováhu do prostředí, ve kterém dominují muži. Cílem článku je podpořit ženy v jejich ženství a vysvětlit mužům, jak se ženou v armádě zacházet.

Žena je emoční

To, že žena prožívá emoce silněni než muži, ještě neznamená, že je labilní a v porovnání s muži méněcenná. Během ženského měsíčního cyklu se totiž mění vaše hladina hormonů, což se zákonitě projeví na vašich náladách. Jste-li aktivně sloužící žena, je důležité, abyste si tento fakt uvědomila.

Jste-li muž, který pracuje se ženami, zde máte odpověď na to, proč se ženy mění a proč jsou náladové:

Mnoho žen o měsíčním cyklu vůbec neví, neboť mají měsíční cyklus spojený pouze s obdobím menstruace. Ta je však jen část procesu, kdy se žena během měsíce mění jak fyzicky, tak náladově. Proto v ženách roste frustrace, která se může navenek projevit buď úplným uvolněním emocí (tedy výbuch), nebo naopak potlačením, kdy je žena stažená a duchem nepřítomná.

V první řadě je důležité si uvědomit, že emoce k ženě patří. Toto uvědomění je cenné jak pro muže, tak hlavně pro ženy. Stabilita a stálost je vlastní spíše mužům. Ženy jsou od přírody skutečně náladové a proměnlivé, avšak to neznamená, že jsou méněcenné. Naopak, ženy do mužského prostředí vnáší jemnost, krásu, hřejivost a také emoce, jakými jsou soucit a laskavost.

Pokud se žena přizpůsobuje mužům, její ženství trpí

Mnoho žen vojákyň, se kterými jsem se setkala, řeší následující situace: problémy s početím, hormonální nerovnováhu, cysty na vaječnících, nepravidelnou a bolestivou menstruaci, neschopnost najít dlouhodobý kvalitní vztah, pocit utlačovaní ze stran mužů. Tyto problémy jsou z velké části způsobeny tím, že ženy v mužském kolektivu zhrubnou a vytrácí se jejich ženská energie.

Nejedná se o jev typický jen pro armádu. Lze ho pozorovat v jakémkoli jiném oboru, kde převažuje mužská energie a ženy jsou v ní jen okrajově. Co v takové chvíli dělat?

Když za mnou žena v obdobné situaci přijde, navracím ji především k tomu, aby se postupnými kroky vracela ke svému ženství a ženskosti. Cvičíme různé cviky na podporu a proudění ženské energie a také je praktickými technikami navracím k ženské podstatě. Neznamená to, že žena bude v zajetí emocí a že se z ní stane květinová princezna. Znamená to, že se naučí získat znovu vztah ke svému ženství, rozproudí se její přirozená ženská energie a přestane být takzvaným „babochlapem,“ který nepřitahuje muže a má problémy s otěhotněním.

Pokud cítíte, že vaše ženství trpí, připadáte si utlačované, nejste to vy, začněte s tímto stavem něco dělat. Velmi pomáhá například cvičení hormonální jógy, ženské kruhy, tanec, nebo práce s koučkou (zde je ženská pomoc skutečně žádoucí), která vás celou situací provede.

Síla ženství je v sebedůvěře, nikoli v podřizování se

České ženy obecně mají strach se projevit. Bohužel si myslí, že jsou méněcenné a že mužský pohled je něco víc. Jak si však muži mají o ženách myslet, že jsou jim rovnocennými partnerkami, pokud v podvědomí ženy nosí toto přesvědčení?

Muži a ženy jsou potřební. Tak jako muži, tak i ženy mají určité vlastnosti a předpoklady a společnými silami by měli docílit harmonie. Bohužel mnoho žen se podceňuje a podřizuje, nebo přichází do opačného extrému, kterým je vzdor a rezistence. Proto je pro ženy klíčové a důležité (obzvlášť jsou-li v mužském kolektivu), aby se učily postavit se samy za sebe.

Jednou ze základních dovedností je vidění své vlastní důležitosti. Když žena začne vidět a vnímat svou důležitost a přínos pro celek, začne ji tak vnímat i její okolí. Pokud se žena umí postavit sama za sebe, cítí se silná a jistá sama sebou, tuto jistotu z ní vnímají o ostatní.

Byla-li však žena dlouho dobu utlačovaná, pak navýšení sebedůvěry může nějakou dobu trvat. Na druhou stranu jsou výsledky trvalé a ženě se znatelně zlepší vztahy s muži jak na pracovišti, tak v soukromém životě.

Potřebujete-li se dostat více do ženské energie a sama na to nestačíte, navštivte některou z mých akcí, která vám na vaší cestě pomůže: https://www.hanawolf.cz/akce

S úctou,

Hana Wolf

O autorce: Hana Wolf, MBA

koučka, mentorka, lektorka a životní průvodkyně

Zaměřuje se na práci s klienty v oblasti navýšení sebedůvěry, pomáhá překonat náročné životní situace, učí klienty zpracovat emoční bloky, které jim brání v pocitech dlouhodobého naplnění. Vede workshopy a semináře a pořádá pobyty se zaměřením na osobní rozvoj. Její otec a bratr jsou vojáky AČR. V dětství se stěhovala pětkrát, v dospělosti osmkrát. Pět let působila v zahraničí. V současné době žije v Praze. Více informací o Haně naleznete na www.hanawolf.cz.

Hana podporuje projekt Spolku VLČÍ MÁKY www.armywoman.cz a přispívá každé pondělí na Facebook Zpověď  ženy vojáka AČR.

 Autor: Hana Wolf