Paranormální jevy ve skladech munice u Vrbětic: Mýty versus fakta!

 08. 12. 2014      kategorie: ARMÁDA ČR    

Tento článek se pokusí vnést trochu jasno mezi pojmy a zejména dojmy, kterými je zaplevelen mediální prostor už od půlky října. Ne snad, že by se dalo k dění přistoupit naprosto bez emocí – přerůstá totiž v typicky česko-kocourkovskou absurditu. Raději nechť ale tedy budí sarkastický úsměv než nenávist a boj firem, vlády a obcí. Jediné, co je třeba, je policejní vyšetřování...

municak_00
Foto: Armáda pomáhá především s ostrahou perimetru (zdroj CESKATELEVIZE.CZ)

Rekapitulace situace

Muničním areálem na Zlínsku otřásají bezmála dva měsíce detonace. Když už se zdály zažehnány, jakousi shodou náhod vylétla do vzduchu další z budov – o kilometr dále, nicméně patřící opět Imex Group. Odškodné, hned miliardové, chce paradoxně jiný pronajímatel – Bochemie. Do toho se zdá, že ministerstva vnitra, obrany a postižené obce spolu nekomunikují, kdežto nejvíce jasno má ministr financí. Na paty mu šlape právník Imexu, který podezřívá meteority či padající družice a žije v domnění, že policie a armáda v ČR disponují stovkami pyrotechniků, kteří měli už po prvním výbuchu nastoupit (patrně do rojnice?)...

Mýty versus fakta...

1. Může za to armáda - NE

Od počátku je nejméně férovým mýtem obviňování armády. Ta nemá s areálem co dočinění od roku 2006 (rozhodně tam nemá svoji munici, areál jí nepatří, nemá jej hlídat) vyjma toho, že začala od prvního výbuchu pomáhat situaci řešit v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS), což je pozitivním příkladem toho, jak se uplatní při řešení civilních záležitostí v době míru. Chvála vojákům!

2. Může za to ministerstvo obrany – NE, rozhodně ne přímo či právně

Obviňováno je dále ministerstvo obrany (MO), protože areál patří jím zřízenému státnímu podniku, jehož smyslem je ze zákona podnikání – tvorba zisku. Třeba i pronajímáním skladů. Státní podnik není jen dotčený Vojenských technický ústav (VTÚ), ale třeba Lesy ČR, Povodí Vltavy, Česká pošta a dokonce pivovar Budvar – pokud by dal do oběhu zkažené pivo, vážně byste si šli stěžovat ministerstvu, které jej zřídilo? Nebo si snad uplatňujete reklamaci za poškozené poštovní zásilky na ministerstvu vnitra?

Zákon jasně říká, že státní podniky jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost! Nemají však vlastní majetek, ale hospodaří s majetkem státu. VTÚ je VTÚ, nikoli MO. Pravda, ta půda patří MO, ale zodpovídá za ni zkrátka podnik.

3. Bochemii zaplatí daňoví poplatníci miliardu za ušlý zisk – NE, nepravděpodobné

Bochemie chce na státu vysoudit minimálně miliardu. Může to zkusit – ne na státu (to je novinářská zkratka), ale na VTÚ – podniká na vlastní zodpovědnost. Musela by prokázat, že škoda jí vznikla porušením právního vztahu s VTÚ jeho vinou a samozřejmě také skutečně doložit, že škoda je nárokovaného rozsahu.

Mimochodem, patrně jde o omyl novinářů, ale pobaví – Bochemie se chlubí recyklací paliva pro americké raketoplány. S ohledem na to, že dolétaly v roce 2011, ušlý zisk bude snad deklarovat na

něčem jiném než dodávkách do muzea kosmonautiky. A nabízí se zajímavá analogie. Cožpak třeba jiné firmy úspěšně žalovaly při povodních státní podniky typu Povodí Vltavy?

municak_01
Foto: Ministr obrany zpovídán kvůli areálu u Vrbětic

4. Soubor výroků právníka Imex Group – SCI-FI

Výroky právníka Imex Group (viz) jsou podobným plácnutím do vody jako výroky právníků Bochemie. I kdyby policie a vojsko disponovaly stovkami pyrotechniků (jako že ne), těžko by je na místo hromadně poslaly. Připomíná to vtip kolující na MO v době plánování pyrotechnické očisty rušeného Vojenského újezdu Brdy – stačí jej otevřít co nejdříve pro houbaře.

Detonace způsobená meteoritem? U druhé exploze málo pravděpodobné a u první nemožné – munice je balena tak, že nemůže dojít k její iniciaci ani tím, že s ní budete házet. Jediné logické na dané úvaze je, že střecha je slabé místo – zpevněné jsou zdi a strop je propustnější, právě aby případný výbuch směřoval nahoru a ne do stran.

Druhý výbuch vzhledem k rozmetání munice po prvním mohlo iniciovat cokoli? Náhoda je sice blbec a někdo i občas vyhraje Sportku, ale je tu několik argumentů proti. Jednak prostor po prvním výbuchu pyrotechnici vyčistili do té míry, že vyzvali firmy k odvezení skladovaného materiálu. Jako by se to snad někomu nehodilo do plánu, právě v ten moment bouchl další sklad. Znáte to o té potrefené kejhající huse?

Explodovala 1,2 km vzdálená budova – zvláštní, přesně toto je hranice dělící podle policejních pyrotechniků (a strážená policisty a vojáky) nebezpečný prostor po prvním výbuchu. Dále - co by dělaly celé kusy snadno iniciovatelné munice tak daleko? Myslíte, že se snad při letu vzduchem spojí dvě oddělené části dělostřeleckého granátu? Ano, jeden (jeho část) se zapíchl do střechy jiné, bližší, budovy – ale nevybuchl a pyrotechnici jej bez problémů odstranili.

Závada munice již z výroby? Právník Imexu řekl, že skladovaný materiál pocházel z let 1985 až 1990, přičemž „záruka" bývá 25 až 30 let. Chápete tu náhodu? Představte si, že by vydržel celá ta léta, několik přeskladnění, a těsně před vypršením záruční doby se projevila jeho výrobní vada. Sice je něco pravdy na tom, že dnešní spotřební elektro se vyrábí tak, aby vám odešlo těsně po záruce, ale o munici vyráběné tak, aby samovolně vybuchovala těsně před koncem záruky, asi slyšíme všichni poprvé. Že by to stát zbabral, aby po něm pak mohlchtít odškodné také Imex?

municak_02
Foto: Težká technika je na místě prakticky od počátku (zdroj KRAJSKELISTY.CZ)

Úmyslné cizí zavinění? Ano, vše k tomu směřuje. A policie také incidenty šetří jako úmyslné obecné ohrožení, tzn. hledá pachatele, nikoli zásah vyšší moci nebo Marťanů.

5. Armáda, MO, VTÚ areál dostatečně nestřežily – NE, objekty byly střeženy jednotlivě

Předně - tento areál nebyl vojenský, fungoval v civilním režimu, ačkoli patřil státu, resp. MO (vysvětleno výše). Ten si bezesporu střežil areál, ale podle sdělení MO byly oploceny, elektronicky zabezpečeny a napojeny na pult centrální ostrahy jednotlivé budovy. Nevíme, zda toto spadalo pod ostrahu VTÚ nebo jednotlivé firmy, ale bylo to jistě standardní řešení v souladu s tím, co ukládají zákony a předpisy pro provoz soukromých muničních skladů (minimálně to takto měla kontrolovat policie – později zjistíme, že si není jistá, zda to má kontrolovat, ale nepředbíhejme).

Pochopitelně po prvním výbuchu policie a posléze i vojáci začali oblast střežit v počtech desítek osob důkladněji kvůli bezpečnosti místních. Ti ale byli dost vystrašení na to, aby tam šli (až na jednoho

opilého mladíka). Po druhém výbuchu sem míří na střežení stovky vojáků – jistě ne kvůli místním, kteří jsou ještě vyděšenější a dokonce opakovaně evakuovaní. Kdo sem tedy leze? (A srnky či meteority to nebudou, proti prvním byly dokonce učiněny pachové zátarasy...)

6. Státní dozor selhal – ANO, nikdo se k tomu nehlásí

Armáda přestala vlastnit a tedy i kontrolovat areál v roce 2006. Ministerstvo obrany uvedlo, že VTÚ kontroloval areál a budovy po technické stránce, ale za bezpečnost nakládání s municí zodpovídají pronajímatelé a jejich kontrolu má ze zákona provádět báňský úřad a ministerstvo vnitra. Prvně jmenovaný se ohradil, že toto do jeho kompetence nespadá. Zbývá vnitro, které ale tvrdí, že kontroluje jen zbraně, nikoli výbušniny. (viz) Bavíme se přitom o areálu, kde může být uskladněna až kilotuna (milion kg) munice včetně sovětských raket SS-20 Saber.

Pak si to ale policie rozmyslela a ohlásila kontroly munice (i té, v níž jsou výbušniny?) v až dvaceti největších skladech v ČR. (viz) Na základě jakého zákona nemohla kontrolovat ve Vrběticích, ale může tak činit jinde, je otázkou pro záhadology.

7. Vázne komunikace s dotčenými občany – NE, věcí, co smějí a potřebují vědět

Štáb pro řízení zásahu v souladu s fungováním IZS vytvořili jako první na místo přivolaní hasiči, posléze se jeho velitelem stal ředitel Krajského ředitelství Zlínského kraje. Evakuace vyhlašují krizové štáby obcí, resp. kraje, samozřejmě po poradě se zasahujícími složkami IZS. Krizové štáby na místní a krajské úrovni, tedy starostové, tedy mají informace, dokonce z první ruky.

Ohledně dění (lokalizaci a četnosti detonací) mají – a logicky – lepší informace, než ministři. O čem jsou naopak lépe spraveni ministři, jsou smlouvy s pronajímateli a přehledy uskladněné munice. Je pochopitelné, že to občany zajímá, ale je třeba si uvědomit, že tyto věci podléhají nejen obchodnímu tajemství, ale jsou také utajované (firmy mají bezpečnostní prověrky). I munice v soukromých rukou skladovaná na našem území je významnou informací pro potenciální nepřátele, proto je zkrátka třeba respektovat, že její podrobné soupisy nemají před nepovolanými zraky co dělat.

municak_03
Foto: Trosky jsou špatně přístupné (zdroj ZLIN.CZ)

A nakonec dvě zajímavosti...

Kromě Imex Group a Bochemie jsou pronajímateli skladů ve Vrběticích STV Group a Excalibur Army. Jinde ale padlo, že areál má pětici nájemců. Kdo je ten pátý?

Podrobná reportáž je od prvního výbuchu neustále aktualizována tiskovými mluvčími policie, hasičů a kraje zde – nevěřte ale všemu. Totiž kromě toho, že se některé informace drobně rozcházejí s těmi od MO, všimněte si především, že jde den po dni, ale inkriminovaný den výbuchu druhého skladu 3.12. úplně (a evidentně úmyslně) chybí! Možná by se areál měl přejmenovat na českou Area 51.

medajlonek_paskova