Mezinárodní ostuda Ministerstva obrany: Prostě to nezařídilo a vypovědělo pokloudně spolupráci asociaci vojáků v záloze!

 11. 06. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

AZB, neboli Asociace záložních brigád, je dlouhodobě hlavní organizací reprezentují české rezervisty a hájící jejich zájmy, zvláště příslušníků Aktivní zálohy, na domácí scéně i mezinárodním poli. A je úspěšná, takže po přivedení zasedání mezispojeneckého kongresu CIOR/COMR/NRFC v roce 2013 do Brna se v roce 2016 ujme dvouletého předsednictví CIORu. Ministerstvo ale nyní vzkázalo AZB i všem rezervistům, že na ně háže bobek.

memorandum_01
Foto: Asociace záložních brigád, je dlouhodobě hlavní organizací reprezentují české rezervisty a hájící jejich zájmy

V čele AZB je dlouhodobě Arnošt Líbezný, důstojník Aktivní zálohy Vojenské policie. A za jeho působení se povedlo mnohé. Zejména během ministrování Vondry se podařilo vytvořit a vládou schválit novou Koncepci Aktivní zálohy. Na jejím základě se měly novelizovat související zákony, ale to se ministru Stropnickému podařilo prostě zdržet dosud.

Vraťme se ovšem ještě do doby, kdy spolupráce armády a AZB byla příkladná. „Patrně největší mezinárodní událost na poli obranné politiky, kterou letos hostila Česká republika, je za námi. Ačkoli má naše země zástupce v organizaci CIOR od roku 1999, kongres hostila poprvé. Otázky přípravy a nasazení rezervních sil řešily stovky odborníků," zní úvodník článku na webu ministerstva starý necelé dva roky. Naleznete v něm vysvětlivky, co je CIOR a NRFC – komise NATO pro rezervisty. Článek o souběžné soutěži MILCOMP naleznete zde, na oficiální stránce AČR.

Tehdy se podařilo projednat významné otázky přípravy, motivace a zajištění rezervistů, naše země se blýskla tím, že představila svůj budoucí koncept vybírající to nejlepší ze zahraničních zkušeností. Ten ještě rozvíjela dočasná vláda, v ní ministr obrany Picek. Že z něj dodnes nic není uskutečněno? To je důsledek již dobře známé taktiky hnutí ANO, jehož ministři přetavili heslo „prostě to zařídíme" do praxe „kdo nic nedělá, prostě nic nezkazí".

Martin Stropnický ale vybočil a zkazil. Anebo tomu prostě nerozumí, ale nechal si poradit od ředitele odboru pro válečné veterány, plukovníka Stehlíka, který také řeší nedostatky na straně ministerstva tím, že je prostě nechá být (psali jsme v článku Vágní přístup ministerstva obrany k válečným veteránům).

Jako by nestačila ta mezinárodní ostuda, že dva roky od doby, kdy už potřebné novely měly jít do sněmovny (to by ale nesměla padnout vláda kvůli konstrukcím pánů Ištvána a Šlachty), se reforma nekonala. My ke všemu odkopneme hlavní záložáckou organizaci, těsně před jejím předsednictvím na očích všem spojencům. To snad snese srovnání s tím, když Paroubek položil Topolánkovu vládu během jejího předsednictví v EU.

Ministerstvo obrany se vymlouvá, že AZB neplnila podmínky v tom smyslu, že žádala jeho větší zapojení a finanční spoluúčast na zajištění kongresů a dalších mezinárodních setkání v průběhu předsednictví. Asi si nenastudovalo mezinárodní dohody, v nichž se s touto spoluúčastí počítá. Ostatně, nejsou žádány zázraky, ale například ubytování reprezentantů ve vojenských zařízeních.

memorandum_00
Foto: Výpověď memoranda AZB

Přitom související rozpočet na personální výdaje, cestovné a logistiku zpracovala sama ekonomická sekce resortu. A najednou se jeho funkcionáři diví? Je nasnadě, že nezisková organizace, ke všemu ve státě tak nepřejícím výdajům na obranu, nemůže reprezentovat v tak významné záležitosti jen z členských příspěvků, jakkoli významná jednání mají pokrýt právě registrační poplatky.

Vypadá to naštěstí dobře v tom smyslu, že naši prestiž zachrání alespoň soukromí sponzoři, zejména české zbrojovky. Je to od nich o to hezčí, že tuzemská armáda je až na pár výjimek přehlíží a není tajemstvím, že Asociace zbrojního průmyslu je s Ministerstvem obrany také na kordy. (Této problematice jsme se věnovali již dávno v tomto článku).

Další, čím Ministerstvo obrany argumentuje, je tvrzení, že AZB reprezentuje jen zlomek důstojníků v záloze. Ano, ti jsou roztroušení, zda-li vůbec nějak sdružení, v řadě dalších organizací – včetně takových, které vykazují činnost pouze uspořádáním střelecké soutěže apod., což rozhodně nesnese srovnání s širokou škálou aktivit AZB. Není to o kvantitě, nýbrž o kvalitě.

Ostatně členem CIOR býval dříve Svaz důstojníků a praporčíků v záloze, který ovšem nároky spojené s tímto zařazením do mezinárodních struktur nezvládal a zanechal po sobě dluhy, proto na jeho místo nastoupila AZB (a s kostlivci ve skříni se důstojně vypořádala). Každý, kdo se v problematice orientuje, dobře ví, že v případě AZB nejde o počet členů a o důstojníky, neboť tato organizace je de facto jedinou, která participuje na vzdělávání rezervistů a hájí zájmy Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR!

Korunu tomu Ministerstvo nasadilo tím, že nebylo schopno doručit AZB svoji výpověď memoranda o spolupráci. Dokladem toho jsou výzvy představitelů AZB včetně pplk. Líbezného dokonce na oficiální ministerské facebookové stránce, aby zodpovědní úředníci doložili zaslání výpovědi. Marně, ti se jen ohánějí datem, kdy tedy údajně měla být výpověď odeslána a kdy po nevyzvednutí zásilky uplynula lhůta nabytí její účinnosti. A zástupce AZB vyzývají, ať si prostě pro papír přijdou na ministerstvo.

Že je to celé na pár facek? Zrovna jsme se z tisku dozvěděli, že na dům Stropnického už někdo dokonce házel molotovovy koktejly. To samozřejmě nikdo z AZB nebyl, ale s tím jeho ministrováním po všech stránkách se nelze divit, že takovým útokům čelí. Už aby se uvolnilo místo šéfa mordparty v Kriminálce New York...