Vojenské drony: Díl 1 – jak americké ozbrojené síly rozdělují typy a úkoly dronů

 28. 07. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

Po několika měsících se vracíme k využití bezpilotních letadel pro vojenské účely a podíváme se na to tentokrát v několikadílném seriálu běžícím minimálně celý týden. Začneme tím, jaká využití pro UAV/UAS vydefinovaly jednotlivé složky US ozbrojených sil a jakou typologii bezpilotních prostředků používají. Dává to totiž smysl a čtenář si tak hned na počátku seriálu utvoří představu, k čemu všemu (VŠEMU) jsou „bezpiloťáky" dobré (a o tom Američané vědí asi nejvíce, že)...

drony_2015_00
Foto: Bezpilotní letoun MQ-1 Predator 

Navy (námořnictvo):

* Shadowing enemy fleets = doslova stínování nepřátelské flotily, s nímž přišli Britové již před druhou světovou válkou, kdy jako Fllet Shadower označili letoun patrolucí ve vymezeném okruhu v noci a skrytě sledující nepřítele.

* Decoying missiles by the emission of artificial signatures = vějička, dnes se už po anglicku říká fléra, pro raketové střely

* Electronic intelligence = zkratka ELINT označuje zachytávání a dekódování elektronických signálů, které neobsahují nutně text nebo řeč

* Relaying radio signals = doslova přeložka radiových signálů, nebo také radio repeater, slouží k rozšíření pokrytí radovým signálem (ostatně Google a Facebook vyvíjejí vlastní drony, které mají z obrovské výšky pokrýt velká území internetem)

* Protection of ports from offshore attack = tak ochrana přístavů před útokem asi nepotřebuje komentář

* Placement and monitoring of sonar buoys and possibly other forms of anti-submarine = opět asi není třeba vysvětlovat, jde o umístění a monitoring protiponorkových sonarů

* Warfare = prostě válčení ;-)

Army (pozemní armáda):

* Reconnaissance = průzkum

* Surveillance of enemy aktivity = sledování nepřátelských aktivit

* Monitoring of nuclear, biological or chemical (NBC) contamination = sledování nukleárních, biologických a chemických zamoření (ostatně v ČR provozuje dron typu Kingfisher za tímto účelem Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany – SÚJCHBO)

* Electronic intelligence = zkratka ELINT označuje zachytávání a dekódování elektronických signálů, které neobsahují nutně text nebo řeč

* Target designation and monitoring = označování nepřátelských cílů a jejich monitoring

* Location and destruction of land mines = vyhledání a zničení pozemních min

Air Force (vzdušné síly):

* Long-range, high-altitude surveillance = pozorování z velkých výšek a ve velkém okruhu

* Radar system jamming and destruction = blokování a ničení radarových systémů nepřítele

* Electronic intelligence = zkratka ELINT označuje zachytávání a dekódování elektronických signálů, které neobsahují nutně text nebo řeč

* Airfield base security = ostraha leteckých základen

* Airfield damage assessment = krizový management, resp. monitoring škod, způsobených na leteckých základnách

* Elimination of unexploded bombs = eliminace dosud nevybuchlých bomb

drony_2015_01
Foto: Bezpilotní letouny mají bezpochyby v armádě své místo

Obecné pojmy – typologie:

* HALE – High altitude long endurance - Over 15 000 m altitude and 24+ hr endurance = pozorování ve vysokých výškách, ve velkém okruhu a po dlouhou dobu, drony jsou navíc ozbrojeny, takže schopny zasáhnout.

* MALE – Medium altitude long endurance. 5000–15 000 m altitude and 24 hr endurance = dtto, ale ve středním dosahu a výškách.

* TUAV – Medium Range or Tactical UAV with range of order between 100 and 300 km = zase dtto, ale snižuje se dosah dronů, jsou tedy také jednodušší.

* Close-Range UAV = bezpilotní prostředky s malým dosahem, užívané mobilními pozemními jednotkami pro bojové (pozemní i námoří) operace i civilní potřeby, typicky pro průzkum, označení cílů, NBC měření, ostrahu letišť, kontrolu vedení vysokého napětí, dopravní situace apod., operující v okruhu 100 km.

* MUAV or Mini UAV – podobné Close-Range UAV, ale ještě menší do 20 kg hmotnosti, schopné plnit celou řadu úkolů, operující obvykle do 30 km.

* Micro UAV or MAV – obvykle se tím myslí stroje s délkou vrtulí do 15 cm, tedy vhodné do zastavěných oblastí a přímo do budov, schopné letět pomalu, zastavit-přistát na zdi, vzhledem k malé velikosti ale mají potíže v silnějším větru a dešti.

* RPH, remotely piloted helicopter or VTUAV, vertical take-off UAV = koptéry (letadla s rotujícím křídlem – předchozí vetší typy jsou převážně letouny s pevným křídlem), u nichž je hlavní předností tedy kolmý start/přistání a setrvání ve visu, přičemž jsou oproti malým letounům méně náchylné na poryvy větru.

* UCAV (unmanned combat air vehicle ) and UCAR (Unmanned Combat Rotorcraft) = zvláštní specializovaná kategorie nyní ve vývoji, jde o letadla s pevným i rotujícím křídlem schopné i vzdušných soubojů, de facto automatizaci stíhaček a vrtulníků, aby mohly být ovládány na dálku bez posádky na palubě – pár úspěšných pokusů již proběhlo, ale nejde zavedení do výzbroje ještě potrvá léta.