Jak vybrat a nosit vlčí mák a mnoho dalších informací k tomuto symbolu…

 01. 11. 2018      kategorie: ARMÁDA ČR    

Blíží se 11. listopad – Den válečných veteránů. Právě od teď do tohoto významného mezinárodního dne si v upomínce na padlé můžeme připnout do klopy jejich symbol – vlčí mák. Tato tradice je v české republice čím dál populárnější, tím ale také vyvstává řada otázek, jak ji správně aplikovat. Připravili jsme pro vás přehled odpovědí na nejčastější z nich…

Proč zrovna vlčí mák?

Rudý vlčí mák, oproti bílému máku setému, je vlastně plevel. Jako první se obvykle uchytil na polích zdevastovaných bitvami. Nejinak tomu bylo během první světové války na území Belgie a Francie. Kanadský polní chirurg John McCrae sloužící právě tam, ve Flandrech, motiv vlčího máku zakomponoval roku 1915 do záhy proslavené básně Na polích flanderských (vlčí máky rostou… celou ji uvádíme v závěru článku), v níž se smiřuje se smrtí svých druhů. Básničku zahodil, ale sebral ji jiný důstojník a zaslal do anglického časopisu. Samotný McCrae se nedočkal konce války, v lednu 1918 zemřel na zápal plic.

375px-John_McCrae_in_uniform_circa_1914

Jak vznikly vlčí máky do klopy?

Nápad připnout si k upomínce padlých v do té doby největším vojenském konfliktu symbol vlčího máku, nastolila Moina Michael, profesorka University of Georgia v USA. Během své návštěvy Evropy zažila vypuknutí války. V roce 1918 reagovala na báseň Na polích flanderských dopsáním tří slok pod názvem Musíme si zachovat víru. Ty obsahují výzvu: „And now the Torch and Poppy Red we wear in honor of our dead“ – A nyní pochodeň a vlčí mák nosíme na počest našich padlých.

Roku 1921 dosáhla Miona Michael toho, že symbol začala v tomto smyslu používat American Legion Auxiliary (největší veteránská organizace, zal. 1919) a záhy také British Legion Appeal Fund (dnes The Royal British Legion), posléze se přidávaly dalších organizace zejména ze zemí britského Commonwealthu. Prodej máků do klopy dodnes významně pomáhá s financováním programů těchto organizací. Vlčí mák pochopitelně neodkazuje už jen na prvoválečné padlé.

Poppy-Memorial-1948

Jak se nás tato tradice týká?

Ač to dnes tak silně nevnímáme, vojenské ztráty během první světové války byly obrovské a týkaly se prakticky celého světa, protože v armádách tehdy ještě koloniálních mocností sloužili i poddaní, jejichž domovina byla tisíce mil vzdálena evropským zákopům. Však i seznamy našich padlých, z řad rakousko-uherské armády i čs. legií, nalezneme dosud skoro na každé návsi. Domů se už nevrátilo nejméně 150 000 Čechů.

Za první republiky se zde ovšem symbolika vlčího máku příliš nerozvíjela, možná i proto, že padlí v R-U armádě byli upozaďováni na úkor legionářů (jejichž ztráty byly cca 5000 životů). Vůbec nebylo možné tradici zavést v období totalit, ač třeba roku 1971 se podařilo Evě Pilarové natočit singl Vlčí máky. Česká republika uvedla oficiálně do svého kalendáře Den válečných veteránů v roce 2001, od té doby se vlčí máky objevují v klopách našich spoluobčanů stále častěji a konají se vzpomínkové akce. Také v české pop-kultuře nacházejí vlčí máky své místo - třeba v písni Valkýra od Kabátu.

vetrani_1

Co je Den válečných veteránů?

Jedná se o významný den v historii všech států a národů vtažených do první světové války, neboť jeho datum je stanoveno na 11. 11. – den, kdy roku 1918 v 11 hodin podepsalo Německo příměří. (Téhož dne podepsal rakouský císař Karel I. prohlášení, že nebude zasahovat do státních záležitostí, čímž definitivně zaniklo Rakousko-Uhersko, jakkoli tedy Československo bylo vyhlášeno již 28. října). Již následujícího roku tento den slavila většina národů Dohody, v USA byl pojmenován Dnem příměří, teprve roku 1954 byl formálně přejmenován na Den veteránů, v Británii jej král Jiří V. zavedl jako Remembrance Day – Den vzpomínek. Jak již bylo uvedeno u předchozí otázky, v Česku jde o významný den od roku 2001.

800px-World_War_I_veteran_Joseph_Ambrose,_86,_at_the_dedication_day_parade_for_the_Vietnam_Veterans_Memorial_in_1982

Jaká je správná podoba vlčího máku do klopy?

Varianty vlčích máků do klopy jsou rozmanité, neexistuje pro ně žádný předpis. Živá rostlina má v květu čtyři korunní lístky, které se navzájem překrývají. Anglická veteránská organizace zvolila ikonické zobrazení, v němž jsou patrné jen dva kvítky a zelený lístek, skotská zase kombinaci čtyř kvítků bez lístku. Často se setkáme i s pětilistým provedením, jakkoli je z botanického hlediska zavádějící.

Co se týče materiálu, zahraniční organizace prodávající máky v masovém měřítku volí obvykle papír, obecně jsou ale dostupné i nákladnější a propracovanější varianty z filcu, hedvábí, jako kovové odznáčky, placky atd. V Česku se již mnoho let setkáváme s provedením, kde je květ máku spojen s českou vlajkou nebo trikolórou – jelikož se jedná o mezinárodní svátek a symbol všem padlým ve všech válkách, neměl by být doplňován o výsostně národní symboly. V posledních letech se v zahraničí objevila ještě varianta bílého máku, často s textem PEACE – mír, které dávají přednost pacifisté.

bílý mák

Jak nosit vlčí mák?

Stejně jako neexistuje žádný závazný předpis pro grafické řešení máku, není kodifikován ani předpis pro jeho nošení. Na základě společenského konsensu a tradice se ale dodržují dvě jednoduché zásady: Mák se připíná na levou stranu (k srdci) a pokud je doplněn o zelený lístek, měl by tento směřovat na 11 hodinu (dle času podepsání příměří ukončujícího první světovou válku), čehož ovšem nelze vždy dosáhnout, všichni známe potíže se štelováním spínacího špendlíku.

itv

Kde sehnat vlčí mák?

Někteří nadšenci si mák do klopy sami vyrobí, je však třeba myslet na jeho praktické poslání – od zrodu tradice máky prodávají organizace, které ze sbírky (Poppy Appeal) financují pomoc, kterou poskytují válečným veteránům. Tento princip je v Česku po léta zažit třeba ze sbírky Pomozte dětem – prodej srdíček, či sbírky Den proti rakovině – prodej symbolických květů měsíčku lékařského. Je proto poněkud znepokojující, jak u nás každým rokem roste nabídka vlčích máků do klopy ze strany organizací, které přitom veteránům nepomáhají. Stejně tak neprospívá, když některé organizace (zejména státní či městské úřady) máky bezplatně rozdávají.

patch mák

Báseň Na polích flanderských (nejprve anglický originál, poté orientační český překlad):

 

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep,

though poppies grow

In Flanders fields.

 

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,

tam mezi kříži, řada za řadou.

Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,

je možná slyšet zpívat skřivánky,

zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.

My už však nevstanem a je to možná zdání,

že včera ještě žili jsme a byli milováni.

Teď jenom tiše ležíme

na polích flanderských.

Náš boj však zase jiní převezmou.

Do vašich rukou dáme my teď svou

hořící pochodeň a vy ji neste dál.

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,

že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou

na polích flanderských.

1024px-Poppy2004

 Autor: Redakce