U případu George Floyda si klaďme otázky, místo vyvozování závěrů a soudů.

 11. 06. 2020      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Celý svět viděl, jak americký policista udusil zadrženého. Vlastně, co jste viděli ve videu vy? Čtete v něm i myšlenky zasahujících policistů? Pojďme si aspoň na chvíli připustit, že nechtěli vraždit, což je pravý opak toho, jak je událost globálně líčena. Přeci ale vysvětlení, že policista Derek Chauvin je vrah, a ještě z rasistických pohnutek, je tak extrémní, že soudný člověk na něj nemůže přistoupit jen proto, že to křičí „celý“ svět.

Zadržený se zhroutil, policisté mu ještě přidávají. Něco nám uniklo?

Když policisté dovedou George Floyda k autu, zhroutí se na zem. Pak existuje až záběr, jak na něm policisté klečí na druhé straně vozu. Z toho mnozí usuzují, že jej do auta dostali a on vylezl ven druhými dveřmi. Parafrázuji: „Zásah byl již od této chvíle zpackaný, protože policie v Minneapolis neumí použít ani dětskou pojistku ve dveřích“. Je zarážející, jak málo stačí k rozborům situace.

Co je opravdu známo, že policisté už v této fázi zavolali Floydovi záchranku. Veřejnosti je zatím známý jen jeden důvod – krvácel z úst. Přičemž nevíme, jestli se udeřil/byl uhozen, případně začal kašlat krev bez vnější příčiny.

Netušíme a možná nikdy nezjistíme, nakolik jeho jednání i zdraví v danou chvíli ovlivnily drogy nebo třeba koronavirus. Mohlo zasahující policisty ovlivnit, že je Afroameričan, že je zfetovaný, anebo že je Covid-19 pozitivní? Nic z toho, či všechno dohromady? Nechme to otevřené, protože o tom zatím nikdo nevypodíval. Podobné "střípky" mohou zásadně ovlivnit výslednou mozaiku.

Zadržený volá, že se dusí, ale policista nepolevuje. Proč, proboha?

Zakleknutí je běžný postup sebeobrany a policejních hmatů, který ani u nás nikomu nevadí – schválně se podívejte na záznam ukázek Policie ČR z nějakého dne dětí https://youtu.be/PTg_W9bL8sk. Odrazí útok a zakleknou, přesně jako to udělal Chauvin.

Mnoho lidí z praxe se dnes ozývá, že tento postup je legitimní do nasazení pout, pročež má být zakleknutí ukončeno, případně pozice změněna (třeba přesunutí tlaku z krku na hlavu). Nabízí se otázka, zda takovou instrukci má i policie v americkém městě. Zejména je ale na místě otázka, proč drží Floyda nadále s takovou vehemencí.

Floyd naříká, že nemůže dýchat, až ztratí vědomí. Pomiňme, že si asi každý zadržený stěžuje ("bolí to", "pouta mě škrtí", "jsem nevinný, pusťte mě" - to slyší policisté pokaždé). Pořád nevíme, co tomu předcházelo. Byl agresivní, zmítal se i s nasazenými pouty? Plival krev směrem k policistům? Nic z toho sice nedělal, ale oni takové riziko předjímali? Legitimní důvod je přeci i obava, vyhodnocení uvolnění zadrženého za rizikové.

Ve videu totiž vidíme a slyšíme zřetelně, jak v prvních minutách Floyd nemá problém hlasitě artikulovat, dokonce nadzvedává hlavu. Jakou silou na něj Chauvin doopravdy tlačil? (A jakou silou si myslel, že tlačí?) Subjektivně si Floyd stěžuje na potíže s dýcháním, ale nejprve je zřejmě nezpůsobuje zakleknutí policistou. Jak byste vnímali to samé video, kdyby Floyd místo „Nemůžu dýchat,“ říkal cokoli jiného?

Policisté v USA jsou jiní. Přesto: Vraždili by vědomě na video?

Policisté a zejména Chauvin s vyšší pravděpodobností měli důvod pro svůj postup, než aby byl čistě zlovolný. Ten důvod dokonce byl tak silný, že postup nezměnili, ani když je lidé natáčeli a pokřikovali na ně. V opačném případě by vlastně museli být v nějakém afektu, doslova smyslů zbavení.

Jedna varianta, která je masově šířena médii, spatřuje tento důvod ve snaze Floydovi ublížit, posléze jej přímo zabít, a to na základě rasové motivace. Říká se, že USA je země neomezených možností, ale… (Za chvíli si připomeneme, že se totéž stalo při zadržení i u nás.)

Druhá varianta – a tak to působí z videa – je taková, že policisté pokládali svůj postup za správný. Jakkoli by jej komentoval pro české publikum "ostřílený" domácí policista, neměl by americkou zkušenost (máme skoro nejnižší kriminalitu ve světě, prakticky žádné gangy, mizivý výskyt ilegálního užití zbraně atd.).

Jakmile zjistíte, že jste udělali chybu, učiňte kroky k její nápravě.

Opravdový problém nastává teprve ve chvíli, kdy George Floyd ztratil vědomí. Proč na něm policista Chauvin nadále klečí? Proč nezahájí resuscitaci? Proč ji nezahájí ani záchranáři, kteří krátce poté přijíždějí?

V mezi-nadpisu této části je použit citát od dalajlámy, který je nejen morální maximou, ale také vystihuje přirozenou reakci u lidí, kteří mají všech pět pohromadě a nejsou psychopaty. Kdyby si policisté na místě (nejen Chauvin), záhy pak zdravotní záchranáři (a tolik psychopatů se naráz nesejde), uvědomovali, že Floyd byl právě udušen oním zakleknutím, cožpak by nezahájili resuscitaci?

Opět zde máme varianty. Ta první, globálně šířená médii a přejímaná protestujícími, vidí „v klečení na mrtvole“ jakýsi zvrácený „triumf sadistického rasisty“. I kdyby Chauvin takový byl, jak by dokázal pomocí nějakých neverbální signálů přimět záchranáře, aby rovněž neresuscitovali?

Pak je tu ovšem druhá, daleko jednodušší varianta – Floyd sice ztratil vědomí, ale žil, měl pulz. Tomu by odpovídal další vývoj, kdy jej záchranáři naložili v klidu do sanitky. Podle záznamů až později volali na dispečink kvůli zástavě oběhu. George Floyd i podle pitevních zpráv zemřel na „to všechno“ – choroby, drogy, stres a průběh zatčení.

I v Česku máme svého "Floyda". Vzpomínáte, jak jste ten případ vnímali?

Stalo se to 13. dubna 2015 v Praze u Kongresového centra. Policejní hlídka eskortovala zfetovaného zadrženého. Podle předpisů jej spoutala jen s rukama před sebou (nejevil se zprvu agresivně), načež za jízdy vykopl boční okna vozu a napadl řidiče. Policisté jej vytáhli z vozu a začali pacifikovat, na což ale nestačili.

Zavolali posily i záchranku. Na tu tehdy čekali dlouhých 40 minut, zatímco na zadrženém jich muselo postupně zakleknout až devět, museli použít i obušky a slzotvorný prostředek. Když konečně dorazila záchranka, lékař konstatoval, že zadržený zemřel – podle jeho výpovědi na něm policisté ještě klečeli. Ano, může se stát, že devět lidí nepozná, že v jejich bezprostřední blízkosti někdo umírá.

Tento zákrok vyvolal tehdy – a znovu při soudním líčením se dvěma(!) policisty v roce 2017 – různé názory v české veřejnosti. Rozhodně však žádné protesty, natož nepokoje. Soud policisty osvobodil. Vyšla mi tehdy o tom glosa, jejíž myšlenku si držím: Pokud překračujete zákon, je to na vaši zodpovědnost.

Policistům je třeba zajistit spravedlivý proces. Málem se však policie ruší.

Případ George Floyda je podobný, z hlediska principu shodný. On byl ten, kdo stojí na špatné straně zákona (i života obecně) a jde tím smrti vstříc. To je jeden výrok, zatímco souběžně říkám: Velmi pravděpodobně policisté z Minneapolis špatně vyhodnotili situaci. Nepřiměřeně použili donucovací prostředky, v souvislosti s tím se mohli dopustit ublížení na zdraví s následkem smrti. Byla to chyba, nikoli vražda. 

Na jedné straně by třeba Floyd policistům neublížil – ale to veřejnost nikdy nebude schopna posoudit, to je z podstaty zarámováno výlučně v úsudku právě a jen těch zasahujících policistů tehdy a tam, kteří mají minimálně stejné právo vrátit se ze služby ke svým rodinám živí, jako zločinci, proti nimž zakročují. Oni si tu situaci nemohli přehrát opakovaně ve videu jako globální publikum, natož ji rozebrat se všemi televizními moderátory a experty ve studiu. Oni nechť ji popíší před soudem a zbytku planety nepřísluší ani zbla říkat „já bych na jejich místě...“.

Byli to prvořadě policisté, kteří denně vyrážejí do ulic, kde riskují vlastní život, aby chránili slušné lidi proti zločincům, jako byl George Floyd. Nikdo nechce, aby policie stála nad zákonem, ale vždy vycházejme z toho, že stojí na straně zákona. Kdo se vydal po druhé cestě, nemůže policistům naložit ještě břímě, aby vyhodnotili, jak moc zlý je. Zločinec má svá práva - ale před ním stojí ve frontě na život jeho reálné i potenciální oběti a jejich rodiny, mezi nimi policisté a jejich rodiny. 

Obvinit policisty z vraždy je chyba. Už jste slyšeli, že by lékař byl obviněn z vraždy? Chyba na operačním sále, zanedbání pooperační péče, to se děje často a s fatálními následky. Lékaři pak stanou před soudem, ale jistě ne za vraždu. Kvalifikovat chybný výkon práce kohokoli tímto způsobem je do budoucna nebezpečím pro každého. Podle hesla: "Kdo nic nedělá, nic nezkazí," by lékaři mohli odmítat operovat, policisté zadržovat zločince.

Nakonec politické tlaky, aby byla policie odzbrojena a nahrazena nějakým méně represivním sborem, jsou zdaleka nejsmutnějším a nejnebezpečnějším vyústěním případu Floyd.

I tady v Česku už jsme zažili aktivního střelce a co životů stojí, když policisti nejsou vycvičeni, vystrojeni, vyzbrojeni a motivováni rychle zasáhnout. Co rok se objeví kauza nesmyslného obvinění policisty, který jen dělal svoji práci - jako když byl soudem popotahován ten, který najel autem do cesty zfetovanému motorkáři.

Adoraci zločinců je třeba odmítnout, naopak policii je třeba opakovat, že si jí vážíme. Jedině dobře vybavení a společensky oceňovaní policisté, jimž důvěřujeme, jsou připraveni podstupovat rizika, zasahovat naplno, když je to třeba, jednat velkoryse, když to situace umožňuje.