Výsledky hledání výrazu: historie a vývoj

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@ozbrojeneslozky.cz.

Účastníci setinové rally v Bosně a Hercegovině vzdali hold českým veteránům

Účastníci setinové rally v Bosně a Hercegovině vzdali hold českým veteránům

Arben Tafallari je účastník i pořadatel mnoha rally. Letos v létě zrealizoval svůj mnohaletý sen – uspořádal s přáteli ze South Bohemia Cars Club setinovou rally po Bosně a…

 28. 11. 2022    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (14): Naděje, které přinesl rok 2011.

Historie a vývoj Aktivní zálohy (14): Naděje, které přinesl rok 2011.

V roce 2011 si již i funkcionáři na MO ČR a GŠ stále více uvědomovali nemalý potenciál, který jednotky AZ pro AČR skýtají, zvláště v době potřeby výrazných úspor. Počátkem…

 25. 04. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (13): Co s dopady finanční krize na rozpočet armády roku 2010?

Historie a vývoj Aktivní zálohy (13): Co s dopady finanční krize na rozpočet armády roku 2010?

S dále pokračující světovou ekonomickou krizí a tenčícími se zdroji ze státního rozpočtu pro resort obrany, došlo rokem 2010 k citelnému omezení výcviku v rámci celé AČR, kdy…

 18. 04. 2015    
Jana Černochová: Aktivní zálohou se bude na každém zasedání zabývat poslanecký výbor pro obranu! A nejen to…

Jana Černochová: Aktivní zálohou se bude na každém zasedání zabývat poslanecký výbor pro obranu! A nejen to…

„Vážení a milí záložáci, na základě slibu, který jsem vám dala, jsem dnes na výboru pro obranu otevřela téma AZ,“ sdělila ve facebookové diskusi poslankyně Jana Černochová…

 15. 04. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (12): Neslavné 10. narozeniny AZ roku 2009

Historie a vývoj Aktivní zálohy (12): Neslavné 10. narozeniny AZ roku 2009

Po deseti letech od prvních dobrovolných cvičení a vzniku dobrovolné služby v AČR bylo možné v roce 2009 již bilancovat, na kolik se podařilo fenomén Aktivní zálohy (AZ) v českých…

 11. 04. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (11): Rušení jednotek AZ u bojových útvarů (2007 – 2008)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (11): Rušení jednotek AZ u bojových útvarů (2007 – 2008)

Dne 09. 01. 2008 proběhlo jednání NGŠ genpor. Picka s veliteli operačně taktických velitelství AČR. Jedním z bodů tohoto jednání byla i otázka budoucnosti a perspektivnosti jednotek AZ…

 21. 03. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (10): Vznik dalších jednotek AZ u bojových útvarů (2007 – 2008)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (10): Vznik dalších jednotek AZ u bojových útvarů (2007 – 2008)

Na základě zpětné vazby příslušníků jednotek AZ a vyhodnocení zkušeností s výcvikem 1. takové roty AZ a Roty Z přímo u vojenských útvarů vydal tehdejší NGŠ arm. gen. Štefka…

 14. 03. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (9): AZ u Vojenské policie (v letech 2005 – 2006)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (9): AZ u Vojenské policie (v letech 2005 – 2006)

V rámci Vojenské policie potom skutečně vznikly tři rámcové prapory AZ teritoriálních sil VP (801., 802. a 803. prapor AZ ts. VP). Vojenská policie se tak rozhodla využít přínosu…

 07. 03. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (8): Koncepce a legislativa (v letech 2005 – 2006)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (8): Koncepce a legislativa (v letech 2005 – 2006)

Dne 1. 1. 2005 vstoupil v platnost nový zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve kterém byl již nově charakterizován i voják v aktivní…

 28. 02. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (7): Nejasnosti obsahu výcviku (v letech 2005 – 2006)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (7): Nejasnosti obsahu výcviku (v letech 2005 – 2006)

Prvotní plán zahájení výcviku AZ počítal původně s tím, že rok 2004 bude rok přípravný - s tím, že proběhne ukázkové cvičení ve VVP Boletice /v červnu 2004/ za přítomnosti…

 21. 02. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (6): Počáteční personální problémy (v letech 2005 – 2006)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (6): Počáteční personální problémy (v letech 2005 – 2006)

Po vzniku krajských rot AZ u jednotlivých KVV nebyla zprvu koncepce výcviku těchto jednotek zcela ujasněna. Samotný vznik AZ byl spíše odrazem žádostí a nadšení samotných dobrovolníků…

 14. 02. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (5): Materiální a finanční zabezpečení (vývoj od roku 2004)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (5): Materiální a finanční zabezpečení (vývoj od roku 2004)

Z hlediska materiálního a finančního zabezpečení příslušníků jednotek AZ bych rád přiblížil určitá specifika, která jsou s tím u AZ spojena, ať už se jedná o nedostupnost…

 24. 01. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (4): Další jednotky a koordinace (vývoj od roku 2004)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (4): Další jednotky a koordinace (vývoj od roku 2004)

Abych rozšířil náhled čtenářů na situaci v Aktivní záloze roku 2004, nesmím opomenout připomenu dvě specifické jednotky AZ, o nichž jsme minule v rámci krajských rot nepojednali. A…

 18. 01. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (3): Vznik krajských rot AZ (vývoj v roce 2004)

Historie a vývoj Aktivní zálohy (3): Vznik krajských rot AZ (vývoj v roce 2004)

V předchozích dílech jsem shrnul základní historická východiska pro tradice Aktivní zálohy (AZ) AČR. V minulém díle jsem připomněl samotný vznik a vývoj AZ v prvním období historie…

 10. 01. 2015    
Historie a vývoj Aktivní zálohy (2): 2002-2003

Historie a vývoj Aktivní zálohy (2): 2002-2003

V předešlém díle byly popsány podmínky a motivy, které vedly k prvním povolávání dobrovolníků na vojenská cvičení, díky čemuž byla zformována 1. mechanizovaná rota Aktivních…

 27. 12. 2014