Reportáž: Poslanecký petiční výbor projednal petici za zrušení zdanění výsluhových náležitostí.

 19. 01. 2016      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

V rámci někdejšího Kalouskova šetření se škrtalo všude a naprosto nehorázně se 15 % zdanily výsluhy vojáků, policistů, hasičů a dalších, kdo splnili své služební závazky. Tak vznikla iniciativa Výsluha vs. právní stát, která rozjela boj na právní i mediální úrovni. Petice, kterou přes léto podepsalo dvacet tisíc lidí, ale momentálně vzbuzuje největší naděje.

Petiční výbor pro velký zájem veřejnosti musel zajistit větší sál. Na počátku jednání se možná i proto zračila v očích poslanců jistá obava, zda snad nebudou lynčováni. Byla samozřejmě lichá a záhy začala mezi mnohými politiky a publikem panovat silně pozitivní energie, kterou předsedkyně výboru opakovaně verbalizovala například pochvalou, že tak odborně připravené a řečnící petenty (rozumějte „petičníky“) potkává na jednáních výjimečně.

Mimo jiné si tím evidentně šťouchla do vyslance Ministerstva financí, který se nevyjadřoval k meritu věci a na skutečně podložené právní argumenty nenalézal odpověď. Na počátku se poněkud suše, ovšem věcně, vyjádřily také resorty vnitra a obrany. Ty braly projednávanou záležitost evidentně vážněji, než pověřený kolega z Babišova ministerstva, takže se za ně dostavili náměstkyně (MV) a státní tajemník (MO), pročež rozdali poslancům také statistické přehledy týkající se výsluh.

Promluvit mohl kdokoli z předkladatelů petice nebo i publika, čehož někteří také využili, ostatně na projednání byla velkoryse vyhrazena hodina a půl, ačkoli výbor pak čekaly další body programu. Všechny proslovy měly vysokou úroveň a odvíjely se ve dvou rovinách. Jejich popisem také přiblížíme podstatu problému…

V prvé rovině několik řečníků, včetně jednoho poslance – bývalého kriminalisty – velice pokorně a upřímně sdělilo svůj příběh. Až desítky let služby, která obnášela vysoké fyzické a psychické nasazení a současně řadu omezení. Výsluha jim měla být jistou kompenzací za předchozí oběť ve prospěch společnosti. Po skončení služebního poměru se navíc logicky potýkali s problémy v hledání nového adekvátního pracovního uplatnění – v tomto směru jim výsluha skýtala záložní příjem.

Druhá skupina řečníků upozorňovala především na problém legislativní konstrukce výsluh a následně jejich zdanění. Původní duch zákona, který je ustanovil, byl odvozen právě z principu zásluhovosti (jako třeba starobní důchod) a rovněž jakožto druh státní sociální podpory, kompenzace znevýhodnění vysloužilce po ukončení služby. Danit jedno či druhé zakazuje dokonce i legislativa EU, kterou Kalousek obešel totálním paskvilem, aby ušetřil asi 800 milionů korun ročně.

Ztráta 15 % tohoto příjmu nutně působila a působí řadě veteránů nemalé problémy. Co je společensky závažnější – a na to také někteří upozornili – je zklamání, pocit podvedení, i u těch, kdo stále aktivně slouží. Jak mají plnit služební přísahy s nasazením života a vystavováním nepohodlí svých rodin, když nemohou státu věřit? Co kdyby se v budoucnu zase našel nějaký Kalousek, který výsluhy zdaní 100 %?

K tomu přičtěme, že tehdejší jiné úspory v podobě zmrazení/snížení platů ve státní správě již byly (aspoň) dorovnány. O zdanění výsluh se hovořilo rovněž jako o dočasném. Máme zde tedy morální rovinu problému – zda lze účelově ohýbat zákony a dočasnost měnit na status quo. Dále rovinu sociální, kdy se prohlubují potíže vysloužilců. V neposlední řadě rovinu bezpečnostní, kdy může být oslabena motivace a loajalita teprve budoucích příjemců výsluh.

Tento mix na poslance hluboce zapůsobil (výjimkou byl jen pan Laudát z Kalouskovy TOP09, který místo přikyvování kroutil hlavou na znamení nesouhlasu). Předsedkyně pak pobídla zástupce resortů vnitra a obrany, kteří sdělili, že pokud Ministerstvo financí bude připravovat novelu zákona o daních, budou trvat na zrušení zdanění výsluh, za což sklidili aplaus. Babišův vyslanec breptal cosi o tom, že novela nyní není nutná, ale předsedající si opět šťouchla s tím, že zákon se otevírá každý rok.

V závěru všem přítomným předsedkyně poděkovala a vznesla apel, aby se poslanci tématem zabývali nadále a našli ve svých řadách odborníky, kteří by potřebnou novelu zpracovali. Pro mnohé přítomné to evidentně inspirace byla. Nyní nezbývá, než čekat. Tedy – samozřejmě je třeba dál vyvíjet úsilí na právní úrovni, ale zdá se, že petice předčí očekávání.

Záznam jednání