Otevřený dopis zastáncům práva na držení zbraní v celé Evropě

 30. 11. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

Vážení kolegové,

jelikož Vám píši z České republiky, dovolte mi nejdříve, abych Vám naši zemi představil. V naší republice je držení a nošení zbraní skutečné právo, zaručené zákonem každému dospělému, svéprávnému a bezúhonnému člověku. Zbrojní průkaz je nárokový (každý, kdo splní podmínky zákona, na něj má právo). Povolení na zbraně kategorie B jsou také nároková, stejně jako povolení k nošení. Máme krátké zbraně, které používáme ke sportovní střelbě a nosíme je pro sebeobranu. Máme samonabíjecí pušky odvozené od vojenských zbraní, které používáme v různých sportovních soutěžích a cvičíme s nimi pro případ, že by naše milovaná země potřebovala, aby její občané byli připraveni k její obraně. Tradice naší myslivosti sahají více než tisíc let do naší minulosti, a naši sportovní střelci se z olympijských her málokdy vracejí bez medailí.

Podle Institutu pro ekonomii a mír jsme také desátou nejbezpečnější zemí světa, násilná kriminalita je u nás nízká (160/100 000) a kriminalita se střelnou zbraní zanedbatelná (5,8/ 100 000). Spolu se Švýcarskem, jehož tradici svobody, demokracie a nezávislosti velmi obdivujeme, je naše republika příkladem, že k tomu, aby země byla ozbrojená, pokojná a svobodná, není třeba nic víc než pevné odhodlání jejích obyvatel nenechat si tyto hodnoty nikým vzít.

Jsem si jist, že znáte současnou situaci. V reakci na teroristické útoky v Paříži, spáchané zakázanými automatickými zbraněmi (a rozhodně nelegálními výbušninami) chce Evropská Komise předstírat schopnost ochránit občany evropských států tím, že jim omezí legální držení zbraní.

Mezi navrhovaná omezení patří:

  • zákaz samonabíjecích pušek, které vzhledem připomínají automatické zbraně – zákaz zbraní, které při teroristických útocích v Paříži nebyly vůbec použity, ale jsou důležité pro národní obranu mnoha států
  • automatické zbraně a samonabíjecí zbraně se vzhledem automatických mají být zakázány i po znehodnocení – všechny sbírky by byly postaveny mimo zákon, s výjimkou muzeí, které ale budou muset své exponáty znehodnotit, čímž nevratně poškodí jejich historickou a kulturní hodnotu
  • všechny ostatní znehodnocené zbraně, spolu s plynovkami, poplašnými zbraněmi, paintbalovými a airsoftovými replikami apod. budou přesunuty do kategorie C – zbraně na ohlášení (což v ČR znamená na zbrojní průkaz)
  • komise předpokládá, že její příkaz – tedy zabavit a zničit všechny nově zakázané zbraně – provedou členské státy, zároveň ale nepředpokládá žádný dopad na unijní rozpočet, z čehož plyne, že buď náklady konfiskace ponesou členské státy, nebo se bude vyvlastňovat bez náhrady.

Tady bych rád promluvil k lovcům a střelcům olympijských disciplín. Slovy samotné Evropské Komise, „navrhujeme zákaz nabývání nejnebezpečnějších samonabíjecích zbraní soukromými osobami. Zbývající samonabíjecí zbraně používané k lovu a sportovní střelbě budou stále moci držet soukromé osoby, které na ně dostanou povolení.“ Jinými slovy, Komise chce, abyste si řekli „Fíha, to ale máme štěstí – po NAŠICH zbraních nejdou!“

Vzpomeňte si, že současná drakonická omezení zbraní v Anglii začala v roce 1987 právě takhle: zákazem samonabíjecích pušek vojenského vzhledu, protože „nejsou to sportovní zbraně, nejsou to lovecké zbraně, nikdo je vlastně nepotřebuje“. Věřím, že z tohoto příkladu (a mnoha jiných) je jasné, že ty politicky nekorektní „černé pušky“ ve skutečnosti tvoří nárazníkovou zónu mezi zákazem a Vaší loveckou nebo sportovní puškou a pistolí – jakmile budou pryč, na řadě jste VY. 
Zejména ale věřím, že myslivci a sportovci jsou čestní a spravedliví lidé, ochotní se postavit i za práva druhých – ne podrazáci schopní předhodit je vlkům, jak to od Vás Komise čeká.

Žádné z výše uvedených omezení by masakrům v Paříži nezabránilo. V Evropské směrnici o nabývání a držení střelných zbraní ale skutečně je jedna díra, která umožnila teroristům získat zbraně, které jsou pro civilní držení dávno zakázány. Evropská Komise tvrdí, že zbraně použité při pařížských masakrech nebyly koupeny legálně jako automatické, a už vůbec ne samonabíjecí, ani nebyly propašovány zvenčí. Podle Komise byly koupeny jako znehodnocené, a kvůli nedostatečným předpisům o znehodnocování je teroristé snadno opravili do původního stavu. To je ovšem v rozporu s Evropskou směrnicí: ta jasně říká, že znehodnocená zbraň musí být nevratně upravena do nefunkčního stavu. Postupy těchto úprav měly stanovit členské státy. A aby se předešlo právě této situaci, kdy se nějaký stát rozhodne, že zavařit skrz hlaveň dva kolíčky úplně stačí – což evidentně nestačí – nařídila Směrnice vydat „společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby“ A orgán odpovědný za vydání těchto pokynů a dohlédnutí na jejich dodržení byla … EVROPSKÁ KOMISE.

Ano, čtete správně. Podívejte se sami – Směrnice č. 2008/51/EC, článek 13/1 praví: „Komise vydá postupem podle čl. 13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby.“ Další odstavec praví: „Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. července 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.“ To znamená, že Komise o tomto problému věděla nejméně pět let, a nic neudělala. Teprve minulý týden tyto pokyny narychlo vydala, s tím, že zabrání dalším masakrům – a v naději, že lidé přehlédnou skutečnost, že i pařížským masakrům se dalo zabránit, kdyby Komise více než pět let neflákala své právně závazné povinnosti.

Máme informace, že Komise je odhodlána provést své plány za každou cenu v nejkratší možné době. Máme-li ji zastavit, potřebujeme každého. Co můžete dělat?

  • Kontaktujte své ministry vnitra a spravedlnosti a požádejte je, aby podali vůči Směrnici výhradu, odůvodněnou tím, že pouze harmonizace standardů znehodnocení zbraní bude mít kladný bezpečnostní dopad, zatímco zbytek je pouze zasahování do práv bezúhonných občanů.
  • Kontaktujte své europoslance a požádejte je, aby z výše zmíněných důvodů Směrnici odmítli.
  • Vstupte do občanské organizace hájící právo na držení zbraní. Pamatujte, že k tomu, abyste mohli hájit toto důležité občanské právo, nemusíte být sami držiteli zbraní.
  • Pokud bude návrh Směrnice i přesto přijat, připravte se na neposlušnost. Ano. Pokud chce Komise trestat zákona dbalé občany nejen za zločiny teroristů, ale i za vlastní neschopnost a zanedbávání svých zákonem uložených povinností, máme plné právo přestat být zákona dbalí občané a říci klidné, ale rozhodné NE. Nejsme ani zločinci, ani teroristé. Jsme slušní lidé, kteří mají zbraně na ochranu svých životů, svých blízkých a své země. Máme morální právo neposlechnout a vzepřít se této nespravedlnosti. Věřím, že budeme-li proti tomuto nátlaku byrokratů jednotni, nakonec zvítězíme.

Anglickou verzi šiřte mezi své zahraniční přátele. Petici můžete Vy i oni podepsat online.