Kde po světě máme české vojáky: Operace MFO na Sinaji

 27. 11. 2014      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Operace na Sinaji je poněkud zvláštností mezi zahraničními misemi Armády České republiky. Nejedná se o misi Evropské unie, Organizace Spojených národů ani Severoatlantické aliance. Čeští vojáci na Sinaj vyjíždějí na žádost přímo Egypta a mezinárodní organizace dohlížející na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem.[1]

Ta má své kořeny již v roce 1979, kdy Izrael a Egypt uzavřely mír. Původně se obě strany snažily o rozmístění mírových vojsk OSN v regionu, ale to neprošlo Radou bezpečnosti OSN, a tak byl místo toho v roce 1981 vytvořen orgán Mezinárodní síly a pozorovatelé (Multinational Force and Observers, MFO).[2]

Zapojení do této mise nejen pozitivně působí na česko-egyptské a česko-izraelské vztahy, ale umožňuje našim vojákům získat cenné zkušenosti „Pro české piloty je to neocenitelná zkušenost a možnost trénovat v jiných podmínkách, než které mají na území České republiky. Účast ČR v misi je přínosná také pro česko-izraelskou a česko-egyptskou bilaterální spolupráci,” uvedl mluvčí ministerstva obrany Petr Medek.

Foto: Čeští vojáci v misi MFO (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Čeští vojáci v misi MFO (zdroj: ARMY.CZ) 

Česká mise na Sinaji

Česká republika se do operace MFO zapojila v roce 2009, kdy vyslala tři důstojníky AČR, a od listopadu 2013 svou účast v misi dokonce navýšila o leteckou jednotku v počtu čtrnácti vojáků. „Mezinárodní mise MFO má zásadní přínos pro naplňování mírových dohod mezi Izraelem a Egyptem. ČR v roce 2013 navýšila svou účast v misi jako důkaz připravenosti přispět ke stabilizaci situace v regionu,” vysvětlil Medek.

Tři čeští důstojníci slouží na misi rok a pracují na pozicích jako například asistent náčelníka štábu. Dalších čtrnáct vojáků provozuje letadlo CASA C-295M. Tito rotují po šesti měsících.[3] Za minulou rotaci, tedy za šest měsíců v období od května do listopadu, bylo letounem CASA přepraveno více než 100 tun materiálu a přes 5 tisíc osob. Celkově od nasazení letecké jednotky na Sinaji Češi přepravili přes 240 tun materiálu a přes deset a půl tisíců osob.[4] Parlament České republiky prozatím schválil účast českých vojáků na Sinaji do roku 2016.

Foto: České zapojení do mise MFO se rozšířilo o letoun CASA (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: České zapojení do mise MFO se rozšířilo o letoun CASA (zdroj: ARMY.CZ) 

Výdaje Ministerstva obrany na misi na Sinaji (zaokrouhleno na milióny)
Listopad-prosinec 2013 13.000.000 Kč
2014 67.000.000 Kč
Odhad na rok 2015 50.000.000 Kč

Kolik to stojí daňové poplatníky?

Výdaje za konec roku 2013 (od nasazení letecké jednotky) a rok 2014 činí necelých osmdesát miliónů korun. Odhadované náklady na rok 2015 jsou již o něco nižší, a to díky tomu, že už má AČR na Sinaji vybudované zázemí. Z těchto peněz se hradí například zvláštní příplatky vojákům v cizí měně za působení v zahraničí, strava, přeprava, ubytování nebo také materiál a náhradní díly. Nejsou zde zahrnuty standartní platy vojáků, které pobírají v Česku, ať jsou na misi nebo ne, nebo cena letadla a vybavení, které již armáda měla.[5]

Mezinárodní mise MFO

Síly MFO čítají celkem téměř 1700 vojáků ze čtrnácti států. Kromě České republiky přispívají i Austrálie, Francie, Itálie, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Republika Fidžijské ostrovy, Spojené státy, Uruguay a Velká Británie.[6]

Jednotky MFO mají čtyři hlavní úkoly. Prvním je provozování kontrolních a pozorovatelských stanovišť a vysílání průzkumných hlídek. Druhým je pravidelné ověřování dodržování smlouvy, a to alespoň dvakrát za měsíc. Dalším úkolem je dodatečné ověření dodržování smlouvy do 48 hodin od zažádání jednou ze stran. Neméně důležité je také zajišťování volné plavby přes Tiranskou úžinu.[7]

Na operaci MFO na Sinaji se nepodílejí pouze příslušníci armád zapojených států, ale také na 170 civilních pracovníků a téměř pět set dodavatelů.[8] MFO využívá dvě základny. Tou větší, kde jsou umístěni i čeští vojáci, je El Gorah. Nachází se přibližně dvacet kilometrů od Středozemního moře v severní části poloostrova. Druhá menší základna leží poblíž města Šarmaš-Šajch.[9]

medajlonek_stverkova

[1] Sinaj. Oficiální stránky Armády ČR. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/-sinaj-mfo---multinational-force-and-observers-39348/.

[2]  MFO About Us. Oficiální stránky MFO. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://mfo.org/info/2.

[3]  MFO Troop Contributors. Oficiální stránky MFO. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://mfo.org/contingents/Czech-Republic.

[4] Češi na Sinaji obdrželi medaile za službu v misi MFO. Oficiální stránky Armády ČR. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://www.mise.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/cesi-na-sinaji-obdrzeli-medaile-za-sluzbu-v-misi-mfo-104758/.

[5] Údaje poskytnuty ministerstvem obrany.

[6] MFO Troop Contributors. Oficiální stránky MFO. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://mfo.org/contingents/Czech-Republic.

[7]  MFO Mission. Oficiální stránky MFO. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://mfo.org/info/11.

[8] Sinaj. Oficiální stránky Armády ČR. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/-sinaj-mfo---multinational-force-and-observers-39348/.

[9] Sinaj. Oficiální stránky Armády ČR. [cit. 2014-11-21]. Dostupné z http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/-sinaj-mfo---multinational-force-and-observers-39348/.

 Autor: Iva Štverková

Foto: České zapojení do mise MFO se rozšířilo o letoun CASA (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Čeští vojáci v misi MFO (zdroj ARMY.CZ)