Výstrojní „e-shop“ v roce 2003 armáda zaplatila. Teď ho teprve udělala. A sama.

 12. 02. 2020      kategorie: ARMÁDA ČR    

Armáda od ledna spustila online objednávkový systém uniforem a další výstroje, ale jen zkušebně. Historie jeho vývoje přitom prokazatelně sahá do roku 2002. Zaměstnanci resortu i civilní firma na něm pracovali půl roku a měl běžet od léta 2003. Měl podobné nedostatky jako ten dnešní, akorát na něm i někdo vydělal.

Elektronický katalog výstrojních součástek je hotov. Vojáci se jej dočkají v létě,“ mohla se veřejnost dočíst v roce 2003 (celé znění zprávy na konci článku nebo zde).

 Eshop_army

Tehdejší autoři se chlubili, že „nejprve jsme chtěli udělat tištěný obrazový katalog, ale pak jsme přišli na to, že při dynamice zaváděných součástek bychom vyráběli něco, co už by nebylo přesné, (…) opustili jsme i variantu elektronického katalogu na CD-ROMu (…) a přešli jsme na síťovou verzi v podobě dynamických www stránek, které se dají v případě potřeby okamžitě aktualizovat.“

Katalog byl připraven na armádním intranetu, jako je tomu u nyní „spuštěného“. Obsahoval 520 druhů výstrojních součástek, avšak některé byly tak moderní, že se autorům ani nedostaly do ruky, pročež se podařilo nahrát fotografie jen pro 472 z nich. U každé součástky byl nicméně i popis materiálu, účelu a údržby. Nechyběly ani návody: „Ukazuje se, že vojáci moc neznají velikosti, a proto je součástí katalogu i 45 různých tabulek velikostí, ale souvisí s tím i další stránka, na které je popsáno, jak se správně měří potřebné tělesné rozměry.“

V tehdejší zprávě se dále dočítáme: „Podle autorů projektu je od elektronického katalogu již jen krůček k elektronickému obchodu. (…) Stačí jen zadat počet kusů a přidat je do objednávky. (…) Po uzavření objednávky je zapotřebí podle instrukcí vyplnit důležité informace, které slouží k identifikaci kupujícího.“

S aktuálním katalogem měl ten z roku 2003 společný systém „expedice“: Objednávku můžete buď vytisknout a navštívit některý z výstrojních skladů nebo ji odeslat elektronickou poštou.“ To byl patrně onen „krůček“ k elektronickému obchodu. Rovněž u aktuálně spuštěného systému si vojáci musí zboží osobně vyzvednout.

Radost z deset let starého a takřka hotového veledíla („v současnosti se již dělají jazykové korektury“) lehce mírnil až poslední odstavec tehdejší zprávy: „Elektronický katalog výstrojních součástek bude ještě muset projít zkušebním provozem a s jeho zavedením se čeká na změny ve výstroji a legislativě, které by měly vstoupit v platnost k 1. červenci 2003.

Současný systém se bude pro jistotu testovat celý rok. Postarají se o to vybraní vojáci ze tří útvarů. „Uvidíme ale, jestli se nám podaří vychytat všechny mouchy,“ řekl generál Muránský, který plánuje otevřít pobočku i v Olomouci: „Nebudou přece Olomoučáci a vojáci z Opavy a podobně jezdit do Vyškova.“ (zdroj)

Další změna je patrná v zajištění přístupu vojákům, kteří nemají kancelář s počítačem zapojeným do intranetu. Zatímco na rok 2003 se pro ně plánoval přeci jen ten CD-ROM, v roce 2020 armáda problém vyřešila lépe: „V každé posádce proto bude několik počítačů, ze kterých si budou moci vojáci objednávat, jak jsou zvyklí u internetových obchodů.“ (týž zdroj)

Největší přínos nového „e-shopu“ je však v tom, že nákupní aplikaci, která je od běžného nákupního serveru k nerozeznání, vymysleli a naprogramovali armádní ajťáci. (týž zdroj). To v roce 2002 „konečnou podobu katalogu a jeho naprogramování musela udělat civilní firma“.

Ale neztrácejme víru. Někdy to prostě nevyjde napoprvé. Plonkové investice času a peněz jsou už jistě odepsané. Výstrojní „generátor objednávek“ je tak či onak přelomovou službou 21. století, když místo osobního výběru zboží už jen osobně zboží vyzvednete. Předpokládejme, že se systém podaří otestovat zdárně a od roku 2022 bude plně funkční pro všechny útvary, i výdejna v Olomouci pro Opaváky bude. Zatímco e-shop pro dálniční známky vznikl za víkend v rámci tzv. hackathonu, též hack day, česká armáda přináší světu termín hack decade.

Pozn. 1: Pro kontext dodejme, že v době prvního „eshopu“ byl ministrem obrany Jaroslav Tvrdík a osm dnů po plánovaném spuštění eshopu jej střídal Miroslav Kostelka. Oba za ČSSD ve vládě Vladimíra Špidly. (Pro případ, že by ta anabáze rozčílila Babiše, tak tohle neudělala ODS.) Náčelníkem generálního štábu byl Jiří Šedivý a v době kolem vydání zprávy jej střídal Pavel Štefka.

Pozn.: Tento článek vznikl naprosto náhodně při dobrém úmyslu referovat, jak se systému daří po prvních týdnech provozu. Google ale místo aktuálních zpráv nabídl tu z roku 2003. Pro případ, že by se Ministerstvo obrany rozhodlo tak staré články promazat, níže je celé znění.

Celá zpráva z roku 2003 (zdroj)

VÝSTROJ SI MŮŽETE I OBJEDNAT

Elektronický katalog výstrojních součástek je hotov. Vojáci se jej dočkají v létě.

Již brzo nebudete muset chodit do výstrojních skladů a potřebné věci si budete moci v klidu ve své kanceláři vybrat a objednat z elektronického katalogu výstrojních součástek. Podle autorů projektu bude katalog k dispozici již od léta na počítačích zapojených do celoarmádní datové sítě. Ani ti, kteří tuto možnost nemají, nepřijdou tak úplně zkrátka, protože se již připravuje vydání tohoto katalogu na CD-ROMu.

V lednu minulého roku vydal náčelník Generálního štábu koncepci vystrojování profesionálů, na jejímž základě byla v dubnu zahájena tvorba katalogu. "Nejprve jsme chtěli udělat tištěný obrazový katalog, ale pak jsme přišli na to, že při dynamice zaváděných součástek bychom vyráběli něco, co už by nebylo přesné. Opustili jsme i variantu elektronického katalogu na CD-ROMu, která by také nemohla být aktualizovatelná a přešli jsme na síťovou verzi v podobě dynamických www stránek, které se dají v případě potřeby okamžitě aktualizovat," říká jeden z jeho autorů projektu Jozef Oppitz. Při zpracovávání návrhu katalogu byli jeho autoři inspirováni podobným dílem na CD-ROMu z Nizozemska, které však bylo pouze přehledem zavedené výstroje bez možnosti jejího objednávání. "V srpnu se začaly dělat koncepční analýzy a do Vánoc byl katalog v hrubých rysech připraven. V současnosti se již dělají jazykové korektury," upřesňuje Jozef Oppitz a dodává, že konečnou podobu katalogu a jeho naprogramování musela udělat civilní firma.

Elektronický katalog výstrojních součástek AČR obsahuje 520 druhů výstrojního materiálu. "Jsou tam i nejnověji zaváděné výstrojní součástky, z nichž mnohé se nám ještě ani nedostaly do ruky a tak tam chybí jejich fotografie. Součástí katalogu je proto v současnosti jen 472 fotografií," vysvětluje nám Jozef Oppitz a dodává, že se ukazuje, že zákazníci, které obsluhují ve výstrojních skladech, neznají ani současnou výstroj, natož její velikostní sortiment. "Dynamika zavádění výstroje je obrovská, a proto znalosti lidí v tomto směru trochu pokulhávají. Prvotním smyslem katalogu proto bylo seznámit příslušníky armády s celým sortimentem výstroje, který je dnes k dispozici. Nejde jen o reprezentativní součástky či služební a polní výstroj, ale i o zaváděnou výstroj do jiných klimatických podmínek než je středoevropské válčiště," říká Jozef Oppitz a jako příklad uvádí Vojenskou policii, pro kterou bylo před summitem NATO zavedeno 53 nových výstrojních součástek.

Připravený katalog kromě prezentace současného sortimentu výstroje také popisuje, jaké mají jednotlivé součástky vlastnosti, z čeho se skládají, k čemu slouží, jak je třeba o ně pečovat a prostřednictvím mnoha fotografií i to, jak vypadají. Je zde také uvedeno, jaký existuje velikostní sortiment jednotlivých výstrojních součástek a také to, jak pro sebe najít tu správ- nou velikost. "Ukazuje se, že vojáci moc neznají velikosti, a proto je součástí katalogu i 45 různých tabulek velikostí, ale souvisí s tím i další stránka, na které je popsáno, jak se správně měří potřebné tělesné rozměry - například šířka chodidla," vysvětluje nám Jozef Oppitz.

V katalogu je možné pohybovat se za pomoci výsuvné nabídky nebo za pomoci menu pro hledání. Podle autorů projektu je od elektronického katalogu již jen krůček k elektronickému obchodu. Výstrojní součástky je proto možné objednávat přímo ze zobrazených seznamů nebo až poté, co zvolíte možnost zobrazení podrobných informací. "Stačí jen zadat počet kusů a přidat je do objednávky. O aktuální hodnotě vaší objednávky jste neustále informováni a před uzavřením objednávky ještě můžete udělat její korekci podle svých představ a možností," vysvětluje Jozef Oppitz.

Po uzavření objednávky je zapotřebí podle instrukcí vyplnit důležité informace, které slouží k identifikaci kupujícího a je zde také možnost napsání krátkého vzkazu, jako je například upřesnění adresy pro dodavatele. Nakonec zbývá zadat adresu dodavatele z předdefinovaného seznamu. Objednávku můžete buď vytisknout a navštívit některý z výstrojních skladů nebo ji odeslat elektronickou poštou. Jozef Oppitz dodává, že elektronický katalog výstrojních součástek bude ještě muset projít zkušebním provozem a s jeho zavedením se čeká na změny ve výstroji a legislativě, které by měly vstoupit v platnost k 1. červenci 2003.