Reportáž z Konference Válečné medicíny 2018

 19. 12. 2018      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Letos počátkem prosince se konal již 4. ročník konference zabývající se tématem poskytování zdravotní péče na všech jejich úrovní v oblastech postižených válkou nebo zasáhnutých jinou katastrofou. Co do počtu účastníků, kterých bylo kolem 600, je to největší konference tohoto zaměření u nás.

konference lékaři

Mohl jsem být přítomen již podruhé (dříve se akce jmenovala Konference První pomoc v boji), a sice jako dobrovolník Spolku VLČÍ MÁKY, který zde díky přizvání pořadateli Via Protect nejen umisťuje prezentační stánek, ale rovněž nasloucháme přednáškám. Obojí je pro náš tým velice přínosné. Nyní mi tedy dovolte ohlédnutí za touto skvělou akcí…

konference máky

Konference se konala v Hradci Králové v kongresovém centru ALDIS a již od rána tu bylo živo. Na stáncích vystavovatelů byly k vidění různé součásti taktické výstroje, balistické ochrany, pozornost budila velice věrohodná figurína zraněného vojáka pro nácvik první pomoci. Návštěvníci si mohli prohlédnout, vyzkoušet i zakoupit bojová škrtidla, obvazy a krytí. Jelikož se konference účastní i civilní záchranáři, mnohdy drželi tyto pomůcky v rukou poprvé. Nechyběl ani stánek zdravotnické záchranné služby nebo stánek soutěže MEDCUP, takže člověk se mohl na cokoliv zeptat, leccos si zkusit, ale také se potkat se známými z branže.

47421080_2004055136338299_312197264326000640_n

Účastníci se rozdělili do dvou sálů – menší byl určen lékařům, větší záchranářům, popř. i laikům. Na účastníky čekalo v této nelékařské sekci 9 přednášek, a to s rozličnými tématy: IZS v situacích válečné zóny, hypertermie, bojový stres (rozdíl mezi PTSD a bojovým stresem), koncept RCDR a „Walking Blood Bank“… Velmi svěží byla přednáška zahraničního hosta – Tim Cranton se věnoval tématu „Reality Based Training“, což byl zároveň i apel na instruktory zdravotnických kurzů.

bojový stres

V půli programu nastal čas oběda a také praktické ukázky na prostranství kousek od kongresového centra. Připravili ji hoši z MEDCUP, scénář byl velmi jednoduchý, kolona vozidel se dostala do kontaktu, několik členů bylo raněno, zajistit prostor, zlikvidovat protivníka a poskytnou první pomoc raněným a evakuovat je, takže byla názorně vidět perfektní spolupráce jednotky a poskytnutí první pomoci v boji (care under fire).

konference zzs

Odpolední program zahájil přednáškou o válečných traumatech, dále o nejčastějších chybách v přednemocniční péči z pohledu lékaře Role 2, posléze na téma Combat Medic.

Po celý den byly na hlavní chodbě stoly s drobným občerstvením, kávou nebo čajem, takže účastníci hlady ani žízní rozhodně netrpěli, během přestávek toho všichni hojně využívali, stejně tak jako možnosti navštívit přítomné stánky. Konference byla tedy po všech stránkách vydařená, účastník více ročníků ocení, že se zde dozvídá stále nové a nové věci, získává nové kontakty a známé. Pátá hodina, a tedy konec konference, se tak přiblížila povážlivě rychle, ale pro ty, kdo nespěchali domů, to nebyl důvod ke smutku – v nedalekém AC klubu úderem osmé hodiny začínal společenský večer.

konference občerstvení

Do klubu jsem dorazil se značným předstihem a čekal na další kolegyně z našeho spolku, postupně sem začali proudit účastníci. Celý večer zde byla skvělá hudební produkce, drobné občerstvení, soutěže o zajímavé ceny, a hlavně skvělá zábava včetně barman show. I zde člověk získal nové známosti a kontakty, po vydařené konferenci si člověk nemohl přát lepšího zakončení dne.

show

Takže za sebe si dovolím shrnout, že tento ročník byl opravdu skvělý, jak po organizační stránce, tak i dle náplně přednášek, už teď se těšíme na příští ročník, který jistě bude minimálně tak skvělý jako ten letošní.

konference válečné medicíny 2019