Výroční zpráva Vojenského zpravodajství za rok 2013

 16. 11. 2014      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Minulý týden jsme se zaměřili v jednom z našich článků na výroční zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2013. Dnes se budeme věnovat výroční zprávě Vojenského zpravodajství (VZ), jehož postavení je upraveno v zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

Struktura Vojenského zpravodajství (zdroj: VZCR.CZ)
Struktura Vojenského zpravodajství (zdroj: VZCR.CZ) 

První část výroční zprávy je zaměřena na krizové regiony – Blízký a Střední východ, Afghánistán-Pákistán, státy bývalého Sovětského svazu, Afriku a Balkán. Podle zprávy ovlivňovaly situaci na Blízkém a Středním východě v roce 2013 mocenské změny v Egyptě a krize v Sýrii. Situaci také ovlivňovaly další elementy, nicméně VZ upozorňuje zejména na rostoucí vliv radikálních náboženských skupin, teroristických aktivit a značné zvyšování míry násilí při konfliktech.

V rámci regionu Afghánistán-Pákistán upozorňuje VZ na dlouhodobě zhoršenou bezpečnostní situaci v Pákistánu a také na rozsáhlou teroristickou síť, která má zájem útočit proti cílům v Evropě. Navíc se podle zprávy v průběhu jara 2013 zhoršily pákistánsko-afghánské vztahy.

V kapitole o státech bývalého SSSR se věnuje zpráva samozřejmě Ruské federaci (RF), která se podle VZ snažila opět získat statut světové velmoci. Rusko v roce 2013 pokračovalo s ovlivňováním ekonomické a vojenskopolitické situace v zemích tohoto regionu, a to zejména v Bělorusku a na Ukrajině.

Na Ukrajině se podle zprávy v minulém roce projevila zhoršující se finanční situace ozbrojených sil, jejímž následkem je snižování operačních schopnostní. V Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a Arménii upevňovala RF svůj vliv a zároveň zvýšila vojenskou přítomnost.

V Africe byl zaznamenán vzrůstající počet bojových aktivit islámských radikálních hnutí, a to například s cílem zhroucení malijských státních struktur. Balkán byl hodnocen víceméně pozitivně - zejména normalizace vztahů mezi Srbskem a Kosovem, podle VZ díky vlivu mezinárodního společenství. VZ však stále upozorňuje na destabilizující faktory, jako jsou například etnické problémy, organizovaný zločin, nacionalismus, náboženství, apod.

Další kapitola se věnovala terorismu. Podle zprávy však v roce 2013 nebyla ČR primárním cílem islámských teroristických organizací. Na druhou stranu čelí vysokému riziku příslušníci AČR působící v zahraničních misích NATO, EU a OSN, a také čeští vojenští diplomaté na zastupitelských úřadech v zemích Blízkého a Středního východu, severní Afriky a Asie.

Nicméně VZ upozorňuje na šíření džihádistické ideologie teroristické organizace Al-Kaida mezi muslimskou komunitou v Evropě (i v ČR), a to za pomoci sociálních sítích a webových portálů. Jejich cílem je ovlivňovat myšlení evropských muslimů. V rámci jejich radikalizace se zvyšuje hrozba tzv. vlků samotářů, kteří plánují a provádějí teroristické útoky nezávisle na Al-Kaidě. Dále VZ upozorňuje na islámské bojovníky s evropským občanstvím, kteří se v Sýrii v rámci ISIS radikalizovali, prošli výcvikem a samozřejmě samotným bojem. Po splnění „mise“ se tito bojovníci vrací do evropských zemí.

V otázkách extrémismu, zejména pravicového, byly zachyceny zejména signály o prolínání neonacistických myšlenek a projevů s radikalizací jedinců směřující ve většině případů mezi fotbalové hooligans. Další hrozbou byla proliferace zbraní hromadného ničení (zejména JV Asie a Blízký a Střední východ), kdy specificky pro ČR vyvstává bezpečnostní riziko proliferace technologií využitelných ve vývoji a výrobě jaderných, biologických a chemických zbraní a jejich potenciálních přepravních prostředků.

VZ také upozorňuje na velmi rychlý růst hrozby narušování bezpečnosti kybernetického prostoru v ČR, a to zejména v klíčových segmentech kritické informační infrastruktury a kybernetické špionáže s cílem získat informace politického, vojenského a ekonomického charakteru.

Foto: Vojenské zpravodajství se chystá na kyberútoky (zdroj: E15.CZ)
Foto: Vojenské zpravodajství se chystá na kyberútoky (zdroj: E15.CZ) 

Mezi prioritami VZ bylo také monitorování aktivit zpravodajských služeb Čínské lidové republiky a jejích obchodních společností se zaměřením na hrozbu technologické špionáže v oblasti obrany. Stejně tak tomu bylo u aktivity zpravodajských služeb RF (především GRU) vůči rezortu obrany.

Kompletní tisková zpráva je k dispozici zde.

L. Jiráček

 Autor: Luděk Jiráček

Foto: Vojenské zpravodajství se chystá na kyberútoky (zdroj: E15.CZ)
Struktura Vojenského zpravodajství (zdroj: VZCR.CZ)